Hội thảo lớp học chuyên môn về an toàn thực phẩm

Hội thảo lớp học chuyên môn về an toàn thực phẩm

Ngăn ngừa nhiễm bẩn vật lý và đảm bảo an toàn thực phẩm

Dựa trên hội thảo trực tuyến 'Lớp học chuyên môn về an toàn thực phẩm' rất thành công của chúng tôi; hiện tại chúng tôi có thể cung cấp cho bạn một buổi hội thảo tại chỗ miễn phí, vào thời điểm thuận tiện cho bạn. Trong suốt buổi hội thảo tương tác trực tiếp này, một trong những chuyên gia tại địa phương của chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn và đội ngũ của bạn hướng dẫn theo từng bước về cách ngăn ngừa nhiễm bẩn vật lý để đảm bảo an toàn thực phẩm.

Hơn nữa, chuyên gia của chúng tôi sẽ giải thích các nguyên nhân khác nhau có thể dẫn đến thu hồi sản phẩm gây hủy hoại thương hiệu và tầm quan trọng của việc phòng tránh chúng. Những người tham gia cũng sẽ tìm hiểu thêm về 6 bước để đảm bảo an toàn thực phẩm cũng như các xu hướng an toàn thực phẩm mới nhất. 

Hội thảo này có thể được thiết kế riêng theo yêu cầu của bạn, đồng thời bạn sẽ có cơ hội đặt câu hỏi và mời bất kỳ ai có thể thấy được lợi ích của buổi hội thảo ngắn này.Hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để sắp xếp một cuộc hẹn bàn về buổi hội thảo của bạn.

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.