Phần mềm kiểm tra trực quan - METTLER TOLEDO
Know How

Phần mềm kiểm tra trực quan

Know How

Phần mềm kiểm tra trực quan

Giao diện trực quan
Lựa chọn bộ phận đơn giản
Đóng gói thống kê được cải tiến
Hỗ trợ kiểm soát trung tâm


 

Một phần cứng tốt nhất trên thế giới chỉ có thể tốt ngang bằng với phần mềm điều khiển nó, và thiết bị kiểm tra trực quan cũng không phải ngoại lệ. Phần mềm kiểm tra trực quan của METTLER TOLEDO cung cấp giao diện người dùng đơn giản cho việc vận hành dễ dàng cùng với thư viện trực quan tiên tiến và mạnh mẽ nhất. Mỗi phần mềm được cấu hình đáp ứng nhu cầu cụ thể của nhà sản xuất, chỉ bao gồm những công cụ cần thiết cho việc vận hành thành công nhằm giảm thiểu chi phí.  

Việc giao tiếp là rất quan trọng khi nói đến hiệu quả trong quy trình sản xuất, và điều đó không chỉ là giao tiếp giữa các nhân viên trong nhà máy. Nó còn là sự giao tiếp giữa các thiết bị sản xuất. Phần mềm dựa trên máy tính của chúng tôi hỗ trợ PackTags, một giao thức giao tiếp tiêu chuẩn cho phép giao tiếp dễ dàng giữa các thiết bị sản xuất. Điều này cho phép phần mềm nhận lệnh từ trạm kiểm soát trung tâm, cho phép thay đổi hồ sơ kiểm tra tự động, giảm đáng kể rủi ro con người mắc sai sót trong quy trình thay đổi sản phẩm. Ngoài ra, phần mềm kiểm tra trực quan của chúng tôi còn kết nối với phần mềm quản lý ProdX của METTLER TOLEDO, cung cấp chức năng giám sát sản xuất trung tâm cùng với tất cả các hệ thống kiểm tra sản phẩm khác của METTLER TOLEDO trong cơ sở sản xuất của bạn.

Làm việc với METTLER TOLEDO
Không giống với các nhà cung cấp hệ thống kiểm tra trực quan khác, hệ thống kiểm tra của METTLER TOLEDO đi cùng với mạng lưới hỗ trợ toàn cầu, cho phép lắp đặt trên toàn thế giới. Các nhà sản xuất sẽ nhận thấy rằng làm việc với METTLER TOLEDO là làm việc với một nhà cung cấp luôn phấn đấu để đáp ứng nhu cầu của họ bằng mọi biện pháp cần thiết. Mỗi dự án đều thông qua một quản lý dự án riêng biệt đóng vai trò như điểm liên lạc giữa bộ máy hỗ trợ của METTLER TOLEDO và khách hàng.

Những nhà sản xuất lựa chọn hệ thống kiểm tra trực quan của METTLER TOLEDO không chỉ sở hữu một hệ thống kiểm tra với độ chính xác và tốc độ cao, mà còn tiếp cận được với một công cụ thống kê được sử dụng để xem có lỗi xảy ra trên dây chuyền sản xuất hay không, và hệ thống này có thể được lập trình để gửi tín hiệu tắt nguồn hoặc đưa ra cảnh báo sau khi xảy ra một số lỗi tương tự, giúp giảm lãng phí sản phẩm, tiết kiệm thời gian và tiền bạc.

METTLER TOLEDO thường xuyên cải thiện công nghệ kiểm tra trực quan nhằm cung cấp các hệ thống có thể kiểm tra chính xác và hoạt động đáng tin cậy ở tốc độ cao.

Bất kể hình dạng vật chứa là gì, METTLER TOLEDO sẽ làm việc sát sao với nhà sản xuất để cung cấp giải pháp kiểm tra tốt nhất có thể.  

Tin tức

Ấn bản BRC số 8
Tiêu chuẩn toàn cầu BRC về an toàn thực phẩm được công nhận là cơ sở cho quản lý chất lượng và an toàn thực phẩm trên toàn thế giới. Kiểm tra những th...
Vision Inspection, Simplified
Figuring out the right vision inspection solution for your quality assurance needs shouldn't be a complicated process. Our new product lines simplify...
Prevent Label Mix-up with Dynamic Checkweighing and Optical Inspection
Designed to prevent label mix-up and weight verification in a single process for a wide range of label and product sizes.
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.