Tài liệu Miễn phí về các Thành phần Cân cho Thiết bị và Máy móc - METTLER TOLEDO
Tiếng Việt

Tài liệu Miễn phí về các Thành phần Cân cho Thiết bị và Máy móc

Tài liệu mới trình bày các thành phần cân đầy đủ nhất. Chúng được thiết kế để tích hợp cơ khí và điện tử dễ dàng vào các thiết bị chính xác, máy móc, nhà máy chế biến, bồn chứa, bình chứa, phễu và hệ thống băng tải. Hầu hết các thành phần đều có phê duyệt đo lường toàn cầu như OIML, NTEP và ATEX, FM cho khu vực dễ cháy nổ.

Tài liệu này cung cấp thông tin về:
  • Thiết bị đầu cân cho ngành chế biến và hậu cần với kết nối fieldbus.
  • Bộ hiển thị trọng lượng để gắn trên thanh ray DIN trong cabin điều khiển
  • Mô-đun cân có độ chính xác cao với công suất cân từ 10g đến 3000kg. Khả năng đọc nhỏ nhất là 0,000 001g.
  • Mô-đun cân nén cho bồn chứa và băng tải được đỡ trên sàn với các tính năng tích hợp cho sự an toàn và mở rộng.
  • Mô-đun cân kéo cho bồn chứa và phễu được treo với các tính năng an toàn được tích hợp.
  • Cảm biến tải trọng dạng đòn một điểm và một đầu để tích hợp trực tiếp vào máy móc, bệ cân và bồn chứa.
  • Cảm biến tải trọng dạng hộp và dạng vòng cho cân bồn chứa, silo, thùng chứa, xe và đường ray.
  • Cảm biến tải trọng dạng đòn chữ S để sử dụng với bồn chứa được treo, phễu định lượng và các thiết bị khác được treo từ một cấu trúc đỡ.
  • Hộp nối analog để kết nối dễ dàng nhiều cảm biến tải trọng đến cân điện tử.

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.