Mikrotehtnice in ultra mikrotehtnice družbe METTLER TOLEDO
Mikrotehtnice in ultra mikrotehtnice

Mikrotehtnice in ultra mikrotehtnice

Najmanjše velikosti vzorcev za največje prihranke

Pokličite za ponudbo
Mikrotehtnica XPR
Mikroanalitske tehtnice XPR

Mikrotehtnice in ultramikrotehtnice XPR

Mikroanalitske tehtnice XPR

Izjemna učinkovitost pri najmanjših količinah vzorcev
Stehtajte tudi najmanjše količine dragocenih vzorcev neposredno v večjih posodah z golo težo, da prihranite material in stroške.
Tehnične lastnosti
Zmogljivost do 10,1 g, natančnost do 0,1 μg
Zagotovljena veljavnost rezultatov
Z aktivnim sistemom za nadzor temperature (Active Temperature Control – ATC™)
Vgrajeno aktivno zagotavljanje kakovosti
GWP Approved, uporabniški profili za zagotavljanje kakovosti
Varno delovanje
Zaščita pred prepihom, zasnovana za preprosto čiščenje
Prostorsko varčna oblika
Najmanjša velikost z zasnovo dveh terminalov
Učinkoviti postopki
Sodobni uporabniški vmesnik z beležnico za rezultate
Zmogljivost do 52 g
Tehtanje najmanjših količin dragocenih vzorcev neposredno v večji posodi z golo težo
Skladno s farmakopejo ZDA najmanjša teža znaša do 1,4 mg
Najmanjše velikosti vzorcev omogočajo povečanje produktivnosti s prihrankom dragocenih materialov in zmanjšanjem odpadkov
Vzorci brez statične elektrike
StaticDetect™ izmeri napako pri tehtanju zaradi elektrostatičnega naboja in vas opozori, če se tolerančne vrednosti prekoračijo.
Skladnost z industrijskimi standardi
Funkcije za zagotavljanje kakovosti aktivno spremljajo, ali so izpolnjeni vsi potrebni pogoji za pravilno tehtanje.
Zagotovljena celovitost podatkov
Povežite tehtnico XPR s programsko opremo LabX, da boste lažje izpolnili zahteve MHRA in FDA 21 CFR (11. poglavje) glede celovitosti podatkov.
Mikrotehtnica XPR

Izjemna učinkovitost pri najmanjših količinah vzorcev

Mikroanalitske tehtnice XPR

Stehtajte tudi najmanjše količine dragocenih vzorcev neposredno v večjih posodah z golo težo, da prihranite material in stroške.

1. Mikrotehtnice – kaj so?

Mikrotehtnica ali ultra-mikrotehtnica lahko zagotovi največjo natančnost od vseh laboratorijskih tehtnic. Ta visoka občutljivost v zasnovi mikrotehtnice omogoča tehtanje količin vzorcev z zelo majhno težo – že od 30 μg naprej.  

Mikrotehtnice ponujajo zmogljivost do 10,1 g z ločljivostjo do 1 µg (0,000001 g).
Ultra mikrotehtnice ponujajo izjemno polno ločljivost 61 milijonov števk, z zmogljivostjo 6,1 g in ločljivostjo 0,1 µg (0,000001 g).

Običajno ime

Razred natančnosti

Ločljivost  

Število števk za decimalnim mestom (g)

Ultra mikrotehtnica

 I

0,1 μg

0,0000001 g

7 števk ali decimalnih mest

Mikrotehtnica

 I

1 μg

0,000001 g

6 števk ali decimalnih mest

Polmikrotehtnica

 I

0,01 mg

0,00001 g

5 števk ali decimalnih mest

Ponudba družbe METTLER TOLEDO zajema mikro-analitično tehtnico. Ima ločljivost kot mikrotehtnica (1 µg) in obliko analitične tehtnice, z zunanjo in notranjo tehtalno komoro. Mikro-analitične tehtnice XPE zagotavljajo največjo zmogljivost v kombinaciji z najnižjo možno težo. To omogoča odmerjanje izjemno majhnih količin neposredno v vsebnike z »veliko« taro.

2. Kaj je posebnega pri zasnovi mikrotehtnice?

Mikrotehtnica je sestavljena iz dveh komponent – ena vsebuje elektroniko, druga pa natančno mehansko merilno celico. Ta ločitev odpravlja učinek temperature in vpliv, ki ga ima na delovanje vaše mikrotehtnice.

Mikro in ultra-mikrotehtnice XPR METTLER TOLEDO so opremljene s sistemom za aktivni nadzor temperature (ATC™). To poveča stabilnost tehtanja ter omogoča izjemno raven učinkovitosti in natančnosti.

3. Za katere namene se uporablja mikrotehtnica?

Mikrotehtnice in ultra mikrotehtnice se pogosto uporabljajo v laboratorijih za preizkušanje izdelkov in zagotavljanje kakovosti, pa tudi v kemijskih laboratorijih ter v rudarstvu za merjenje majhnih količin praškov in mineralov. Mikrotehtnice se lahko uporabljajo tudi v raziskavah medicinskih pripomočkov za preverjanje enotnosti ključnih komponent.

Načini uporabe mikrotehtnic zajemajo: tehtanje delcev (filtrov), kalibracijo pipet, analizo pesticidov in tehtanje stentov. Načini uporabe ultra mikrotehtnic zajemajo: tehtanje delcev (filtrov), upepeljevanje ali zažiganje, sušenje, meritve premazov in preverjanje razlitih količin.

4. Katera mikrotehtnica METTLER TOLEDO je prava zame?

Da bi ugotovili, katera mikrotehtnica METTLER TOLEDO je primerna za vaše potrebe, najprej določite najmanjšo količino, ki jo morate stehtati, in kako natančno jo morate stehtati (tj. sprejemljive tolerance), da boste ugotovili, kako natančno mikrotehtnico potrebujete.

Vsaka meritev na posamezni tehtnici je predmet negotovosti – razumevanje te negotovosti je ključnega pomena za zagotavljanje natančnih rezultatov in preprečevanje napak. Pri tehtanju majhnih vzorcev na mikrotehtnici je negotovost skoraj v celoti posledica ponovljivosti (tj. na spodnjem koncu razpona tehtanja določene tehtnice). Natančnosti tehtalnega instrumenta ne določa ločljivost ampak njegova ponovljivost, oziroma v odvisnosti od te, njegova najmanjša teža tehtanja.

Svetovalca družbe METTLER TOLEDO lahko prosite za priporočilo GWP®, ki vam bo v pomoč pri izbiri primernega instrumenta za tehtanje, ki bo ustrezal vašim individualnim potrebam.

 

5. Kakšni so izzivi in rešitve pri doseganju stabilnih meritev z mikrotehtnico?

Mikrotehtnica je izjemno občutljiv instrument – že najmanjša motnja zaradi okoljskih vplivov ali interakcije uporabnika lahko bistveno vpliva na natančnost meritve. Pri uporabi mikrotehtnice se je treba izogniti vsem možnim virom vibracij. Mikrotehtnice so izjemno dovzetne za zračne tokove, prah in nihanja v temperaturi, zato se jih sme uporabljati samo v okoljih s stabilno ravnjo temperature in vlage – stran od prezračevalnih jaškov, oken in vrat.

Idealno je, če je tehtnica postavljena na trdno delovno mizo – po možnosti namenjeno samo za tehtanje, ki lahko ostane optimizirana za uporabo mikrotehtnice, kjer ni prepiha in se ne hodi veliko mimo.

Ob prvi priključitvi mikrotehtnice na vir napajanja ali vklopu upoštevajte, da potrebuje tehtnica najmanj 6 ur, da se prilagodi temperaturi okolice.

Pri uporabi mikrotehtnice kar najbolj zmanjšajte konvekcijske pretoke znotraj tehtalne komore, ki bi lahko negativno vplivali na rezultate. Vzorce prijemajte samo s pinceto in omogočite prilagoditev na sobno temperaturo. Pri nameščanju vzorca na mikrotehtnico vratca odprite pod čim manjšim kotom in za čim krajši čas.

Upoštevajte priročnik družbe METTLER TOLEDO 10 korakov do uspešnega mikrotehtanjain pridobite dodatne namige za soočanje z izzivi pri tehtanju z mikrotehtnicami, vključno z določitvijo ustrezne lokacije in kalibracije tehtnice.

6. Kako tehtati z mikrotehtnico?

Pri delu z mikrotehtnicami vedno nosite rokavice – prstni odtisi in maščobe z rok lahko vplivajo na rezultate. Postopek tehtanja začnete tako, da odprete vratca in s pinceto postavite vsebnik na ploščo. Zaprite vratca in počakajte, da se vrednost ustali. Mikrotehtnico tarirajte. Da bi se izognili razlitju znotraj tehtnice, odstranite vsebnik ali tehtalno kadico, odmerite vzorec zunaj tehtalne komore in nato postavite vzorec na tehtalno ploščo. Zaprite vratca in počakajte, da se tehtnica ustali. Zabeležite neto težo ali ponavljajte postopek, dokler ni dosežena želena teža. Mikrotehtnica je zelo občutljiva na premikanje – med čakanjem na ustalitev tehtnice se ne dotikajte mize. Tehtnico, orodja in delovni prostor po vsaki uporabi očistite.

Zaščita pred prepihom mikrotehtnice XPR družbe METTLER TOLEDO zagotavlja preprost 360-stopinjski dostop do tehtalne plošče in celovito preglednost. Ni robov ali kotov, v katere bi se lahko ujel vzorčni material, vse dele pa je mogoče tudi odstraniti, očistiti in zamenjati v le nekaj preprostih korakih.

7. Kako izvesti kalibracijo, prilagoditev in rutinske preizkuse mikrotehtnice?

Natančnost tehtalne naprave je odvisna od pravilne kalibracije mikrotehtnice – ki jo lahko izvede samo usposobljen ponudnik storitev. Potrdilo o kalibraciji je dokazilo, da mikrotehtnica deluje pravilno, z rutinskim preizkušanjem tehtnice, ki ga izvaja uporabnik, pa je mogoče odkriti morebitne težave pri delovanju znotraj kalibracijskega intervala.

Funkcije samodejnega prilagajanja z internimi preizkusnimi utežmi, kot je FACT ali proFACT, zagotavljajo, da tehtnica ohrani natančnost, tudi pri spremembah temperature okolice.

Družba METTLER TOLEDO je razvila globalno uporaben znanstveni standard za varno izbiro, kalibracijo in delovanje tehtalne opreme, imenovan GWP® ali Good Weighing Practice™, ter postopek kalibracije in prilagoditve tehtnic – razlaga izrazov

Storitve

+386 1 547 49 02
Pokliči servis

Spoznajte naše storitve – ustvarjene po meri za vašo opremo

Ponujamo podporo in servis vaše opreme za merjenje skozi celoten cikel delovanja – od namestitve do preventivnega vzdrževanja, kalibracije in popravil.

Čas delovanja
Podpora in popravila
Zmogljivost
Vzdrževanje in optimizacija
Skladnost s predpisi
Kalibracija in kvaliteta
Strokovnost
Šolanja in svetovanje

Publikacije