White paper

White paper: Intrinsiek veilige
weegsystemen

White paper

Ongelukken in explosiegevaarlijke werkomgevingen kunnen voor ondernemingen desastreus zijn vanwege het risico op persoonlijk letsel en gederfde winst. Onze white paper ‘Intrinsiek veilige weegsystemen: nauwkeurig wegen in explosiegevaarlijke omgevingen’ biedt uitleg over verschillende beschermingsmethoden en de bijbehorende regels.

Intrinsieke veiligheid bevordert de procesveiligheid en efficiëntie. Intrinsiek veilige weegapparatuur en ex-certificering bieden voordelen en worden overal ter wereld geaccepteerd door organisaties zoals IECEx.
 

Classificatie van de intrinsieke veiligheid

Bij de selectie van de juiste weegapparatuur voor explosiegevaarlijke omgevingen moet rekening worden gehouden met twee factoren: de juiste classificatie en de juiste ontstekingsbeveiligingsmethode.

Zoals in de white paper staat vermeld, is intrinsieke veiligheid dé beveiligingsmethode als u de procesveiligheid en de productie-efficiëntie wilt verbeteren. Deze methode biedt technische en economische voordelen en wordt wereldwijd geaccepteerd door organisaties zoals IECEx, ATEX en FM.


Configuraties van intrinsiek veilige apparatuur

Wat ontstekingsbeveiliging betreft, lijken de intrinsiek veilige en explosiebestendige methoden op elkaar bij het ontwerp van weegapparatuur voor explosiegevaarlijke omgevingen. Intrinsieke veiligheid is echter een van de veiligste beveiligingsmethoden. Ook is deze methode heel verschillend van andere erkende beveiligingsmethoden voor gecertificeerde explosiegevaarlijke omgevingen. In de white paper worden de classificaties van explosiegevaarlijke omgevingen en de ontstekingsbeveiligingsmethoden uitgelegd. Ook worden de principes van de intrinsiek veilige beschermingsmethode uitgelegd met alle voordelen daarvan en voorbeelden van configuraties van explosiegevaarlijke omgevingen waarin gewogen moet worden.