White paper

Goede onderhoudsplanning voor intrinsiek veilige apparatuur

White paper

Na verloop van tijd kan intrinsiek veilige apparatuur beschadigd raken of zelfs verslechteren. Om te garanderen dat de systemen in goede conditie blijven, zodat ze veilig in een explosiegevaarlijke omgeving gebruikt kunnen worden, dient de apparatuur regelmatig geïnspecteerd te worden, waarbij het aangegeven onderhoud wordt uitgevoerd.

Deze white paper biedt richtlijnen voor de inspectie en het onderhoud van intrinsiek veilige weegapparatuur volgens de richtlijnen van de International Electro-technical Commission (IEC).