White paper

Wegen in explosiegevaarlijke gebieden – Veilig – Eenvoudig – Flexibel

White paper

Wegen is één van de meest elementaire en belangrijke procesvariabelen.

Ook al bestaan er allerlei verschillende weeginstrumenten voor explosiegevaarlijke omgevingen, toch is de veilige verzameling en communicatie van de weegresultaten in dergelijke gebieden vaak complex en problematisch.

Deze white paper onderzoekt de verschillende weegsysteemconfiguraties in explosiegevaarlijke gebieden en alle voordelen daarvan.