Oldott oxigén, CO2 és ózon mérő szenzorok I METTLER TOLEDO
Oldottoxigén-, CO2- és ózonszenzorok és szondák

Oldott oxigén, szén-dioxid és ózon mérő szenzorok

Nagy teljesítményű, in-line szondák a pontos mérésekhez

Az oldott oxigénnel, az oldott szén-dioxiddal és az oldott ózonnal kapcsolatos gyakori kérdések (GYIK)

Mi az oldott oxigén (O2)?Az oldott oxigén a szabad, nem kötött oxigén szintje a vízben vagy más folyadékban.Miért van szükség az oldott oxigén méré...

Mi az oldott oxigén (O2)?

Az oldott oxigén a szabad, nem kötött oxigén szintje a vízben vagy más folyadékban.

Miért van szükség az oldott oxigén mérésére?

Az, hogy az oxigénszint megfelelő legyen, számos biotechnológiai, gyógyszerfejlesztési, élelmiszeripari, vegyipari és víz- és elsődlegesvíz-kezelési folyamatnál fontos. Az oldott oxigén koncentrációjának folyamatos ellenőrzését szolgáló in-line mérés létfontosságú a termékhozamok és a minőség optimalizálásában, a költségek csökkentésében és a folyamatbiztonság garantálásában.

Mi az oldottoxigén-mérő?

A METTLER TOLEDO oldottoxigén-mérője a víz vagy más folyadék oldottoxigén-szintjének valós idejű, folyamatos mérését biztosítja. Az alkalmazás és az ipar jellegétől függően az oldottoxigén-koncentráció kifejezhető relatív számokban (pl. százalékos telítettség, térfogatszázalék, oldott oxigén százalékos aránya, ppm) vagy abszolút számokban (pl. mg/l vagy mmol/l). A legmodernebb optikai technológiával ellátott O2-szenzorok egyszerre biztosítanak precíz, akár nyomni szintű mérést és alacsony karbantartási költségeket.

Hogyan működik az oldottoxigén-mérő?

A METTLER TOLEDO kétféle oxigénszenzort kínál: amperometriást és optikait.

Amperometriás: Az oldottoxigén-szenzor egy gázáteresztő membránt használ a minta az elektrokémiai celláról való leválasztásához. Az oxigén membránon keresztüli diffúziójának sebessége egyenesen arányos a szenzoron kívül lévő folyadék oxigénjének parciális nyomásával. A szondában lévő anód és katód nagy feszültség mellett polarizálódik, lehetővé téve ezáltal az oxigén elektrokémiai reakcióját. A katódon redukálódik az oxigén, az anód oxidálódik, és kicsi, a reakcióba lépő oxigén mennyiségével egyenesen arányos erősségű áram indul meg. Emellett az oldottoxigén-szenzor egy hőmérsékleti érték segítségével átváltja az oxigén parciális nyomásának jelét egy oldottoxigén-koncentrációs értékre úgy, hogy a hőmérséklettel korrigálja az oxigén megváltozó oldhatóságát.

Optikai: Azok az oldottoxigén-szondák, amelyek optikai technológiát alkalmaznak a méréshez, egy fluoreszkáló, az oxigénre érzékeny réteggel vannak ellátva. Ez a réteg elnyeli a szenzorban elhelyezett LED-től érkező fényt, amit aztán fluoreszkálva kibocsát. A fluoreszkálás mértéke attól függ, hogy mennyi oxigén van jelen a mintaközegben.

Hogyan kell kalibrálni az oldottoxigén-szenzorokat?

Minden oldottoxigén-mérő saját meredekséggel és zérusponttal rendelkezik. Mindkét érték változhat. Annak érdekében, hogy az oldottoxigén-szenzor megőrizze mérési pontosságát, a szenzor cserealkatrészeinek cseréje után kalibrálást kell végezni. Az oldottoxigén-szenzor kalibrálását egy- vagy kétpontos kalibrálásként lehet elvégezni. Az egypontos kalibrálás esetén a szokványos kalibrációs közeg a levegő. A kétpontos kalibrálás esetén a levegő mellett 0%-os oxigéntartalmú gázra is szükség van, ami jellemzően tiszta nitrogén.

Mi az oldott szén-dioxid (CO2)?

Az oldott szén-dioxid a vízben vagy más folyadékban jelenlévő CO2 mennyisége.

A szén-dioxid jellemzően gáz formájában fordul elő. Ezért a folyamatokban lévő szén-dioxid in-line és on-line mérésénél azt a nyomást mérik, amit a szén-dioxid kifejt vagy a gázban, vagy pedig abban a folyadékban, ahol oldott formában jelen van.

Hogyan mérik az oldott CO2-t?

Az oldott szén-dioxid mérése oldott szén-dioxid szenzorral történik.

Az alkalmazás és az ipar jellegétől függően az oldott CO2 tartalom különböző mértékegységekben lehet kifejezve.

Mi az oldott CO2 szenzor?

Az oldott szén-dioxid szenzor egy analitikai szenzor, amely az oldott szén-dioxidot méri. A METTLER TOLEDO oldott CO2 szondái precíz, valós idejű adatokat szolgáltatnak, amelyek segítenek jobban megérteni a kritikus fermentációs és sejtkultúra-folyamatokat. Az oldott CO2 szenzor által mért adatok betekintést nyújtanak a sejt szintű anyagcserébe és az egyéb változásokba a bioreaktoron belül.

Hogyan működik az oldott CO2 szenzor?

A METTLER TOLEDO oldott CO2 szondája a Severinghaus elven működő technológia segítségével in-line mérést végez és valós idejű CO2-értékeket biztosít; ez az eljárás a folyadék oldott szén-dioxid-tartalma és pH-értéke közötti összefüggést használja fel. Az érzékelő elektróda egy továbbfejlesztett pH-elektróda, amelyet egy elektrolittal töltött, gázáteresztő membrán választ le a mérési közegtől. A CO2 átdiffundál a membránon és az oldott szén-dioxid szenzor belső elektrolitjába jut, ahol kiegyenlíti a bikarbonát-ionokat és ezzel megváltoztatja a pH-értéket. Ezután a továbbfejlesztett pH-elektróda megméri a pH-értékben bekövetkező relatív változást, és korrigálja az értéket a CO2-höz.

Hogyan kell kalibrálni az oldott CO2 szenzorokat?

Az oldott CO2 szonda kalibrálása egy kétlépéses folyamat. Az első lépésben a membrántest nélkül, pH-pufferben kalibrálni kell a pH-elektródát. Ezzel a lépéssel a pH-elektróda meredekségét és zéruspontját kalibráljuk. Az oldott CO2 szenzor kalibrálásának második lépésére a sterilizálás elvégzése után van szükség; ezt folyamatkalibrálásnak hívjuk. Ez a második kalibrálási lépés korrigálja a pH-elektróda sterilizálás utáni enyhe elállítódását.

Mi az oldott ózon?

Az ózon egy erősen oxidáló hatású gáz, amelyet vízbe vagy elektrolitikusan generált vízbe injektálnak. Az oldott ózon nagyon gyorsan visszaalakul nem káros oxigénné, a víz hőmérsékletétől és pH-értékétől függően, ezért a folyamathoz rendkívül közel kell előállítani és megmérni.

Hogyan mérik az oldott ózont?

Az oldott ózon mérése oldottózon-szenzorral történik.

Mi az oldottózon-szenzor?

Az oldottózon-szenzor egy analitikai szenzor, amely az oldott ózont méri.

Hogyan működik az oldottózon-szenzor?

Az oldottózon-szenzor egy gázáteresztő membránt használ a minta az elektrokémiai celláról való leválasztásához. Az ózon membránon keresztüli diffúziójának sebessége egyenesen arányos az oldottózon-szenzoron kívül lévő ózon parciális nyomásával. A szondában lévő anód (az az elektróda, ahonnan konvenció szerint az áram a polarizált elektromos eszközhöz áramlik) és katód (az az elektróda, ahonnan konvenció szerint az  áram elhagyja a polarizált elektromos eszközt) feszültség hatására polarizálódik, lehetővé téve így az ózon elektrokémiai reakcióját. A katódon redukálódik az ózon, az anód oxidálódik, és kicsi, a reakcióba lépő ózon mennyiségével egyenesen arányos erősségű áram fejlesztődik. A katódnál egy védőelektróda van elhelyezve. Emellett az oldottózon-szenzor egy hőmérsékleti érték segítségével átváltja az ózon parciális nyomásának jelét egy oldottózon-koncentrációs értékre úgy, hogy a hőmérséklettel korrigálja az ózon megváltozó oldhatóságát.

Hogyan kell kalibrálni az oldottózon-szenzorokat?

Az oldottózon-szenzor kalibrálásánál ki kell számítani a szenzor új kalibrációs állandóit (nulláram és meredekség). Ezért egy nulláram-kalibrációs eljárást és egy meredekség kalibrációs eljárást kell elvégezni az oldottózon-szenzoron.

A legtöbb alkalmazáshoz az ózonmentes levegő vagy víz a nulláram-kalibrálás legmegbízhatóbb standardja.


Hordozható oldottoxigén-mérő
Oldottoxigén-szenzorok
Oldott CO2-szenzorok

Hordozható oldottoxigén-mérő

Oldottoxigén-szenzorok

Oldott CO₂-szenzorok

Hordozható oldottoxigén-mérő ppb-szinten történő at-line mintavételezéshez vagy ideiglenes on-line megoldásként. Optikai oldottoxigén-mérést használ a stabil, pontos eredmények érdekében.
Nagy teljesítményű optikai és polarográfiai oldottoxigén-szenzorok vegyipari, gyógyszerészeti, energiaipari, élelmiszeripari, mikroelektronikai, valamint tiszta vizes és szennyvizes alkalmazásokhoz.
In-line oldott CO2-mérés a termelés optimalizálásához és a minőség-ellenőrzéshez a biotechnológiai, a gyógyszeripari és az italgyártási alkalmazásokban.
Mobil oxigénmérési megoldás
Egyszerű és intuitív érintőképernyős működés
Az IP67 védettségű burkolat ellenáll a nedves környezetnek
Tisztítható átfolyásos kialakítás az at-line mintavételhez
Akár 99 mérési pont adatainak tárolása
A legalacsonyabb oldottoxigén-szint észlelése 0,1 ppb-től a telítettségig
Maximális pontosság és minimális karbantartás
Sterilizálható, és elviseli az ismétlődő CIP-kezelést
Higiénikus alkalmazásokhoz tervezett típusok
Előrejelző diagnosztika az Intelligens szenzorkezelés (Intelligent Sensor Management, ISM) technológiával
Valós idejű CO2-monitorozás a fermentáció kezelésére
A mintavételezéssel járó kihívások és költségek megszüntetése
Adatok teljes nyomon követhetősége az előírásoknak való megfelelőség érdekében
Beépített SIP-, CIP- és autoklávszámláló
Az FDA által jóváhagyott anyagokból gyártva
Oldott ózon szenzorok I METTLER TOLEDO
Intelligent Sensor Management (ISM) kiegészítők
Single-use Sensors

Oldott ózon szenzorok

Intelligent Sensor Management (ISM) kiegészítők

Single-use Sensors for Bag Manufacturers

A folyamatszabályozásra tervezett in-line oldott ózon szenzorok (O₃) megbízható monitorozást biztosítanak a tisztavíz-alkalmazásoknál.
Az ISM-kiegészítőkkel – például szoftverekkel vagy adatátviteli megoldásokkal – teljeskörűen kihasználhatja az ISM technológia által nyújtott előnyöket.
Gamma-sterilizable sensors in single-use format for measuring pH and DO. Designed for biotech companies that manufacture single-use bags.
Ózonmérés alacsony válaszidővel a fertőtlenítési folyamatok nyomon követéséért
Egyszerű karbantartás a felcsúsztatható membránnak köszönhetően
Pontos ózonmérés egészen 0 ppb-ig
Karbantartási igény előrejelzése a maximális rendelkezésre állásért
Gyors üzembe helyezés a „Plug and Measure” technológiának köszönhetően
Kalibrálás a gyártási folyamatoktól távol
Kövesse nyomon a szenzor előzményeket és diagnosztikai paramétereket.
Egyszerű rendszerellenőrzés szenzor szimulátorokkal
A szenzorok csatlakoztatása számítógéphez vagy mobileszközhöz
Suitable for use in a wide range of applications
Compatible with standard METTLER TOLEDO transmitters
Long-term measurement stability and performance
Designed for 1" Eldon James port disc
Hordozható oldottoxigén-mérő

Hordozható oldottoxigén-mérő ppb-szinten történő at-line mintavételezéshez vagy ideiglenes on-line megoldásként. Optikai oldottoxigén-mérést használ a stabil, pontos eredmények érdekében.

Oldottoxigén-szenzorok

Nagy teljesítményű optikai és polarográfiai oldottoxigén-szenzorok vegyipari, gyógyszerészeti, energiaipari, élelmiszeripari, mikroelektronikai, valamint tiszta vizes és szennyvizes alkalmazásokhoz.

Oldott CO2-szenzorok

In-line oldott CO2-mérés a termelés optimalizálásához és a minőség-ellenőrzéshez a biotechnológiai, a gyógyszeripari és az italgyártási alkalmazásokban.

Oldott ózon szenzorok I METTLER TOLEDO

A folyamatszabályozásra tervezett in-line oldott ózon szenzorok (O₃) megbízható monitorozást biztosítanak a tisztavíz-alkalmazásoknál.

Intelligent Sensor Management (ISM) kiegészítők

Az ISM-kiegészítőkkel – például szoftverekkel vagy adatátviteli megoldásokkal – teljeskörűen kihasználhatja az ISM technológia által nyújtott előnyöket.

Single-use Sensors

Gamma-sterilizable sensors in single-use format for measuring pH and DO. Designed for biotech companies that manufacture single-use bags.

Publikációk

Az oxigénmérés elméleti útmutatója
A pontos oldottoxigén-mérések útmutatója
Folyamatanalitikai termékkatalógus

Szolgáltatások

Tudjon meg többet szolgáltatásainkról

+36 1 288 4058
Szerviz hívása
Rendelkezésre állás
Támogatás és javítás
Megfelelőség
Kalibrálás és minőségbiztosítás
Szakértelem
Oktatás és konzultáció

Videók

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.