Laboratóriumi vezetőképesség szenzor

Pontos vezetőképesség elektródák és szondák laboratóriumi és terepi alkalmazások széles köréhez

A vezetőképesség szenzor a vizes oldat ionartalmát méri az elektromos vezetőképességi tulajdonság felhasználásával. A vezetőképesség meghatározása sok laboratórium számára fontos a kívánt termékminőség biztosítása céljából – például a gyógyszerészeti kutatások, az élelmiszerek és italok minőség-ellenőrzése, a vízelemzés vagy a környezetmonitorozás területén. A METTLER TOLEDO olyan megbízható vezetőképesség elektródákat és szondákat kínál, amelyek a laboratóriumi és terepi alkalmazások széles skáláján biztosítanak pontos eredményeket alacsony és magas vezetőképességű megoldásoknál egyaránt.

Hívjon minket ajánlatért
View Results ()
Filter ()

Adjon hozzá 1 vagy 2 további terméket az összehasonlításhoz
+36 1 288 4059
Szerviz hívása

Fedezze fel a kifejezetten az Ön berendezéseire szabott szolgáltatásainkat!

Mérőberendezései teljes életciklusán át támogatást és szervizszolgáltatást nyújtunk a telepítéstől a megelőző karbantartásig, valamint a kalibrálástól a javításig.

Rendelkezésre állás
Támogatás és javítás
Teljesítmény
Karbantartás és optimalizálás
Megfelelőség
Kalibrálás és minőségbiztosítás
Szakértelem
Oktatás és konzultáció

FAQs

Mi az a laboratóriumi vezetőképesség szenzor?

A laboratóriumi vezetőképesség szenzor az elektrolitoldat elektromos vezetőképességének mérésére alkalmas, és működése az anyag elektromosáram-vezetési képességén alapul. Laboratóriumi és terepi alkalmazásoknál a vezetőképesség mérésére használatos.

Az elektrolitok oldódáskor az elektromosságot vezető ionokat adnak le. Minél nagyobb az ionkoncentráció, annál magasabb a vezetőképesség. A vezetőképesség szenzor mérőcellája legalább két, ellentétes töltésű, elektromosan vezető pólusból áll, és a minta konduktanciáját méri.

 

Hogyan működik a laboratóriumi vezetőképesség elektróda?

A vezetőképesség alapja Ohm törvényén nyugszik, mely szerint a oldat egészében jelen lévő feszültség (V) arányos az áramerősséggel (I), és az arányosság állandója az ellenállás (R). Az R a feszültség ismeretében a mért áramerősségből számítható ki: A konduktancia (G) meghatározása szerint az ellenállás fordítottja, és a minta konduktanciájának méréséhez mérőcella szükséges. A konduktancia mérési eredménye a mérőcella geometriájától függ, amely a cellaállandóval (K) írható le. Ez a pólusok távolságának (l) és területének (A) aránya. A konduktancia átalakítható a standardizált vezetőképesség értékére, ha a konduktanciát megszorozzuk a cellaállandóval.

 

Hogyan lehetséges a vezetőképesség mérő kalibrálása csak egypontos kalibrálással?

A legtöbb ügyfél igen szűk tartományban mér vezetőképességet, például mindig ugyanolyan italban vagy ioncserélt vízben. Az 1 pontos kalibrálással a 0 µS/cm és az illető kalibrálási pont közötti tartomány kalibrálható. Ajánlott a minta várt vezetőképességénél magasabb vezetőképességű standardot választani: például 1413 µS/cm-t, ha a várt érték 1200 µS/cm. Ebben a példában egy újabb kalibrálási pont bevonása nem okozna lényeges változást az értékekben, mert a legközelebb eső, 500 µS/cm, illetve 12,88 mS/cm értékű standardok egyaránt viszonylag távol esnek a fenti várt értéktől. A Víz- és szennyvízvizsgálat standard módszerei (Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater) 2510B jelű módszere és az ASTM D1125 alapján a cellaállandó jellemző vezetőképességi értékkel végzett egypontos kalibrálása kellően pontos vezetőképességi eredményeket biztosít.

A többpontos vezetőképességi kalibrálás csak akkor érvényes, ha ugyanazzal a szenzorral kell széles tartományban mérni, például 50–5000 µS/cm között. Ebben az esetben a megfelelő standardsor a következő lenne: 84 µS/cm, 1413 µS/cm és 12,88 mS/cm.

 

Mi a különbség a 2 pólusú és egy 4 pólusú vezetőképesség szenzor között?

A klasszikus 2 pólusú vezetőképesség-mérő cella két lemezből áll. Normál esetben a lemezeket külső cső veszi körül, amely védi őket a mechanikai károsodástól, és csökkenti a térvezérlés okozta hibák lehetőségét. A 2 pólusú vezetőképesség-mérő cella erőssége, hogy nagy pontossággal méri az alacsony vezetőképességet. A tipikus mérési tartomány 0,001 μS/cm és 1000 μS/cm között van. A 2 pólusú cellák fő alkalmazási területe a tisztított víz, a rendkívül híg vizes oldatok és a nem vizes oldatok vezetőképességének mérése.

A 4 pólusú celladizájn külső pólusból és belső pólusból áll. A külső pólusok az árampólusok a váltakozó áram alkalmazására. Működésük módja megegyezik a 2 pólusú szenzoréval. A belső mérőpólusok az árampólusok elektromos mezején belülre kerülnek, és magas impedanciájú erősítő használatával mérik a feszültséget. Ennélfogva a belső pólusokban, ahol a mérés történik, nagyon alacsony az elektromos áramlás. Emiatt nem lép fel olyan polarizációs hatás, amely egyébként befolyásolhatná a mérést. A 4 pólusú vezetőképesség-mérő cella erőssége, hogy széles tartományban, 10 μS/cm-től egészen 1000 µS/cm-ig méri a vezetőképességet. Ezt a szenzortípust főképp tengervíz, szennyvíz, illetve oldott savas és lúgos anyagok esetében végzett mérésnél használják.

 

Melyek a megfelelő laboratóriumi vezetőképesség szenzor kiválasztásának kritériumai?

A pontos és megbízható eredmények érdekében kritikus fontosságú, hogy a megfelelő laboratóriumi vezetőképesség szenzort válassza. A legmegfelelőbb szenzor az, amelyik a legjobban megfelel az alkalmazás igényeinek.

a. Alap elvárás, hogy ne jöjjön létre kémiai reakció a minta és a szenzor között. A kémiailag reaktív mintákhoz sokszor az üveg és a platina a legjobb választás, mivel kémiai ellenállásuk az összes gyakran használt anyag közül a legjobb. Terepi alkalmazásoknál és számos laboratóriumi alkalmazásnál a szenzor mechanikai stabilitása kritikusabb tényező. Gyakran használnak epoxi szenzortesttel és grafitelektródákkal ellátott vezetőképesség szenzort, mivel ez a forma bizonyítottan igen tartós, emellett jó a kémiai ellenállósága is. A kevésbé reaktív vizes oldatok vagy szerves oldószerek esetében sokszor jó megoldás az acél- vagy titáncella használata. A választás különösen a nem vizes, alacsony vezetőképességű, nagy fehérjetartalmú és viszkózus minták esetében válik fontossá, ahol a szokásos pH szenzorok esetleg hibás eredményeket adhatnak.

b. A megfelelő cellaállandó korrelációban van a minta vezetőképességével. Minél alacsonyabb a minta várt vezetőképessége, annál kisebbnek kell lennie a szenzor cellaállandójának. Amikor a 2 pólusú és a 4 pólusú cella közül választ, a következő általános szabályt veheti alapul: alacsony vezetőképesség méréséhez 2 pólusú cellát kell használni. Közepes–magas vezetőképesség mérésénél jobb a 4 pólusú cella; különösen ha a tág vezetőképességi tartományban végez méréseket.
 

Hogyan kompenzálható a hőmérséklet a vezetőképesség mérése során?

Többféle módon lehet a hőmérsékletet kompenzálni.

A vizes oldatoknál a vezetőképességet erősen befolyásolja a hőmérséklet (~2%/ °C). Ezzel magyarázható, hogy konvenció szerint minden mérést egy referencia-hőmérséklethez kötnek. A vezetőképességi mérések esetében a 20 °C és a 25 °C gyakran alkalmazott referencia-hőmérséklet.

Különböző hőmérséklet-korrekciós módszereket dolgoztak ki a különböző felhasználói igényeknek megfelelően:

  • Lineáris: közepes–magas vezetőképességű oldatokhoz
  • Nem lineáris: természetes vizekhez, például talajvízhez, felszíni vizekhez, ivóvízhez és szennyvízhez
  • Tisztított víz: ultratiszta víz, ioncserélt víz, desztillált víz
  • Nincs: egyes standardok, köztük az USP <645> tiltják a hőmérséklet-kompenzációt.

Kihívást jelenthet a hőmérséklet hatása a különböző ionokra, sőt még ugyanazon ion eltérő koncentrációira is. Ezért minden mintatípushoz meg kell határozni egy hőmérsékleti együtthatónak (α) nevezett kompenzációs tényezőt. (Ez a kalibrálási standardokra is vonatkozik. Minden METTLER TOLEDO mérőkészülék képes előre megadott hőmérsékleti táblázatok használatával automatikusan figyelembe venni ezt a kompenzációt.)

 

Mi a laboratóriumi vezetőképesség szenzorok megfelelő tárolási módja?

Minden egyes felhasználói kézikönyvben megtalálhatók az adott szenzor rövid és hosszú távú tárolásával kapcsolatos információk. A laboratóriumi vezetőképesség szondákat általában szárazon kell tárolni hosszú távú tárolás esetében.

 

Mennyi a laboratóriumi vezetőképesség szenzor várható élettartama?

A laboratóriumi vezetőképesség elektródáknak nincs lejárati dátumuk. Ha a szenzort a megadott hőmérsékleti határértékeken belül használják és a szenzort vagy kábelét nem éri súlyos mechanikai vagy agresszív kémiai behatás, akkor elméletben korlátlan ideig használható. A cellaállandó azonban eltolódhat a zsíros lerakódások és csapadékképződés miatt. A szenzor a legtöbb ilyen esetben regenerálható etanolos, izopropil-alkoholos vagy acetonos öblítéssel.

 

Melyik laboratóriumi vezetőképesség szenzorok rendelkeznek névleges vagy hitelesített cellaállandóval?

Az alacsony vezetőképességi tartományban alkalmazható szenzorok, így az InLab 741, az InLab 742 és az InLab Trace tanúsítványán mért cellaállandó szerepel. Ezek tanúsított cellaállandók, amelyeket a közvetlenül a gyártóüzemben, a gyártási folyamatot követően határoznak meg az ASTM és a NIST szabványai alapján. Legfeljebb ± 2%-os bizonytalanságuk mellett elegendő mértékben pontosak, és a cellaállandó értékének közvetlenül a mérőkészülékben történő megadásával használhatók vezetőképesség mérésére; anélkül, hogy kalibrálásra lenne szükség. A tanúsított cellaállandó megtalálható a minőségi tanúsítványon, nyomtatva a szenzor vezetékén is szerepel, illetve az ISM szenzor chipje is tárolja.

Mindezeket a szenzorokat kifejezetten alacsony vezetőképességű közegekhez, például tisztított vízhez, ultratiszta vízhez, desztillált vízhez és ioncserélt vízhez fejlesztették, a mérőcella szennyeződésének esélye nagyon alacsony. Ennek köszönhetően a cellaállandó stabilnak tekinthető. Ugyanakkor a precizitás vezetőképességi standarddal (pl. 10 µS/cm) történő rendszeres ellenőrzése létfontosságú.

Minden egyéb METTLER TOLEDO vezetőképesség szenzor tanúsítványán névleges cellaállandó szerepel. Ezeket a szenzorokat használat előtt kalibrálni kell a megfelelő kalibrálási standard oldatok segítségével.

 

Mikor kell a laboratóriumi vezetőképesség szenzoroknál kalibrálást, és mikor ellenőrzést végezni?

Ha nem ismert a pontos cellaállandó, kalibrálást kell végezni. Ha a pontos cellaállandó ismert, elegendő az ellenőrzés. Ez a helyzet például a tanúsított cellaállandóval rendelkező vagy a korábban kalibrált szenzoroknál.

 

Mérhető-e a vezetőképesség nem vizes oldatokban?

Igen, ez lehetséges. A szerves anyagoknak disszociatív tulajdonságaik is vannak. A szerves vegyületek, így a benzol, az alkoholok és a petróleumtermékek általában nagyon alacsony vezetőképességűek.

 

Hogyan kell a laboratóriumi vezetőképesség szenzort tisztítani?

A szenzort minden mérés után le kell öblíteni ioncserélt vízzel. Ha a szenzor vízzel nem elegyedő mintával érintkezett, akkor vízzel elegyedő oldószerrel, például etanollal vagy acetonnal kell megtisztítani, majd alaposan le kell öblíteni ioncserélt vízzel. Ha szilárd anyag rakódott a mérőcella belsejébe, óvatosan távolítsa el tisztítószeres oldatba mártott vattapamacs segítségével, majd öblítse le a szenzort ioncserélt vízzel.

(Figyelem: a platinázott pólusú szenzorokat soha nem szabad mechanikusan tisztítani, mivel az a szenzor károsodását okozhatja.)