Hulp nodig?
Wij willen u helpen bij het bereiken van uw doelen. Praat met onze experts.
Kwartscuvet voor UV/VIS spectrofotometers

Cuvetten voor spectrofotometers

Glazen en kwartscuvetten voor UV/VIS

Een cuvet voor spectrofotometrische metingen is een kleine, doorzichtige en rechthoekige houder die verkrijgbaar is in verschillende materialen, kwaliteitsniveaus en afmetingen. Glazen cuvetten worden gebruikt voor metingen in het zichtbare bereik van 320 tot 2500 nm. Kwartscuvetten leveren nauwkeurige resultaten in het gehele UV- en zichtbare bereik van 200 tot 2500 nm. Hoe kleiner de productietolerantie, hoe beter en reproduceerbaarder de meetresultaten.

Bel ons voor een offerte
+32 2 334 02 11
Bel Service

FAQs

Waarom is de cuvet die ik selecteer belangrijk voor betrouwbare metingen?

De cuvet die wordt gebruikt om een monster te meten, maakt deel uit van het optische systeem van de spectrofotometer. Daarom heeft de positie, geometrie en conditie van de cuvet een invloed op de nauwkeurigheid en precisie van absorptiemetingen. Deze factoren moeten dus goed gecontroleerd worden.

Wat is de weglengte van een cuvet?

De optische weglengte van een cuvet is de afstand die het licht aflegt door de binnenwanden van een cuvet.

Bij een standaard spectrometercuvet is de lichtbaan of de weglengte de interne afstand van het voorvenster naar het achtervenster. De optische weglengte van een standaard cuvet is 10 mm.

Waarom moet een cuvet van het juiste materiaal zijn gemaakt?

Het materiaal waaruit de cuvet bestaat kan een eigen absorptie veroorzaken, afhankelijk van de golflengte. Kwartscuvetten zijn volledig doorzichtig in het gehele meetbereik (UV/VIS). Eenmalige, kunststof cuvetten zijn vaak doorzichtig in het zichtbare spectrumbereik. Daarom hangt de selectie van de cuvet voornamelijk van de toepassing af.

Wat is het lichtdoorlatingsbereik?

Volgens de Wet van Beer-Lambert is de absorptie direct evenredig aan de weglengte van de cuvet en de monsterconcentratie. Door de ideale weglengte te selecteren (bijv. 1-5 mm) hoeft het monster niet verdund te worden. Absorptie in het bereik van 0,2-1,5 A genereert de meest nauwkeurige resultaten. Een microvolume-instrument met een zeer korte weglengte (1 of 0,1 mm) is ideaal voor sterk geconcentreerde monsters.

Moet ik de cuvet na elke meting verwijderen?

Voor de beste meetresultaten moet de cuvet tussen de metingen in in de cuvethouder blijven. Als de cuvet moet worden verwijderd, moet u de cuvet altijd in dezelfde richting in de cuvethouder plaatsen, ofwel met het etiket richting de lichtbron. Dit garandeert dat de optische effecten identiek zijn voor zowel de referentie- als de monstermetingen.

Kan ik het soort cuvet tijdens de meetcycli veranderen?

Voor de beste resultaten moeten de referentie- en monstermetingen met dezelfde soort cuvet worden uitgevoerd.

Wat zijn de verschillende soorten cuvetmateriaal?

Cuvetten moeten vensters hebben die zijn gemaakt van materiaal dat doorzichtig is in het onderzochte spectrumbereik.

Welk cuvetmateriaal is het beste voor UV-metingen?

Voor de beste meetresultaten in het UV-bereik moet UV-doorzichtig glas worden gebruikt, zoals kwartsglas of SUPRASIL® glas.

SUPRASIL® is een handelsmerk van Heraeus (kwartsglas)

Welk cuvetmateriaal is het beste voor VIS-metingen?

Voor het zichtbare bereik (> 400 nm) worden vaak cuvetten van optisch glas of eenmalig PMMA (polymethylmethacrylaat) of PS (polystyreen) gebruikt.

Zijn eenmalige cuvetten geschikt voor UV-metingen?

Eenmalige cuvetten van polymethylmethacrylaat absorberen in het UV-bereik en fungeren als een scheidingsfilter, waardoor de metingen in het UV-bereik onnauwkeurig zijn. cuvetten van dit materiaal moeten daarom alleen worden gebruikt voor metingen in het zichtbare bereik.

Hoe wordt een cuvet gevuld?

Roer het monster voorafgaand aan het gebruik goed, vooral als nucleïnezuren of eiwitten opnieuw opgelost moeten worden. Voorkom het gebruik van glazen pipetten voor het afvullen van de cuvet, omdat deze pipetten het optische oppervlak kunnen beschadigen. Pipetten met eenmalige plastic punten zijn ideaal. Laat de oplossing langs de glazen wand in de cuvet stromen om bellen te voorkomen. Vul de cuvet niet meer dan 80% van de totale capaciteit.

Hoe wordt een cuvet gereinigd?

De vensters van de cuvet, waar het licht doorheen schijnt, moeten voorafgaand aan elk gebruik worden gereinigd. Voor een grondige reiniging van de binnen- en buitenkant gebruikt u een 60% oplossing van isopropanol en gedeïoniseerd water, en veegt u de oppervlakken met een optisch reinigingsdoekje of een pluisjesvrije tissue schoon (om krassen door pluisjes op het oppervlak te voorkomen).

Hoe vaak moeten glazen cuvetten worden gereinigd?

Als u een grotere absorptie wilt voorkomen, moeten cuvetten voor en na elk gebruik grondig worden gereinigd. Wees daarbij heel voorzichtig en raak de vensters niet aan nadat ze zijn gereinigd. Het monster moet onmiddellijk na de meting worden verwijderd om schade aan de cuvet door verdampende oplosmiddelen te voorkomen.

Waarom meet de cuvet een hogere absorptie?

Er wordt een hogere absorptie gemeten als vingerafdrukken of vet op de vensters van de cuvet aanwezig zijn, aangezien hierdoor meer absorptiecomponenten zijn toegevoegd. Dit wordt voorkomen door de cuvet voor en na elk gebruik grondig te reinigen. Wees daarbij heel voorzichtig en raak de vensters niet aan nadat ze zijn gereinigd.

Hoe pak ik een cuvet op de juiste manier vast?

U mag cuvetten alleen bij de matte zijkanten vastpakken en u moet ervoor zorgen dat u geen vingerafdrukken op de cuvet achterlaat.

Hoe plaats ik de cuvet op de juiste wijze in de spectrofotometer?

Plaats de cuvet met de doorzichtige zijde in de lichtbundel, waarbij u ervoor zorgt dat het lege en het monsteretiket dezelfde richting op wijzen. Zorg ervoor dat de cuvet niet is gekanteld, maar goed in de cuvethouder steekt. De cuvet mag niet bewegen.

Wanneer gebruik ik het deksel van de cuvet?

Gebruik het deksel dat met de cuvet wordt meegeleverd om de verdamping van oplosmiddelen en waterabsorptie uit de omgevingslucht door hydrofiele monsters te voorkomen.

Hoe maak ik een flow cell schoon?

De flow cells moeten na een aantal metingen altijd volledig worden geleegd. Als u verkalking van het optische venster wilt voorkomen, moet u de binnenkant van de flow cell met aceton spoelen en daarna goed drogen om alle acetonrestjes te verwijderen.

Hoe moeten cuvetten worden opgeslagen?

Voor opslag op korte termijn zijn speciale cuvethouders verkrijgbaar. Voor opslag op lange termijn moet de originele doos worden gebruikt om krassen en stof op het glazen oppervlak te voorkomen.

Waarom is het belangrijk om de cuvet telkens op dezelfde manier in de cuvethouder te plaatsen?

Voor de beste meetresultaten moet de cuvet tussen de metingen in in de cuvethouder blijven. Als de cuvet moet worden verwijderd, moet u de cuvet altijd in dezelfde richting in de cuvethouder plaatsen, ofwel met het etiket richting de lichtbron. Dit garandeert dat de optische effecten identiek zijn voor zowel de referentie- als de monstermetingen. Dankzij de uitstekende productietoleranties van de Excellence cuvetten van METTLER TOLEDO, is deze voorkeursoriëntatie niet verplicht, aangezien de absorptieverschillen bij 180 graden heel klein zijn.

Waarom is het belangrijk dat er geen vingerafdrukken op de cuvet aanwezig zijn?

Als er vingerafdrukken of vet op de vensters van de cuvet aanwezig zijn, wordt een hogere absorptie gemeten aangezien er meer absorptiecomponenten zijn. Dit wordt voorkomen door de cuvet voor en na elk gebruik grondig te reinigen. Wees daarbij heel voorzichtig en raak de vensters niet aan nadat ze zijn gereinigd.

Wat is een cuvet?

Een cuvet is een kleine, rechthoekige buis waarin waterige monsters worden gedaan. Een cuvet heeft verticale wanden gemaakt van doorzichtig materiaal. Cuvetten ook wel cellen of capillairen genoemd. Cuvetten worden voor spectrofotometrische metingen gebruikt om de absorptie van een specifieke golflengte te bepalen.

Hoe wordt een glazen cuvet gerepareerd?

Als een cuvet bekrast is of kleine barstjes in het gepolijste vlak heeft, mag de cuvet niet langer voor metingen worden gebruikt, aangezien de resultaten onnauwkeurig zullen zijn of de cuvet in de spectrofotometer kan barsten. Als er hars wordt gebruikt om de cuvet te repareren of te lijmen, zijn de meetresultaten niet langer bruikbaar. Daarom wordt het niet aanbevolen om een kapotte cuvet te repareren.

Waarom moet een blanco cuvet voor metingen worden gebruikt?

Een blanco cuvet wordt gebruikt om de meetwaarden van de spectrofotometer te kalibreren voordat een onbekende oplossing wordt gemeten. De afleeswaarden van de spectrograaf verhouden zich tot de blanco cuvet. Er zijn omgevingsfactoren die van invloed kunnen zijn op de afleeswaarde, zoals stof, temperatuur en vochtigheid. Teneinde alle externe factoren te elimineren, worden de spectrografische afleeswaarden van de blanco cuvet verwijderd van de afleeswaarden van de cuvet met de monsteroplossing.

Cuvetmateriaal vergeleken met het lichtdoorlatingsbereik

Optisch glas van METTLER TOLEDO: golflengte van 320-2500 nm; lichtdoorlating van > 80%; opnieuw bruikbaar; zichtbaar spectrum

Kwartsglas van METTLER TOLEDO: golflengte van 200-2500 nm; lichtdoorlating van > 82%; opnieuw bruikbaar; UV-zichtbaar spectrum

Wat is het cuvetvolume?

De meest populaire capaciteit is 3,5 ml (3500 µl) bij een standaard macro-cuvet van 10 mm Het volume van een cuvet wordt eenvoudig berekend: lengte binnenkant x breedte binnenkant x hoogte binnenkant x 80% = cuvetvolume

Wat is een cuvetpaar?

Een cuvetpaar zijn twee cuvetten gemaakt van hetzelfde materiaal met dezelfde optische weglengte. Dankzij de specifieke productietoleranties garanderen cuvetparen metingen die met elkaar vergeleken kunnen worden. De Excellence cuvetten van METTLER TOLEDO garanderen een productietolerantie van slechts ± 0,01 mm en hoeven daarom niet als een paar te worden gebruikt.