Excellence thermische analyse

Systemen voor materiaalkarakterisering

Thermische analyse bestaat uit een groep technieken die een fysische eigenschap van een stof meten als functie van temperatuur, terwijl de stof een gecontroleerd temperatuurprogramma ondergaat. De thermische analyse-systemen met handmatige of automatische bediening van METTLER TOLEDO zijn de ideale keus voor het verkrijgen van nauwkeurige en betrouwbare resultaten, niet alleen voor academisch onderzoek en industriële ontwikkelingen, maar ook voor kwaliteitsborging en productie.

Bel ons voor een offerte
Vochtanalyser
Thermal Analysis eNewsletter
+32 2 334 02 11
Bel Service
Uptime
Ondersteuning & Reparatie
Performance
Onderhoud & Optimalisatie
Compliance
Kalibratie & Kwaliteit
Expertise
Training & Consulting

FAQs

Wat is thermische analyse?

Volgens de 'International Confederation for Thermal Analysis and Calorimetry' (ICTAC), bestaat thermische analyse uit een groep technieken die een fysische eigenschap van een stof meten als functie van temperatuur, terwijl de stof een gecontroleerd temperatuurprogramma ondergaat.

 

Wat zijn de verschillende technieken voor thermische analyse?

Thermische analyse bestaat uit een aantal elkaar aanvullende technieken. De techniek die wordt gekozen hangt af van de eigenschappen die worden onderzocht. De technieken voor thermische analyse zijn:

 • Differentiële scanning calorimetrie (DSC): meet de warmtestroom naar of vanuit een monster. De resultaten worden weergegeven in Watt (W).
 • Thermogravimetrische analyse (TGA): meet massaveranderingen. De resultaten worden weergegeven in milligram (mg).
 • Thermomechanische analyse (TMA): meet de lengteverandering van een monster. De resultaten worden weergegeven in micrometer (µm).
 • Dynamische Mechanische Analyse (DMA): meet de modulus (opslag/verlies) van een materiaal (resultaten worden weergegeven in Pascal (Pa)) als functie van tijd, temperatuur of frequentie. Een extra resultaat is de berekende tangens delta van de verdampingsfactor.
 • Thermo-optische analyse (TOA): levert visuele hulp bij het observeren van fysische effecten tijdens een thermische analysemeting. Optische instrumenten kunnen niet alleen aan de DSC of HP DSC worden toegevoegd, maar ook aan de 'hot-stages'.

 

Welke thermische gebeurtenissen en materiaaleigenschappen worden met een thermische analyse geanalyseerd?

Thermische analyse kan helpen bij het bepalen van eigenschappen en overgangen, zoals:

 • glasovergang (Tg), 
 • smeltpunt (Tm), 
 • verdamping, 
 • kristallisatie, 
 • faseovergang, 
 • ontleding, 
 • de coëfficiënt van thermische expansie, 
 • dimensionale verandering, 
 • elastische modulus (G'), 
 • verliesmodulus (G"), 
 • verdampingsfactor (tan delta), 
 • reactie-enthalpie en kinetiek, 
 • de invloed van additieven, 
 • compositie, 
 • thermische stabiliteit, 
 • verwekingstemperatuur 
 • en verhardingsreacties.