Validatie, verificatie en bewaking van productinspectie-apparatuur – Gratis download - METTLER TOLEDO
White paper

Validatie, verificatie en bewaking van productinspectie-apparatuur – Gratis download

White paper

Overzicht van de terminologie en procesvereisten

Validatie, verificatie en bewaking van productinspectie-apparatuur
Validatie, verificatie en bewaking van productinspectie-apparatuur

Deze white paper biedt informatie over alle essentiële processen voor validatie, verificatie en routinematige bewaking van de productinspectie-apparatuur. De white paper is voornamelijk bedoeld voor kwaliteitsmanagers en productieleiders in voedselverwerkende ondernemingen, maar de informatie is ook relevant voor producenten in andere takken van industrie.

De termen validatie, verificatie en routinematige bewaking worden vaak door elkaar gebruikt, wat verwarring schept in organisaties en industrieën, omdat ze op verschillende manieren worden geïnterpreteerd en gebruikt. Elke term verwijst namelijk naar een apart proces met een duidelijke doel en een duidelijke functie op verschillende punten in de levenscyclus van de apparatuur. Het is belangrijk om het doel van elk proces goed te begrijpen en ervoor te zorgen dat de validatie, verificatie en routinematige controletests worden uitgevoerd om aan de wettelijke vereisten te voldoen; vooral als het apparaat dienst doet als een Critical Control Point (CCP).

De white paper biedt uitgebreide informatie over de volgende onderwerpen:

  • Definities van belangrijke termen
  • Wat zijn de compliancevereisten?
  • Wat zijn de validatieprocedures?
  • Wat zijn de verificatieprocedures?
  • Wat zijn de routinematige bewakingsprocedures?
  • Ondersteuning door de leverancier

De white paper geeft daarnaast een overzicht van aanbevolen literatuur voor lezers die meer te weten willen komen over de besproken onderwerpen.

Download deze white paper voor meer informatie

Door de recente wijzigingen van de normen en de wet- en regelgeving zijn retailers en producenten nu verantwoordelijk voor de voedselveiligheid. Producenten van inspectieapparatuur kunnen echter ondersteuning bieden bij het voldoen aan deze wet- en regelgeving.

Met een goede start wordt de juiste basis gelegd voor optimale compliance met alle regels en ondersteuning van de operationele efficiëntie. Een eerste validatie op de installatielocatie garandeert dat de productinspectie-apparatuur conform de specificaties functioneert. De periodieke verificatie van de prestaties gedurende de levensduur van de productinspectie-apparatuur garandeert een probleemloze werking die aan alle geldende normen en regels blijft voldoen. De routinematige controletests moeten op vaste tijdstippen worden uitgevoerd om te bevestigen dat de apparatuur onder controle is, de productkwaliteit handhaaft en uw merkimago beschermt.

Het is belangrijk dat u begrijpt wat de verschillende termen betekenen en hoe deze processen met elkaar in verband staan. Elk proces is van essentieel belang voor uw compliance met de industrienormen en de wet- en regelgeving.

Gerelateerde white papers

Dynamisch precisiewegen | Checkweighing | White paper
In deze white paper wordt uitgelegd welke factoren van invloed zijn op de effectiviteit van de dynamische weegfunctie en er worden verschillende metho...
Inzicht in de regels voor etikettering van medische hulpmiddelen
Een white paper met de basisvereisten voor de etikettering van medische hulpmiddelen in de VS, de EU en China.
Product recalls met productinspectietechnologie voorkomen | White paper
Dit whitepaper onderzoekt de manier waarop productinspectietechnologie producenten helpt bij het voorkomen van product recalls door de risico's te min...
Beveiliging van farmaceutische producten – vergelijking tussen de normen van de VS en de EU
In dit whitepaper worden de rechtskaders van de Europese Unie en de Verenigde Staten en de daaruit voortvloeiende voorschriften voor farmaceutische be...