Validatie, verificatie en bewaking van productinspectie-apparatuur – Gratis download - METTLER TOLEDO
White paper

Validatie, verificatie en bewaking van productinspectie-apparatuur – Gratis download

White paper

Overzicht van de terminologie en procesvereisten

Validatie, verificatie en bewaking van productinspectie-apparatuur
Validatie, verificatie en bewaking van productinspectie-apparatuur

Deze white paper biedt informatie over alle essentiële processen voor validatie, verificatie en routinematige bewaking van de productinspectie-apparatuur. De white paper is voornamelijk bedoeld voor kwaliteitsmanagers en productieleiders in voedselverwerkende ondernemingen, maar de informatie is ook relevant voor producenten in andere takken van industrie.

De termen validatie, verificatie en routinematige bewaking worden vaak door elkaar gebruikt, wat verwarring schept in organisaties en industrieën, omdat ze op verschillende manieren worden geïnterpreteerd en gebruikt. Elke term verwijst namelijk naar een apart proces met een duidelijke doel en een duidelijke functie op verschillende punten in de levenscyclus van de apparatuur. Het is belangrijk om het doel van elk proces goed te begrijpen en ervoor te zorgen dat de validatie, verificatie en routinematige controletests worden uitgevoerd om aan de wettelijke vereisten te voldoen; vooral als het apparaat dienst doet als een Critical Control Point (CCP).

De white paper biedt uitgebreide informatie over de volgende onderwerpen:

  • Definities van belangrijke termen
  • Wat zijn de compliancevereisten?
  • Wat zijn de validatieprocedures?
  • Wat zijn de verificatieprocedures?
  • Wat zijn de routinematige bewakingsprocedures?
  • Ondersteuning door de leverancier

De white paper geeft daarnaast een overzicht van aanbevolen literatuur voor lezers die meer te weten willen komen over de besproken onderwerpen.

Download deze white paper voor meer informatie

Door de recente wijzigingen van de normen en de wet- en regelgeving zijn retailers en producenten nu verantwoordelijk voor de voedselveiligheid. Producenten van inspectieapparatuur kunnen echter ondersteuning bieden bij het voldoen aan deze wet- en regelgeving.

Met een goede start wordt de juiste basis gelegd voor optimale compliance met alle regels en ondersteuning van de operationele efficiëntie. Een eerste validatie op de installatielocatie garandeert dat de productinspectie-apparatuur conform de specificaties functioneert. De periodieke verificatie van de prestaties gedurende de levensduur van de productinspectie-apparatuur garandeert een probleemloze werking die aan alle geldende normen en regels blijft voldoen. De routinematige controletests moeten op vaste tijdstippen worden uitgevoerd om te bevestigen dat de apparatuur onder controle is, de productkwaliteit handhaaft en uw merkimago beschermt.

Het is belangrijk dat u begrijpt wat de verschillende termen betekenen en hoe deze processen met elkaar in verband staan. Elk proces is van essentieel belang voor uw compliance met de industrienormen en de wet- en regelgeving.

Gerelateerde white papers

Label Mix-up Prevention
Aangezien consumenten steeds meer aandacht schenken aan de inhoud van de producten die ze kopen, is de wet- en regelgeving voor de juiste etikettering...
Product recalls met productinspectietechnologie voorkomen | White paper
Deze white paper onderzoekt de manier waarop productinspectietechnologie producenten helpt bij het voorkomen van product recalls door de risico's te m...
De principes van due diligence
In deze white paper worden het concept en de principes van due diligence uitgelegd. Bewijs van due diligence is met name belangrijk als verdediging ti...
Kiezen tussen een X-ray systeem met single of dual energy | Pdf-download
Deze white paper legt uit welke X-ray technologie, met single of dual energy, de juiste is voor uw toepassing.