SOP: Een laboratoriumbalans reinigen - METTLER TOLEDO
Standaard werkprocedure

SOP: Een laboratoriumbalans reinigen

Standaard werkprocedure
Leer hoe u een analytische of precisiebalans reinigt. Download de volledige Standard Operating Procedure (SOP).
Leer hoe u een analytische of precisiebalans reinigt. Download de volledige Standard Operating Procedure (SOP).

Scope

Deze SOP beschrijft de procedure voor het reinigen van een tafelbalans voor het laboratorium (zowel analytische als precisiebalansen). De SOP heeft tot doel om laboratoriumpersoneel te instrueren over een grondige reiniging van de balans. De hygiëne van een laboratoriumbalans kan van grote invloed zijn op de operationele efficiëntie en levensduur van de balans en op de veiligheid van de gebruiker.

Reinigingsvoorschriften – wat u wel en niet moet doen

  • Zorg ervoor dat het personeel wordt geïnstrueerd over het reinigen van balansen. Onjuist gebruik kan schade veroorzaken aan het weegsysteem of de elektronica.
  • Verwijder eerst poeder en stof en daarna kleverige stoffen.
  • Gebruik een tissue voor poeder en stof. Nooit blazen; als u blaast, kunnen vuil of gemorste monsterdeeltjes in de balans terechtkomen.
  • Gebruik voor het verwijderen van kleverige stoffen een vochtige pluisvrije doek en een mild oplosmiddel (isopropanol of ethanol 70%); gebruik geen schurende materialen.
  • Spuit of giet niet rechtstreeks vloeistoffen op de balans.
  • Als u een doek of borstel gebruikt, moet u van de conusopening (waar de weegpan zich bevindt) of de luchtkanalen (gaten aan de voor- of achterkant van het windscherm) af vegen.
  • Verwijder de onderdelen zo mogelijk om die te reinigen (bv. weegplateau, opvangschaal). Verwijder alleen de onderdelen die zonder gereedschap kunnen worden verwijderd en die volgens de bedieningsinstructies moeten worden verwijderd.
  • Koppel de randapparatuur bij voorkeur niet los, tenzij reiniging anders niet mogelijk is.
  • Reinig de balans op de plaats waar die wordt gebruikt; kantel, verplaats of draag de balans niet wanneer u geen instructies hebt gekregen over het dragen van een balans. Onjuiste hantering kan kostbare schade veroorzaken.

Aanbevelingen voor de reinigingsfrequentie

De reinigingsfrequentie varieert naargelang de sector, de toepassing en de gebruiksfrequentie van het instrument. METTLER TOLEDO beveelt in de regel aan om een balans meteen na elk gebruik of na elke monsterwijziging te reinigen. Bij de verwerking van potentieel giftige stoffen moet de balans na gebruik altijd worden gereinigd.

Reinigingsprocedure

De volgende stappen beschrijven de algemene reinigingsprocedure die voor alle tafelbalansen geldt. Afhankelijk van het betreffende balanstype en -model zijn niet alle onderstaande stappen van toepassing (zo heeft de 0,1g-precisiebalans geen windscherm of windring).

 

 

This page is not optimized for your web browser. Consider using a different browser or upgrade your browser to the latest version to ensure the best experience.