Informatiegids

7 belangrijke kristallisatiemechanismen

Informatiegids

Leer hoe verborgen mechanismen je kristallisatieproces kunnen beïnvloeden.

Vaak gebeuren deze transformaties gelijktijdig, waardoor een effectief kristallisatie-ontwerp niet eenvoudig is. Zonder kennis over de mechanismen vertrouwen wetenschappers op proeven om de procesparameters af te stellen en het rendement, de zuiverheid en de kristalgrootte te optimaliseren.

Door inzicht te verkrijgen in de mechanismen die tijdens de kristallisatie van kracht zijn, kunnen wetenschappers strategieën ontwikkelen om een kristalproduct met de gewenste eigenschappen te produceren.


Uitdagende mechanismen

  1. Nucleatie: Profiteer van een consistente primaire nucleatie en voorkom secundaire nucleatiegebeurtenissen.
  2. Groei: Zorg voor groei in plaats van nucleatie om het kristal groter te maken.
  3. Oiling Out: Bepaal het fasediagram en voorkom oiling out.
  4. Agglomeratie: Voorkom agglomeratie door de selectie van oplosmiddelen en de aansturing van parameters.
  5. Breuken: Voorkom ongewenste breuken en toevoegingen en regel het natmalen zoals gewenst.
  6. Seeding: Optimaliseer het entprotocol zodat de gewenste deeltjeseigenschappen worden verkregen.
  7. Polymorfe transformatie: Navigeer het fasediagram en produceer de gewenste vorm.