Cân pallet và bưu kiện | Mettler Toledo
Tiếng Việt
Cân pallet và bưu kiện

Cân pallet và bưu kiện

Cân động và tĩnh để tăng năng suất

Làm cách nào để chúng tôi có thể hỗ trợ bạn?
Gọi để được báo giá
Đo, cân và quét pallet
Đo, cân và quét bưu kiện động
Static Parcel Dimensioning, Weighing and Scanning

Đo, cân và quét pallet

Cân và quét bưu kiện

Static Parcel Dimensioning, Weighing and Scanning

Dữ liệu trọng lượng và kích thước chính xác của bất kỳ pallet nào
Các giải pháp đo, cân và quét bưu kiện của METTLER TOLEDO
Automatic data capture in manual operations
Đo tất cả các hình dạng
Giải pháp tự động và thủ công để thu thập dữ liệu dễ dàng và chính xác
Đo tất cả các bề mặt
Các tia laser có độ nhạy cao sẽ làm cho việc đo các bề mặt khó trở thành dễ dàng
Quy trình xử lý hiệu quả
Các quy trình tự động hoặc di động làm tăng hiệu quả
Tích hợp Dễ dàng
Giao diện đơn giản với cân sàn, cân xe nâng, máy đọc mã vạch và cơ sở hạ tầng CNTT hiện có
Tốc độ đọc cao
Đo gói ở bất kỳ hình dạng, kích thước nào, với tốc độ cao hoặc trong điều kiện lưu lượng lớn
Tăng cường hiệu quả phân loại
Chế độ hoạt động cụ thể của khách hàng và các tùy chọn phần mềm
Giao tiếp liền mạch
Chuyển dữ liệu tự động để phân loại, theo dõi & lập hoá đơn hiệu quả
Mô-đun hoàn chỉnh
Xây dựng một giải pháp phù hợp để đáp ứng các nhu cầu thu thập dữ liệu cá nhân của bạn
Easy-to-Use
Quickly learn how to use with minimum training
Easy-to-Integrate
Simply connected with barcode readers, label printers, invoicing and warehouse management systems
Accurate Measurement
Eliminate human error for 100% accurate invoicing
Weights & Measures Approved
Guarantee the quality of your system and ensure customer trust
Các giải pháp phần mềm thu thập dữ liệu

Các giải pháp phần mềm thu thập dữ liệu

Các giải pháp quản lý phần mềm và dữ liệu của METTLER TOLEDO nâng cao hiệu quả, lợi nhuận và dịch vụ khách hàng.
Mô-đun Hoàn chỉnh
Phần mềm này sẽ biến máy đo của bạn thành một hệ thống thu thập dữ liệu tổng hợp
Nâng cấp Đơn giản
Dễ dàng nâng cấp hoặc thêm các mô-đun để đáp ứng yêu cầu thay đổi hoạt động
Bảo vệ Kho Dữ liệu
Lưu trữ và dễ dàng tìm lại dữ liệu từ Cơ sở dữ liệu Thương mại Hợp pháp, Alibi
Phân tích Xu hướng
Dễ dàng xem thống kê đo lường để cải thiện hoạt động và lập kế hoạch
Đo, cân và quét pallet

Dữ liệu trọng lượng và kích thước chính xác của bất kỳ pallet nào

Đo, cân và quét bưu kiện động

Các giải pháp đo, cân và quét bưu kiện của METTLER TOLEDO

Static Parcel Dimensioning, Weighing and Scanning

Automatic data capture in manual operations

Các giải pháp phần mềm thu thập dữ liệu

Các giải pháp quản lý phần mềm và dữ liệu của METTLER TOLEDO nâng cao hiệu quả, lợi nhuận và dịch vụ khách hàng.

Dịch vụ

Installation, Maintenance and Compliance

Khám phá dịch vụ – Được thiết kế để phù hợp với thiết bị của bạn

Chúng tôi hỗ trợ cung cấp dịch vụ cho thiết bị của bạn trong suốt thời hạn sử dụng thiết bị, từ lắp đặt đến bảo trì dự phòng và từ hiệu chuẩn đến sửa chữa thiết bị. 

Nhanh chóng
Hỗ trợ và sửa chữa
Hiệu suất
Bảo dưỡng và Tối ưu hóa
Tuân thủ
Hiệu chỉnh và Chất lượng
Chuyên gia
Đào tạo và Tư vấn

Ấn phẩm

Literature for Improved Processes and Increased Productivity

Trang trắng công nghệ đo
Hiểu cách định giá theo trọng lượng và kích thước
Tài liệu Năng lực Vận tải và Hậu cần
Sổ tay hướng dẫn về Năng suất Thiết bị đầu cân
Sổ tay hướng dẫn khách hàng Đo, Cân & Quét