Cân sàn PFD774 dùng trong thương mại - Cân công nghiệp | METTLER TOLEDO
PFD774 PowerDeck

PFD774 Powerdeck™

Luôn hoạt động với công suất thực - Tối đa hoá sản lượng và năng suất

Làm cách nào để chúng tôi có thể hỗ trợ bạn?
 

Cân sàn POWERCELL bền chắc & thông minh

Cân sàn PFD774 Powerdeck™ là thiết bị lý tưởng dành cho các môi trường yêu cầu thiết bị bền chắc. Với hệ thống cảm biến tải trọng chống nướ...

Cân sàn PFD774 Powerdeck™ là thiết bị lý tưởng dành cho các môi trường yêu cầu thiết bị bền chắc. Với hệ thống cảm biến tải trọng chống nước, cân an toàn đối với các điều kiện tẩy rửa mạnh. Độ chính xác được nâng cao giúp Powerdeck™ trở thành thiết bị lý tưởng ở nơi cần độ chính xác nhất.


 

Real-Time Operator Guidance
Cân sàn PowerDeck PFD774
POWERCELL® digital load-cell system
PowerDeck PFD774 Floor Scale

Sản phẩm & Cấu hình

Thông số kỹ thuật sản phẩm giúp tìm thiết bị phù hợp với ứng dụng của bạn

 
Sản phẩm & Cấu hình
Lọc:
Bộ lọc
Clear All
 
Readability
Maximum Capacity
Material No.: 30405122
Xem chi tiết
Material No.: 39800830
Xem chi tiết
Readability10 g
Maximum Capacity300 kg
Material No.: 39800831
Xem chi tiết
Readability20 g
Maximum Capacity600 kg
Material No.: 39800832
Xem chi tiết
Readability50 g
Maximum Capacity1,200 kg
Material No.: 39800833
Xem chi tiết
Readability50 g
Maximum Capacity1,500 kg
Material No.: 39800834
Xem chi tiết
Readability100 g
Maximum Capacity3,000 kg
Material No.: 39800835
Xem chi tiết
Readability10 g
Maximum Capacity300 kg
Material No.: 39800839
Xem chi tiết
Readability20 g
Maximum Capacity600 kg
Material No.: 39800840
Xem chi tiết
Readability50 g
Maximum Capacity1,200 kg
Material No.: 39800841
Xem chi tiết
Readability50 g
Maximum Capacity1,500 kg
Material No.: 39800842
Xem chi tiết
Readability100 g
Maximum Capacity3,000 kg
Material No.: 39800843
Xem chi tiết
Readability10 g
Maximum Capacity300 kg
Material No.: 39800844
Xem chi tiết
Readability20 g
Maximum Capacity600 kg
Material No.: 39800845
Xem chi tiết
Readability50 g
Maximum Capacity1,200 kg
Material No.: 39800846
Xem chi tiết
Readability50 g
Maximum Capacity1,500 kg
Material No.: 39800847
Xem chi tiết
Readability100 g
Maximum Capacity3,000 kg
Material No.: 39800848
Xem chi tiết
Readability200 g
Maximum Capacity6,000 kg
Material No.: 39800849
Xem chi tiết
Readability10 g
Maximum Capacity300 kg
Material No.: 39800850
Xem chi tiết
Readability20 g
Maximum Capacity600 kg
Material No.: 39800851
Xem chi tiết
Readability50 g
Maximum Capacity1,200 kg
Material No.: 39800852
Xem chi tiết
Readability50 g
Maximum Capacity1,500 kg
Material No.: 39800853
Xem chi tiết
Readability100 g
Maximum Capacity3,000 kg
Material No.: 39800854
Xem chi tiết
Readability100 g
Maximum Capacity3,000 kg
Material No.: 39800855
Xem chi tiết
Readability200 g
Maximum Capacity6,000 kg
Material No.: 39800856
Xem chi tiết
Readability200 g
Maximum Capacity6,000 kg
Material No.: 39800857
Xem chi tiết
Readability500 g
Maximum Capacity12,000 kg
Material No.: 39800858
Xem chi tiết
Readability10 g
Maximum Capacity300 kg
Material No.: 39800859
Xem chi tiết
Readability20 g
Maximum Capacity600 kg
Material No.: 39800871
Xem chi tiết
Readability50 g
Maximum Capacity1,200 kg
Material No.: 39800860
Xem chi tiết
Readability50 g
Maximum Capacity1,500 kg
Material No.: 39800861
Xem chi tiết
Readability100 g
Maximum Capacity3,000 kg
Material No.: 39800862
Xem chi tiết
Readability100 g
Maximum Capacity3,000 kg
Material No.: 39800863
Xem chi tiết
Readability200 g
Maximum Capacity6,000 kg
Material No.: 39800864
Xem chi tiết
Readability200 g
Maximum Capacity6,000 kg
Material No.: 39800865
Xem chi tiết
Readability500 g
Maximum Capacity12,000 kg
Material No.: 39800866
Xem chi tiết
Readability100 g
Maximum Capacity3,000 kg
Material No.: 39800867
Xem chi tiết
Readability200 g
Maximum Capacity6,000 kg
Material No.: 39800872
Xem chi tiết
Readability500 g
Maximum Capacity12,000 kg
Material No.: 39800868
Xem chi tiết
Readability100 g
Maximum Capacity3,000 kg
Material No.: 39800869
Xem chi tiết
Readability200 g
Maximum Capacity6,000 kg
Material No.: 39800870
Xem chi tiết
Readability500 g
Maximum Capacity12,000 kg
Material No.: 39800880
Xem chi tiết
Readability10 g
Maximum Capacity300 kg
Material No.: 39800881
Xem chi tiết
Readability20 g
Maximum Capacity600 kg
Material No.: 39800882
Xem chi tiết
Readability50 g
Maximum Capacity1,200 kg
Material No.: 39800883
Xem chi tiết
Readability50 g
Maximum Capacity1,500 kg
Material No.: 39800884
Xem chi tiết
Readability100 g
Maximum Capacity3,000 kg
Material No.: 39800885
Xem chi tiết
Readability10 g
Maximum Capacity300 kg
Material No.: 39800886
Xem chi tiết
Readability20 g
Maximum Capacity600 kg
Material No.: 39800887
Xem chi tiết
Readability50 g
Maximum Capacity1,200 kg
Material No.: 39800888
Xem chi tiết
Readability50 g
Maximum Capacity1,500 kg
Material No.: 39800889
Xem chi tiết
Readability100 g
Maximum Capacity3,000 kg
Material No.: 39800890
Xem chi tiết
Readability10 g
Maximum Capacity300 kg
Material No.: 39800891
Xem chi tiết
Readability20 g
Maximum Capacity600 kg
Material No.: 39800892
Xem chi tiết
Readability50 g
Maximum Capacity1,200 kg
Material No.: 39800893
Xem chi tiết
Readability50 g
Maximum Capacity1,500 kg
Material No.: 39800894
Xem chi tiết
Readability100 g
Maximum Capacity3,000 kg
Material No.: 39800895
Xem chi tiết
Readability200 g
Maximum Capacity6,000 kg
Material No.: 39800896
Xem chi tiết
Readability10 g
Maximum Capacity300 kg
Material No.: 39800897
Xem chi tiết
Readability20 g
Maximum Capacity600 kg
Material No.: 39800898
Xem chi tiết
Readability50 g
Maximum Capacity1,200 kg
Material No.: 39800899
Xem chi tiết
Readability50 g
Maximum Capacity1,500 kg
Material No.: 39800900
Xem chi tiết
Readability100 g
Maximum Capacity3,000 kg
Material No.: 39800901
Xem chi tiết
Readability100 g
Maximum Capacity3,000 kg
Material No.: 39800902
Xem chi tiết
Readability200 g
Maximum Capacity6,000 kg
Material No.: 39800903
Xem chi tiết
Readability200 g
Maximum Capacity6,000 kg
Material No.: 39800904
Xem chi tiết
Readability500 g
Maximum Capacity12,000 kg
Material No.: 39800905
Xem chi tiết
Readability10 g
Maximum Capacity300 kg
Material No.: 39800906
Xem chi tiết
Readability20 g
Maximum Capacity600 kg
Material No.: 39800907
Xem chi tiết
Readability50 g
Maximum Capacity1,200 kg
Material No.: 39800908
Xem chi tiết
Readability50 g
Maximum Capacity1,500 kg
Material No.: 39800909
Xem chi tiết
Readability100 g
Maximum Capacity3,000 kg
Material No.: 39800910
Xem chi tiết
Readability100 g
Maximum Capacity3,000 kg
Material No.: 39800911
Xem chi tiết
Readability200 g
Maximum Capacity6,000 kg
Material No.: 39800912
Xem chi tiết
Readability200 g
Maximum Capacity6,000 kg
Material No.: 39800913
Xem chi tiết
Readability500 g
Maximum Capacity12,000 kg
Material No.: 39800914
Xem chi tiết
Readability100 g
Maximum Capacity3,000 kg
Material No.: 39800915
Xem chi tiết
Readability200 g
Maximum Capacity6,000 kg
Material No.: 39800916
Xem chi tiết
Readability500 g
Maximum Capacity12,000 kg
Material No.: 39800917
Xem chi tiết
Readability100 g
Maximum Capacity3,000 kg
Material No.: 39800918
Xem chi tiết
Readability200 g
Maximum Capacity6,000 kg
Material No.: 39800919
Xem chi tiết
Readability500 g
Maximum Capacity12,000 kg
Comparison

Tài liệu

Tìm hiểu cách mà các sản phẩm Powerdeck™ giúp cải thiện hiệu quả kinh doanh của bạn

Tài liệu quảng cáo

PowerDeck™ Product Brochure
Floor scales are an integral part of your business, but utilizing technology that is over 50 years old means they often are a big source of headaches...

Bảng dữ liệu

PowerDeck™ Datasheet
Only PowerDeck™ continuously monitors every component and overall status of the scale. Operators are immediately alerted to any deviations, meaning yo...

Dịch vụ

Khám phá các dịch vụ của chúng tôi - Được thiết kế riêng để phù hợp với thiết bị của bạn

Khám phá các dịch vụ của chúng tôi – Được thiết kế riêng biệt nhằm phù hợp với thiết bị của bạn

Chúng tôi hỗ trợ cung cấp dịch vụ cho thiết bị của bạn trong suốt thời hạn sử dụng thiết bị, từ cài đặt đến bảo trì dự phòng và từ hiệu chuẩn đến sửa chữa thiết bị. 

Nhanh chóng
Hỗ trợ và sửa chữa
Hiệu suất
Bảo dưỡng và Tối ưu hóa
Tuân thủ
Hiệu chỉnh và Chất lượng
Chuyên gia
Đào tạo và Tư vấn
Hội thảo trực tuyến
Hội thảo trực tuyến theo yêu cầu
Industrial Catalog 2019/20
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.