Cân thông minh InVision™ | Cân được hỗ trợ camera dành cho cân công nghiệp của METTLER TOLEDO
 
Menu
Cân thông minh InVision™

Cân thông minh InVision™

Kết hợp công nghệ cân và nhận dạng bằng camera để có bộ kit đạt chất lượng 100%

Làm cách nào để chúng tôi có thể hỗ trợ bạn?
Gọi để được báo giá

Bộ kit có chất lượng cao nhất
Tăng đến 30% năng suất
Đạt 100% khả năng truy xuất quy trình
Thuật toán thông minh cung cấp kết quả an toàn
HMI thân thiện với người dùng giúp nâng cao các quy trình

Dịch vụ

Gọi để được báo giá

Cân thông minh InVision™ - Cân được hỗ trợ camera

Cân thông minh InVision™ là một giải pháp sáng tạo cho nơi làm việc thủ công mà các công việc cân, đếm và đóng gói có khả năng xảy ra sai sót ...

Cân thông minh InVision™ là một giải pháp sáng tạo cho nơi làm việc thủ công mà các công việc cân, đếm và đóng gói có khả năng xảy ra sai sót cao. InVision™ sử dụng tìm hiểu về máy móc và kết hợp công nghệ cân cũng như nhận dạng bằng camera để nhận dạng các bộ phận an toàn trong mili giây. Các bộ phận tương tự không còn bị nhầm lẫn với nhau và giải quyết được khả năng xảy ra lỗi đếm do áp lực thời gian. Các bước làm việc theo hướng dẫn, thu thập dữ liệu tự động và kiểm chứng quy trình giúp tăng đáng kể chất lượng sản xuất và hiệu quả lao động. 


Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.