Thực hành cân tốt TM – Tài liệu hướng dẫn cân Phần 1: Đo lường không chính xác và đạt trọng lượng tối thiểu | Mettler Toledo
Tiếng Việt
Webinar - On Demand

Thực hành cân tốt TM – Tài liệu hướng dẫn cân Phần 1: Đo lường không chính xác và đạt trọng lượng tối thiểu

Webinar - On Demand

Tìm hiểu về các quan niệm sai lầm phổ biến về việc lựa chọn sử dụng cân cũng như các chương trình thử nghiệm không chính xác để thẩm định định kỳ.

English ,
Français ,
中文 ,
Deutsch ,
Hrvatski

Karl Fritsch Good weighing practice

Tóm tắt

Phần đầu của buổi hội thảo sẽ đề cập đến nền tảng đánh giá và lựa chọn hệ thống cân thích hợp: đo lường không chắc chắn và trọng lượng tối thiểu. Việc lựa chọn hệ thống cân có thể đáp ứng được các yêu cầu về độ chính xác khi cân do người sử dụng đưa ra sẽ được minh hoạ. Trong quy trình của việc hiệu chuẩn, thường được kiểm chứng và ghi chép lại hệ thống cân được lựa chọn sẽ đáp ứng các yêu cầu của người sử dụng. Việc này được thực hiện bằng cách xác định độ đo chưa chuẩn và trọng lượng tối thiểu tại địa điểm lắp đặt thiết bị cân.

Tham khảo các quy định GxP, ISO và các quy định khác. Mettler Toledo cung cấp các mẫu thư cảnh báo về FDA và các cân nhắc trong quá trình quản lý cũng được nêu nhằm giúp lấp khoảng trống giữa duy trì chất lượng bền vững của dữ liệu cân, giảm rủi ro và nâng cao hiệu quả cân.

Tài liệu quan trọng cho các bộ phận:

Các quản lý QA và QC, quản lý giám sát, quản lý phòng thí nghiệm và sản xuất và những người chịu trách nhiệm cân

Người thuyết trình

Tiến sĩ Klaus Fritsch, Quản lý giám sát tại METTLER TOLEDO

Thời lượng

1 tiếng

Các yêu cầu kỹ thuật

Hội thảo là hội thảo trực tuyến

Hướng dẫn cân toàn cầu - GWP®

Trang này không được tối ưu hóa cho trình duyệt web của bạn. Xem xét sử dụng một trình duyệt khác hoặc nâng cấp trình duyệt của bạn lên phiên bản mới nhất để đảm bảo kết quả tốt nhất.