Quá trình kết tinh liên tục | Mettler Toledo
Tiếng Việt
Webinar - On Demand

Quá trình kết tinh liên tục

Webinar - On Demand

Tách hỗn hợp Racemic thông qua quá trình kết tinh liên tục

Batch Cooling Crystallization
Batch Cooling Crystallization

Việc tiếp cận nguồn nguyên liệu enantiopure của các phân tử chiral vẫn luôn là một thử thách trong cả ngành công nghiệp hóa học và dược phẩm. Các nỗ lực nghiên cứu gần đây phần lớn hướng đến sự tổng hợp bất đối xứng. Tuy nhiên, việc ứng dụng rộng rãi hơn các kỹ thuật vật lý như kết tinh có thể gia tăng đáng kể các phương pháp hiện có. Từ quan điểm của nhà tổng hợp hóa học hữu cơ điển hình, kết tinh ưu tiên được cho là kỹ thuật chỉ phù hợp cho các chuyên gia. Quan điểm này một phần được củng cố bởi nhu cầu phân tích chi tiết tính chất hòa tan và độ ổn định nhiệt động của vô số pha tinh thể cho bất kỳ hợp chất nào. Ngay cả với thông tin này, việc thực hiện thành công quá trình kết tinh truyền thống có thể là thách thức với những người không phải chuyên gia

 

Trong bài thuyết trình này, Jason Hein thảo luận về việc áp dụng một phương pháp thay thế: kết tinh ưu tiên liên tục (CPC)

Professor Jason E. Hein - University of British Columbia
29 Minutes
English


Trong quá trình kết tinh liên tục (CPC), việc tách hỗn hợp racemic được thực hiện bởi sự kết tinh song song và các phản ứng hòa tan được liên kết bởi sự tuần hoàn liên tiếp của các pha dung dịch phi tinh thể. Phương pháp kết tinh liên tục mang lại độ kiểm soát cao, cho phép xử lý các hệ phức tạp thông qua nhiễu loạn nhỏ từ độ hòa tan cân bằng. Kết quả là có thể tách được dễ dàng hơn. Ngoài ra, phương pháp kết tinh liên tục còn cho phép phân tách hiệu quả các vật liệu tinh thể không phù hợp với phương pháp kết tinh truyền thống. Chúng bao gồm các mẫu có tính cuốn hạt thấp, tinh thể dễ tăng trưởng và dung dịch rắn. Việc kết nối phân tích tự động inline với thiết bị phản ứng tổng hợp giúp mẫu có thể tự sản xuất vật liệu tinh thể enantiopure khi hoạt động liên tục hoàn toàn. 

Quá trình kết tinh liên tục
Quá trình kết tinh liên tục

Người trình bày

Jason Hein nhận bằng Cử nhân Hóa sinh và bằng Tiến sỹ Hóa học hữu cơ tổng hợp tại Đại học Manitoba. Sau đó ông chuyển đến Viện nghiên cứu Scripps với tư cách là nghiên cứu sinh dưới sự hướng dẫn của Giáo sư K. Barry Sharpless và Valery V. Fokin. Năm 2010, ông trở thành cộng sự nghiên cứu cấp cao cùng Giáo sư Donna G. Blackmond tại Scripps. Ông bắt đầu sự nghiệp cá nhân tại Đại học California, Merced năm 2011. Các công trình của ông tập trung vào sử dụng phân tích phản ứng động học tại chỗ như một cách để nhanh chóng mô tả và nghiên cứu mạng phản ứng phức tạp. Năm 2015, ông chuyển đến Đại học Anh Columbia để tiếp tục phát triển kỹ thuật phân tích phản ứng để đẩy mạnh hóa học hữu cơ cơ học.

Nghiên cứu tại phòng nghiên cứu Hein nhằm giải quyết các vấn đề kéo dài trong hóa học hữu cơ hiện đại, tập trung chủ yếu vào tìm hiểu cơ chế cảm ứng xúc tác và ngưng hoạt động cũng như phát triển kỹ thuật để xử lý các hỗn hợp racemic sử dụng kết tinh ưu tiên kết hợp.

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.