İletkenlik Sensörü | İletkenlik Probu | İletkenlik Elektrodu

İletkenlik Sensörü | İletkenlik Probu

Proses ve saf su ölçümü için iletkenlik sensörleri

İletkenlik sensörü bir çözeltinin elektrik akımını iletme kapasitesini ölçer. Bir çözeltinin iletkenliğini çözeltideki iyonlar sağlar: İyonların konsantrasyonu ne kadar fazlaysa iletkenlik de o kadar fazla olur. METTLER TOLEDO in-line iletkenlik probları, saf su izleme, kimyasal işleme ve farmasötik üretim prosesleri için tasarlanmıştır. Bu iletkenlik sensörleri doğru, güvenilir ölçüm sunarak proses kontrolü ve uyumluluk sağlar.

Teklif Çağrısı
View Results ()
Filter ()

Karşılaştırılmış bir veya iki ürün daha ekleyin

+90 216 400 20 00
Servisi Ara
Maksimum Çalışma Süresi
Destek & Tamir
Standartlara Uyum
Kalibrasyon & Kalite
Uzmanlık
Eğitim & Danışmanlık

FAQs

İletkenlik sensörü nedir?

İletkenlik probu veya in-line iletkenlik elektrodu olarak da bilinen iletkenlik sensörü, bir çözeltinin elektrik akımını iletme kapasitesini ölçen analitik bir enstrümandır. Bir çözeltinin iletkenliğini çözeltideki iyonlar sağlar: İyonların konsantrasyonu ne kadar fazlaysa iletkenlik de o kadar fazla olur. Bazı uygulamalarda saflık ölçümü, iletkenliğin zıttı olan dirençlilik ile yapılır. 

Kaç tane iletkenlik sensörü türü mevcuttur?

Proses iletkenlik ölçümü için kullanılan üç tür METTLER TOLEDO iletkenlik probu teknolojisi vardır:

  • 2 elektrotlu iletkenlik sensörü
  • 4 elektrotlu iletkenlik sensörü
  • Endüktif iletkenlik sensörü

Bir iletkenlik sensörünü nasıl kalibre edersiniz?

Bir METTLER TOLEDO iletkenlik sensörü, iletkenliği bilinen bir çözeltiye göre kalibre edilebilir (daha ziyade bir pH sensörünün pH değeri bilinen bir çözeltiye göre kalibre edilmesi gibi). Alternatif olarak, bilinen iletkenlik ölçümlerini ikiye katlayan çok hassas rezistans aralığına sahip bir in-line iletkenlik probu kullanılabilir.

Ne zaman bir iletkenlik sensörü kalibrasyonu veya doğrulaması uygulamanız gerekir?

Genel olarak in-line iletkenlik elektrodunun hücre sabiti değişmeyecektir; ancak algılama elemanları bir şekilde değiştirilse (ör. elektrodun veya sensörün yalıtkanının tortulanması veya kirlenmesi, korozyon nedeniyle elektrot malzemesinin kaybı) hücre sabiti de değişir. METTLER TOLEDO iletkenlik sensörleri fabrikada kalibre edilir ve hücre sabiti hassas şekilde belirlenir. Dolayısıyla, in-line iletkenlik sensörü kullanırken genellikle kalibrasyon gerekmez. Yine de gerekli görüldüğü takdirde yıllık bazda iletkenlik sensörü doğrulama veya kalibrasyon ayarlamasının yapılması tavsiye edilir. Doğrulama veya kalibrasyon sıklığı çoğunlukla uygulamalara veya tesisin standart çalışma prosedürleri gerekliliklerine dayanır.

Sıcaklık iletkenlik ölçümünü etkiler mi?

İletkenlik büyük ölçüde sıcaklığa bağlıdır. Numunenin sıcaklığı arttıkça, numunenin akışkanlığı azalır; bu da iyon hareketinin artmasına neden olur. Bu nedenle, iyon konsantrasyonları sabit kalırken numunenin gözlenen iletkenliği de artar.

İyi uygulamalarda her iletkenlik sonucu, sıcaklık ile belirlenmeli veya genellikle 25 santigrat derecelik endüstri standardına göre sıcaklık ile telafi edilmelidir.