Proses Analitiği Kataloğu 2022-23
Catalog

Proses Analitiği Kataloğu 2022-23

Catalog

Üretim ve Su İzleme için Sensörler ve Analizörler

Proses Analitiği Kataloğu
Proses Analitiği Kataloğu

METTLER TOLEDO'nun yeni 2022-23  Proses Analitiği Kataloğu sıvı proses uygulamalarında, saf su izlemede ve gaz fazı ölçümünde analitik ölçüm çözümleri için genel bir bakış sağlar. Dokümanın bir kopyasını hemen indirin!

Bu katalog, proses ve su izlemede en önemli analitik parametrelerin bazılarını ölçen ekipmanlar hakkında güncel bilgiler sağlar ve 2850Si çift silika ve fosfat analizörü gibi bazı benzersiz yenilikler içerir.

Bu yılki katalogda şunları bulacaksınız:

Proses Analitiği Kataloğu, METTLER TOLEDO'nun üç ana çözüm grubuna ilişkin ayrıntılı bilgiler içerir:

Ingold iş birimi biyoteknoloji, farmasötik, kimyasal ile gıda ve içecek üretimindeki endüstriyel prosesler için in-line analitik ölçüm çözümlerine odaklanır. Proses Analitiği Kataloğunda yer alan Ingold analitik parametreleri arasında pH, redoks ve ORP, çözünmüş karbondioksit (CO2), çözünmüş oksijen (O2), bulanıklık ve optik yoğunluk ile iletkenlik yer alır.

Thornton iş birimi, saf su analitiğinde dünya lideridir. Farmasötik, biyoteknoloji, elektrik üretimi ve mikroelektronik sektörlerinde Thornton enstrümantasyonuna küresel olarak güvenilir. USP düzenlemeli sular da dahil olmak üzere saf ve ultra saf sular için çözümlerin yanı sıra, Proses Analitiği Kataloğu iletkenlik/direnç ölçümü, pH, çözünmüş oksijen (O2), çözünmüş Ozon (O3), toplam organik karbon (TOC), sodyum, silika, klorür ve sülfat ile mikrobiyal kontaminasyon ölçümüne yönelik Thornton çözümleri hakkında ayrıntılı bilgiler sağlar.

METTLER TOLEDO, aynı zamanda, amperometrik sensörler ve ayarlanabilir diyot lazer (TDL) analizörleri dahil olmak üzere gaz analitiği için çözümler de sağlar. Proses Analitiği Kataloğuna dahil edilen benzersiz in situ, prob tipi TDL gaz analizörleri oksijen (O2), karbondioksit (CO2), nem (H2O), hidrojen sülfit (H2S), hidrojen klorür (HCl), metan (CH4) ve amonyak (NH3) gibi parametreleri ölçer.

Proses Analitiği Kataloğunda, benzersiz öngörüye dayalı tanılama araçları sayesinde güvenilir ölçümler ve yüksek ölçüm sorunsuz çalışma süresi elde etmeye yardımcı dijital bir sensör platformu olan Akıllı Sensör Yönetimi (ISM®) teknolojisi hakkında bilgiler de bulunur.

Proses Analitiği Kataloğunuzu bugün indirin ve METTLER TOLEDO tarafından sunulan çok çeşitli analiz parametrelerini görün.