TOC Analizörü ve Gerçek Zamanlı Mikrobiyal Tespiti
 
Menü
TOC Analizörleri ve Mikrobiyal Tespiti

TOC Analizörü ve Gerçek Zamanlı Mikrobiyal Tespiti

Gerçek zamanlı, hat üstünde mikrobiyal kirlenme ve toplam organik karbon tespiti

TOC Analizörü ve Mikrobiyal Tespit Analizörü SSS'leri

Üretim ve proseslerinizde kullandığınız suyun üretim standartlarınıza ve yasal düzenlemelere uygun olmasını sağlamak, operasyonlarınız için çok öne...

Üretim ve proseslerinizde kullandığınız suyun üretim standartlarınıza ve yasal düzenlemelere uygun olmasını sağlamak, operasyonlarınız için çok önemlidir. Doğru on-line ve hat üstünde ekipmanlar zaman alıcı, maliyetli ve hata eğilimli manuel örneklemenin yerini alabilir. Organik kirlenme ile ilgili iki kritik ölçüm, bioburden (biyolojik yük) ve toplam organik karbondur. METTLER TOLEDO, toplam organik karbon analizi için kesintisiz bir dizi on-line sensörler ve bioburden ölçümü ile ilgili mikrobiyal tespit için hat üstünde analizörler sunar.

Toplam organik karbon nedir?

Toplam organik karbon veya TOC, bir su sistemindeki tüm organik kirliliklerin bir ölçümüdür. İlaç üretimindeki, yarı iletken üretimindeki ve enerji üretimindeki su kalitesinin bir göstergesidir.

Sudaki toplam organik karbonu neden ölçeriz?

Suda TOC ölçümü önemlidir, çünkü sudaki yüksek TOC oranları, su arıtma sistemlerini bozabilir, serileri kirletebilir, üretim verimini düşürebilir ve ekipmana zarar verebilir.

Zaten iletkenliği ölçüyorum; TOC ölçmeye ne gerek var?

İletkenlik ölçümleri iyonik kontaminasyonu tespit etmek için mükemmeldir, ancak organik kirleticiler genellikle iyonik değildir. Bu nedenle standart iletkenlik ölçümleriyle tespit edilemezler.

Toplam organik karbon analizörü nasıl çalışır?

Tipik olarak TOC, yüksek konsantrasyon (>1 ppm) için laboratuvarda off-line olarak ölçülür; konsantrasyon değeri 1 ppm'den düşük ise on-line ölçülür. On-line tespit, laboratuvar yönteminden daha çabuktur; bu nedenle TOC’de beklenmeyen bir artış olduğunda, prosesinizde daha hızlı değişiklik yapabilirsiniz.

METTLER TOLEDO TOC analizörleri UV oksidasyonu ve diferansiyel iletkenlik ölçümü kullanır. Yüksek performanslı dijital iletkenlik sensörleri, numune su 185 nanometre UV ışığına maruz kalmadan önce ve sonra iletkenlik ölçümü alır. UV ışığına maruz kalma, iyonik olmayan organik bileşiklerin bağlarını çözer (oksitlenme); bu durum karbondioksit ve su ortaya çıkarır. Bu ayrıca, iyonik iletken türlere ayrışan karbonik asit oluşturur. Oksidasyon sonrası iletkenlikteki artış, TOC ölçümü ile doğru orantılıdır.

TOC'u nerede ölçmeliyim?

TOC analizörleri genellikle su arıtma işlemleri boyunca ve su kullanım sürecindeki belirli noktalarda ölçmek için kullanılır. Önemli uygulamalar aşağıdakileri içerir:

  • Ters osmoz sonrası membran verimliliğinin izlenmesi
  • Deiyonizasyon sonrası reçine ömrünü ve verimliliğini izleme
  • Son arıtmadan sonra saf su tanklarında depolama sonrasında düşük organik seviyelerin korunması
  • Geri dönüşüm ve geri kazanım süreçlerinde su geri dönüşünden önce düşük organik seviyelerin sağlanması
  • Su arıtmada TOC yıkımından sonra UV ışık verimliliğinin izlenmesi
  • Kullanım noktası dağıtım hatlarından önce nihai su kalitesinin sağlanması

Bioburden (biyolojik yük) nedir?

Bioburden steril olmayan bir yüzeyde yaşayan bakteri sayısıdır. Su hakkında konuşurken, genelikle mikrobiyal kirlenmeden bahsederiz; bu, suda bulunan bakterilerin ölçümüdür. Mikrobiyal kontaminasyon yönetmelikleri, analiz edilen suyun kullanımı ile önemli ölçüde değişir; örneğin, atık su ve farmasötik su, mikrobiyal kontaminasyonu ortadan kaldırmak için çok farklı gerekliliklere sahiptirler.

Suyun mikrobiyal kirlenmesini nasıl ölçerim?

Suyun mikrobiyal kontaminasyonunu ölçmenin birçok yolu mevcuttur ve USP (ABD Farmakopesi) farmasötik sular için özel yöntemler önermektedir. Geleneksel olarak koloni sayım yöntemleri yaygın olarak kullanılır; fakat, bu yöntemler hataya meyillidirler ve sonuçları almak 5-7 gün kadar sürebilmektedir. Koloni sayımı ayrıca koloni oluşturma birimi (CFU) oluşmasını gerektirmektedir; CFU, numunede bulunan toplam bakteri sayısının bir tahminidir. Sudaki mikrobiyal kirlenmeyi ölçmenin bir diğer yöntemi, lazer kaynaklı floresan ve bir mikrobiyal tespit analizörü ile uygulanır. Bu yöntem, numunede bulunan hücrelerin toplam sayısını ölçer. Bu tip teknolojiyi kullanan sistemler otofloresan birimlerini (AFU'ler) tespit ederek, farmasötik sularda, hat üstünde gerçek zamanlı mikrobik kirlenme takibi sağlar.

Otofloresan birimleri nedir?

Otofloresan birimleri, bireysel mikroorganizmalardır ve hücre/mL şeklinde raporlanırlar. 7000RMS numuneyi lazer ile aydınlatır; bu da tüm bakterilerde bulunan metabolitlerin (NADH ve riboflavin) floresanına sebep olur. Aynı zamanda, Mie saçılımı ölçümleri lazer tarafından aydınlatılan partiküllerin boyutlarını belirler. Algoritmalar ve numune işleme kullanılması ile, 7000RMS, mikroorganizmaların olup olmadığı tespit etmek için floresan spektrumunu ve partiküllerin boyutlarını analiz eder. Mikroorganizma mevcut ise, AFU olarak rapor edilir.

İlaç üretiminde kullanılan değişik su tipleri nelerdir?

İlaç üretiminde kullanılan farklı türde birçok su vardır. Her birisi proses boyunca farklı adımlarda kullanılır ve saflık için farklı spesifikasyonlara sahiptirler. Aşağıdakiler en yaygın olanlarından bazılarıdır:

  • Saflaştırılmış S (PW): Safsızlıkları düşük seviyelere çekmek için işlenmiş su
  • Enjeksiyonluk Su (WFI): Parenteral ilaçların üretiminde bir yardımcı madde olarak kullanılan su
  • Ultra Saf Su (UPW): çok katı spesifikasyonları sağlaması gereken ve çok düşük safsızlık düzeylerine kadar saflaştırılmış su. UPW iletkenliği 0,055 µS/cm 25ºC'de (18,2 MOhm)

On-line TOC Analizörü
Taşınabilir TOC Analizörleri

Mikrobiyal Tespit Analizörü 7000RMS

On-Line TOC Analizörü

Taşınabilir TOC Analizörleri

7000RMS analizörü; mikrobiyal kontaminasyonun anlık ve gerçek zamanlı olarak izlenmesini sağlayarak proses kontrolünü arttırır ve kontamine olmuş suyun salınma riskini en aza indirir.
On-line TOC analizörleri, bir dizi su saflığı seviyesinde toplam organik karbon seviyelerinin kesintisiz şekilde izlenmesini sağlar. Gerçek zamanlı sonuçlarla, sürekli TOC analizörleri, potansiyel kon...
Taşınabilir toplam organik karbon analizörleri, su sistemi tanılama bilgileri, hızlı sorun giderme ve bakım doğrulamaya yönelik çok noktalı TOC ölçümü için tasarlanmıştır. METTLER TOLEDO taşınabilir T...
Proses kontrolünün ve üretim verimliliğinin iyileştirilmesi
Ürün kalitesinin oldukça hassas bir teknoloji ile kontrol edilmesi
Numune alma hatalarının en aza indirilmesi ve maliyetlerin düşürülmesi
Kontaminasyon olaylarına hızlı yanıt
Arıtma sıklığının ve etkinliğinin optimize edilmesi
Gerçek zamanlı ölçüm ile sapmaları kaçırmayın
Global farmakopelere uyumluluk sağlayın
Denetim uyumluluğu için TOC düzeylerini izleyin ve kaydedin
Ppm'den alt ppb düzeylerine kadar çok yönlü tespit
Bakımı kolaydır; hareketli parça veya çözelti içermez
Numune Alma Zamanını %75'e Kadar Azaltın
USB Aracılığıyla Kolay Veri Yakalama ve Analiz
Global Farmakopelerle Uyumlu

7000RMS analizörü; mikrobiyal kontaminasyonun anlık ve gerçek zamanlı olarak izlenmesini sağlayarak proses kontrolünü arttırır ve kontamine olmuş suyun salınma riskini en aza indirir.

On-line TOC Analizörü

On-line TOC analizörleri, bir dizi su saflığı seviyesinde toplam organik karbon seviyelerinin kesintisiz şekilde izlenmesini sağlar. Gerçek zamanlı sonuçlarla, sürekli TOC analizörleri, potansiyel kon...

Taşınabilir TOC Analizörleri

Taşınabilir toplam organik karbon analizörleri, su sistemi tanılama bilgileri, hızlı sorun giderme ve bakım doğrulamaya yönelik çok noktalı TOC ölçümü için tasarlanmıştır. METTLER TOLEDO taşınabilir T...

Yayınlar

Doğruluğu, Verimliliği ve Yatırım Karlılığını En Üst Düzeye Çıkarın

Gerçek Zamanlı Mikrobik İzleme ile Hiçbir Hatayı Gözden Kaçırmayın
Farmasötik Sular Kılavuzu
Proses Analitiği Ürün Kataloğu

Servis Hizmetlerimiz

Doğruluğu, Verimliliği ve Yatırım Karlılığını En Üst Düzeye Çıkarın

+90 216 400 20 00
Servisi Ara
Maksimum Çalışma Süresi
Destek & Tamir
Performans
Bakım & Optimizasyon
Standartlara Uyum
Kalibrasyon & Kalite
Uzmanlık
Eğitim & Danışmanlık

Videolar

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.