TOC Analizörleri ve Sudaki Biyolojik Yükü On-Line İzleme

TOC Analizörleri ve Biyolojik Yük Analizörleri

TOC Düzeyinin ve Mikrobiyal Kirlenmenin Gerçek Zamanlı İzlenmesi

On-line toplam organik karbon analizörleri ve mikrobiyal analizörler; bir su sistemindeki kirliliğin gerçek zamanlı olarak izlenmesini sağlayarak proses kontrolünü ve verimliliğini iyileştirmek üzere tasarlanmışlardır. Bunlar sürekli olarak sisteminizdeki suyun TOC düzeyini ölçüp su sistemindeki biyolojik yükü izleyerek bir kirlilik olayına anında müdahale etmenize yardımcı olurlar. Bu sistemler farmasötik sular, enerji santrali çevrim kimyası ve mikroelektronik ultra saf sular için uygundur.

Teklif Çağrısı
+90 216 400 20 00
Servisi Ara
Maksimum Çalışma Süresi
Destek & Tamir
Performans
Bakım & Optimizasyon
Standartlara Uyum
Kalibrasyon & Kalite
Uzmanlık
Eğitim & Danışmanlık

FAQs

TOC analizörü nasıl çalışır?

METTLER TOLEDO toplam organik karbon analizörleri, UV oksidasyonu ve diferansiyel iletkenlik ölçümü kullanarak organik kirliliği tayin ederler. Yüksek performanslı dijital iletkenlik sensörleri, numune su 185 nanometre UV ışığına maruz kalmadan önce ve sonra iletkenlik ölçümü alır. UV ışığına maruz kalma, iyonik olmayan, organik bileşiklerin bağlarını çözer (oksidasyon); bu durum karbondioksit ve su ortaya çıkarır. Bu ayrıca, iyonik iletken türlere ayrışan karbonik asit oluşturur. Oksidasyon sonrası iletkenlikteki artış, TOC ölçümü ile doğru orantılıdır.

Zaten iletkenliği ölçüyorum, neden bir TOC analizörü ihtiyacım olsun?

İletkenlik ölçümleri iyonik kirliliği tespit etmek için mükemmeldir ancak organik kirleticiler genellikle iyonik değildir. Bu nedenle, standart iletkenlik ölçümleri ile tespit edilemezler ve organik kirliliğin yeterli bir şekilde ölçülmesini sağlamak için bir TOC analizörü gerektirirler.

Su sistemimde TOC ölçümünü nerede almalıyım?

TOC analizörleri tipik olarak su arıtma prosesi boyunca ve su kullanım prosesindeki belirli noktalarda ölçüm için kullanılır. Bir TOC analizörünün fayda sağlayabileceği önemli uygulama alanları şu şekildedir:

  • Ters osmoz sonrası membran verimliliğinin izlenmesi
  • Deiyonizasyon sonrası reçine ömrünü ve verimliliğini izleme
  • Son parlatmadan sonra saf su tanklarında depolama sonrasında düşük organik seviyelerinin korunmasının sağlanması
  • Geri dönüşüm ve geri kazanım proseslerinde su geri dönüşünden önce düşük organik seviyelerinin sağlanması
  • Su arıtmada TOC yıkımından sonra UV ışık verimliliğinin izlenmesi
  • Kullanım noktası dağıtım hatlarından önce nihai su kalitesinin sağlanması

METTLER TOLEDO biyolojik yük analizörünü kullanmak, normal plaka sayımı ölçümleri gerçekleştirmekten ne kadar farklıdır?

Farmakope yönetmelikleri gereği diğer parametreler için kullanılabilen on-line ölçümlere kıyasla plaka sayımı ile gerçekleştirilen biyolojik yük analizi prosesinizi önemli ölçüde geciktirebilir. Laboratuvar ortamında gerçekleştirilen bu yöntemler, neredeyse bir yüzyılı aşkın bir süredir kullanılmaktadırlar ve prosedür çok fazla değişmemiştir. Agar plakasına beş gün veya daha uzun süre bir su numunesi bırakılır ve ardından koloni oluşturan birimlerin (CFU'lar) sayımı yapılır. Yöntem yavaş olmakla birlikte sistemin, numunenin alındığı andaki su kalitesine ilişkin anlık bir görüntü de sağlar. 

Bir online su biyolojik yük analizörü ile gerçekleştirilen in-line tespit, laboratuvar yöntemlerinden daha hızlıdır; bu nedenle, sudaki biyolojik yük düzeyinde beklenmeyen bir artış olduğunda prosesinizde daha hızlı değişiklik yapabilirsiniz. Bu, gerçek zamanlı sürekli veri sunarak su sistemlerindeki biyolojik yüke ilişkin kapsamlı bir görüntü sağlar.

METTLER TOLEDO; plaka sayımı yerine değil, plaka sayımı ile birlikte bir biyolojik yük analizörü kullanılmasını önerir.

İlaç üretiminde kullanılan farklı su türleri nelerdir?

İlaç üretiminde kullanılan farklı türde birçok su vardır. Bunların her birinde sudaki TOC düzeyi ve su sistemindeki biyolojik yük uygun şekilde izlenmelidir. Her birisi proses boyunca farklı adımlarda kullanılır ve saflık için farklı spesifikasyonlara sahiptirler. Saflaştırılmış Su (PW), safsızlıkları düşük seviyelere çekmek için işlenmiş sudur. Enjeksiyonluk Su (WFI), parenteral ilaçların üretiminde bir yardımcı madde olarak kullanılan sudur. Ultra Saf Su (UPW), çok katı spesifikasyonları sağlaması gereken ve çok düşük safsızlık düzeylerine kadar saflaştırılmış sudur.