Analizator kloridov | Analizator sulfata
 
Meni

Analizator klorida in sulfata

Zaznavanje koncentracije klorida in sulfata v ppb za kemične procese cikla

Chloride and sulfate analyzers are on-line devices designed for continuous ppb-level monitoring of chloride and sulfate in a water system. METTLER TOLEDO's 3000CS is a combined chloride analyzer and sulfate analyzer that employs microfluidic capillary electrophoresis technology to monitor and promptly catch contamination so corrective action can be taken. This joint chloride analyzer and sulfate analyzer is designed for on-line cycle chemistry measurements and makeup water.

Filter:Počisti vse

Primerjava

FAQs

Kaj je analizator kloridov in sulfatov?

Analizator klorida in sulfata je linijska naprava za samodejno spremljanje koncentracije klorida in sulfata v vodnem sistemu v enotah ppb. Analizator klorida in sulfata 3000CS je oblikovan za kemične procese v ciklu elektrarne in meritve dodajne vode, uporablja pa tehnologijo mikrofluidne kapilarne elektroforeze.

Kaj je mikrofluidna kapilarna elektroforeza?

Mikrofluidna kapilarna elektroforeza uporablja napetost za ločevanje ionov. Ioni se v kapilari premikajo z različnimi hitrostmi na podlagi razmerja med velikostjo in nabitostjo, zaradi česar prihaja do ločevanja ionov. To je tehnologija, ki omogoča, da analizator klorida in sulfata družbe METTLER TOLEDO prikaže meritve za klorid in sulfat v enotah ppb.

Kako se mikrofluidna kapilarna elektroforeza uporablja pri analizi kloridov in sulfatov?

V analizatorju klorida in sulfata se uporablja kartuša za mikrofluidno kapilarno elektroforezo, namenjeno za ločevanje ionov v vzorčni vodi, s čimer se zagotovijo koncentrirane gruče kloridnih in sulfatnih ionov, ki potujejo skozi kapilaro. Koncentracijo teh ionov se meri v enotah ppb s pomočjo prevodnostne celice na kartuši, meritev pa se prikazuje na analizatorju klorida in sulfata.

Kakšen učinek imajo kloridni in sulfatni ioni na opremo elektrarn?

Kloridi in sulfati so najbolj korozivni kontaminanti vode v elektrarnah. Povzročajo korozijo, nastanek vdolbin, korozijske razpoke zaradi pritiskov, zmanjšanje učinkovitosti z odlaganjem korozijskih produktov ter korozijo pod usedlinami. To poškoduje drago opremo v elektrarnah, kot so turbine in kotli, ter povzroča nenačrtovano zaustavitev zaradi vzdrževanja in popravil. Pri uporabi analizatorja klorida in sulfata za neprekinjeno spremljanje teh korozivnih kontaminantov lahko analizator klorida in sulfata zazna zgodnje sledove korozivnih ionov, da se zmanjša škoda na opremi elektrarn.

Kaj so kloridni ioni? Kako kloridni ioni pridejo v vodo?

Kloridni ion je sestavni del številnih soli, kot je NaCl. Soli so razširjene v naravi in enostavno topne v vodi, kar povzroča kontaminacijo s kloridi. Analizatorji klorida družbe METTLER TOLEDO izvajajo pogost pregled koncentracije klorida v vodnem toku, da se zagotovi odsotnost korozije ali poškodb na strojih.

Kaj so sulfatni ioni? Kako sulfatni ioni pridejo v vodo?

Sulfatni ion je sestavni del številnih soli, kot je Na2SO4. Soli so razširjene v naravi in enostavno topne v vodi, kar povzroča kontaminacijo s sulfati. V elektrarnah lahko sulfatni ioni v vodo pridejo tudi kot posledica razpadanja sulfoniranih smol. Analizatorji sulfata družbe METTLER TOLEDO so linijske naprave, ki se uporabljajo za samodejno spremljanje koncentracije sulfata v vodnem toku v enotah ppb, da se uporabnike opozori na morebitno korozijo ali poškodbe.

Kako nadzirati kloride in sulfate v elektrarnah?

Z ustreznim čiščenjem vode ter kakovostjo vode, ki vstopa v vodni/parni cikel, lahko zagotovimo nizko raven kloridov in sulfatov. Če analizator klorida in sulfata v vodnem/parnem ciklu odkrije odvečne kloride in sulfate, jih lahko odstranite s kaluženjem kotlov in vstopom sveže dodajne vode v cikel.

Kje v elektrarnah se nadzira sulfat in klorid?

Najpomembnejša točka merjenja kloridov in sulfatov v vodnem/parnem ciklu je na vhodu v turbino. To zagotavlja, da s paro vstopijo le sprejemljive ravni kloridov in sulfatov v turbino, ki je tudi najdražji in najpomembnejši del opreme v elektrarni. Druga pomembna točka merjenja je sistem za filtriranje kondenzata, kjer se nadzira razpadanje sulfonirane smole. Ključna je tudi uporaba analizatorja klorida in sulfata za spremljanje teh ionov pred kotlom, da se zagotovi nepoškodovanost kotla. Zagotavlja tudi možnost odstranjevanja kloridov in sulfatov iz vodnega/parnega cikla s kaluženjem kotla, če so na vhodu v kotel zaznane visoke ravni ionov.

Nizke ravni kloridov in sulfatov v nadomestni vodi zagotovimo z nadziranjem na vseh fazah obdelave, preden je voda poslana v rezervoar, ki napaja vodni/parni cikel.

Ali obstajajo smernice za največje sprejemljive ravni kloridov in sulfatov?

Glavne upravne in raziskovalne organizacije, kot so ERPI (ZDA), IAPWS (globalno) in TPRI (Kitajska), določajo sprejemljive ravni v svojih smernicah za delovanje elektrarn. Tudi proizvajalci turbin v svojih garancijah določajo sprejemljive ravni, da bi zagotovili optimalno delovanje turbine in nadzor korozije. Vsi analizatorji klorida in sulfata družbe METTLER TOLEDO so skladni s temi regulatornimi zahtevami.

Kakšne so sprejemljive ravni teh ionov?

Sprejemljiva raven sta 2 ali 3 delci kloridov in sulfatov na milijardo delcev v nadomestni vodi in vodnem/parnem ciklu.

Ali prevodnost meri sulfate in kloride?

Ne, prevodnost je kumulativna meritev, ki velja za vse kontaminante v vodi, z njo pa se ne more ločevati med škodljivimi kontaminanti, kot sta klorid in sulfat, in neškodljivimi komponentami, kot je ogljikov dioksid. Ne zagotavlja merjenja kloridov in sulfatov na ravni delcev na milijardo.

Ali obstaja idealni način nadziranja kloridov in sulfatov?

Da. Kloride in sulfate je treba meriti neposredno na ključnih točkah merjenja v elektrarnah z analizatorjem klorida in sulfata. Meritve morajo biti izvedene v delcih na milijardo za vsak ion in ne kot skupno merjenje vseh kontaminantov v vodi. 

Uporaba zajetih vzorcev za izvedbo analize v laboratoriju povzroča zakasnitev meritev, kar lahko povzroči poškodbe opreme v elektrarnah. Pri takšnem načinu merjenja obstaja tudi tveganje kontaminacije med zbiranjem in prevažanjem zajetih vzorcev, kar lahko privede do lažnih pozitivnih rezultatov in nepotrebnih dejavnosti vzdrževanja. To posledično vodi do daljšega časa izpada elektrarne.

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.