Analizator kloridov – analizator sulfatov 3000CS
Analizator sulfatov in kloridov 3000CS

Analizator sulfatov in kloridov 3000CS

Avtomatizirano sprotno merjenje ravni kloridоv in sulfatov v delcih na milijardo za vodo, uporabljeno v cikličnih kemičnih postopkih, in nadomestno vodo

Analizator kloridov in sulfatov za vodo

Analizator METTLER TOLEDO Thornton 3000CS je vgrajeni inštrument za neposredno merjenje vsebnosti kloridov in sulfatov v čisti vodi ter kemični ses...

Analizator METTLER TOLEDO Thornton 3000CS je vgrajeni inštrument za neposredno merjenje vsebnosti kloridov in sulfatov v čisti vodi ter kemični sestavi vzorcev v napajalnem ciklu. Analizator neprekinjeno nadzira te zelo korozivne kontaminante ter tako pomaga pri nadzoru korozije in zmanjševanju škode na ključni opremi elektrarn. Omogočeno je zgodnje in nezmotljivo zaznavanje vsebnosti kloridnih in sulfatnih ionov, ki zahteva minimalen nadzor upravljavca.

Področja uporabe:

Nadzor vhoda v turbino: potrjevanje, da so ravni kloridov in sulfatov v pari, ki vstopa v turbino, znotraj sprejemljivih omejitev.

Nadzor dovodne vode za kotle: zagotavljanje nizke ravni kontaminantov v delcih na milijardo v vodnem in parnem ciklu.

Nadzor kondenzata: zaznavanje prehoda kontaminantov v sistemu za filtriranje kondenzata in poslabšanja stanja sulfonirane kationske smole.

Nadzor nadomestne vode: potrjevanje, da so ravni kloridov in sulfatov pred vstopom vode v vodni in parni cikel znotraj sprejemljivih omejitev.

Analizator kloridov in sulfatov: pogosta vprašanja o analizatorju 3000CS

1. Kaj so kloridni ioni? In kako kloridni ioni pridejo v vodo?

Kloridni ion je sestavni del številnih soli, kot je NaCl. Soli so razširjene v naravi in enostavno topne v vodi, kar povzroča kontaminacijo s kloridi.

2. Kaj so sulfatni ioni? In kako sulfatni ioni pridejo v vodo?

Sulfatni ion je sestavni del številnih soli, kot je Na2SO4. Soli so razširjene v naravi in enostavno topne v vodi, kar povzroča kontaminacijo s sulfati. V elektrarnah lahko sulfatni ioni v vodo pridejo tudi kot posledica razpadanja sulfoniranih smol.

3. Kakšen učinek imajo kloridni in sulfatni ioni na opremo elektrarn?

Kloridi in sulfati so najbolj korozivni kontaminanti vode v elektrarnah. Povzročajo korozijo, nastanek vdolbin, korozijske razpoke zaradi pritiskov, zmanjšanje učinkovitosti z odlaganjem korozijskih produktov ter korozijo pod usedlinami. To poškoduje drago opremo v elektrarnah, kot so turbine in kotli, ter povzroča nenačrtovano zaustavitev zaradi vzdrževanja in popravil.

4. Kako nadzirati kloride in sulfate v elektrarnah?

Z ustreznim čiščenjem vode ter kakovostjo vode, ki vstopa v vodni/parni cikel, lahko zagotovimo nizko raven kloridov in sulfatov.

Če v vodnem/parnem ciklu najdete odvečne kloride in sulfate, jih lahko odstranite s kaluženjem kotlov in vstopom sveže nadomestne vode v cikel.

5. Kje v elektrarnah se nadzira sulfat in klorid?

Najpomembnejša točka merjenja kloridov in sulfatov v vodnem/parnem ciklu je na vhodu v turbino. To zagotavlja, da s paro vstopijo le sprejemljive ravni kloridov in sulfatov v turbino, ki je tudi najdražji in najpomembnejši del opreme v elektrarni. Druga pomembna točka merjenja je sistem za filtriranje kondenzata, kjer se nadzira razpadanje sulfonirane smole. Ključno je tudi nadziranje teh ionov pred kotlom, da se zagotovi nepoškodovanost kotla. Zagotovljena je tudi možnost odstranjevanja kloridov in sulfatov iz vodnega/parnega cikla s kaluženjem kotla, če so na vhodu v kotel zaznane visoke ravni ionov.

Nizke ravni kloridov in sulfatov v nadomestni vodi zagotovimo z nadziranjem na vseh fazah obdelave, preden je voda poslana v rezervoar, ki napaja vodni/parni cikel.

6. Ali obstajajo smernice za največje sprejemljive ravni kloridov in sulfatov?

Glavne upravne in raziskovalne organizacije, kot so EPRI (ZDA), IAPWS (globalno) in TPRI (Kitajska), določajo sprejemljive ravni v svojih smernicah za delovanje elektrarn. Tudi proizvajalci turbin v svojih garancijah določajo sprejemljive ravni, da bi zagotovili optimalno delovanje turbine in nadzor korozije.

7. Kakšne so sprejemljive ravni teh ionov?

Sprejemljiva raven sta 2 ali 3 delci kloridov in sulfatov na milijardo delcev v nadomestni vodi in vodnem/parnem ciklu.

8. Ali prevodnost meri sulfate in kloride?

Prevodnost je skupna mera vseh kontaminantov v vodi. Ne ločuje med škodljivimi kontaminanti, kot sta klorid in sulfat, in neškodljivimi komponentami, kot je ogljikov dioksid. Ne zagotavlja merjenja kloridov in sulfatov na ravni delcev na milijardo.

9. Ali obstaja idealni način nadziranja kloridov in sulfatov?

Kloride in sulfate je treba meriti neposredno na ključnih točkah merjenja v elektrarnah, kot je opisano zgoraj. Meritve morajo biti izvedene v delcih na milijardo za vsak ion in ne kot skupno merjenje vseh kontaminantov v vodi.

Uporaba zajetega vzorca za izvedbo analize v laboratoriju povzroča zakasnitev meritev, kar lahko povzroči poškodbe opreme v elektrarnah. Pri takšnem načinu merjenja obstaja tudi tveganje kontaminacije med zbiranjem in prevažanjem zajetih vzorcev, kar lahko privede do lažnih pozitivnih rezultatov in nepotrebnih dejavnosti vzdrževanja. To posledično vodi do daljšega časa nedelovanja elektrarne.

10. Katere tehnologije in izdelke je mogoče uporabljati pri merjenju teh ionov?

Ionska kromatografija – na delovni mizi ali vgrajena – zagotavlja meritve kloridov in sulfatov na ravni delcev na milijardo. Induktivno sklopljena plazma z masno spektrometrijo je še ena tehnologija, ki zagotavlja podobne ravni meritev. Vendar so nakup, upravljanje in vzdrževanje teh izdelkov dragi, upravljati pa jim morajo izobraženi kemiki.

Drug način natančnega, zanesljivega in cenovno dostopnega merjenja kloridov in sulfatov je analizator, ki temelji na mikrofluidni kapilarni elektroforezi.

11. Kaj je mikrofluidna kapilarna elektroforeza?

Mikrofluidna kapilarna elektroforeza uporablja napetost za ločevanje ionov v kapilari. Ioni se v kapilari premikajo z različnimi hitrostmi na podlagi razmerja med velikostjo in nabitostjo, zaradi česar prihaja do ločevanja ionov.

12. Kako se mikrofluidna kapilarna elektroforeza uporablja pri analizi kloridov in sulfatov?

V analizatorju se uporablja kartuša mikrofluidne kapilarne elektroforeze za ločevanje ionov v vzorčni vodi, s čimer se zagotovijo koncentrirane gruče kloridnih in sulfatnih ionov, ki potujejo skozi kapilaro. Koncentracija teh ionov se izmeri s prevodno celico na kartuši. Iz merjenja prevodnosti se nato izračuna in prikaže koncentracija ionov v delcih na milijardo.


Nizki stroški lastništva v primerjavi z metodami ločenega izvajanja meritev
Enostavno vzdrževanje s preventivno diagnostiko ISM
Intuitiven vmesnik zaslona na dotik

Proizvodi in specifikacije

 
Proizvodi in specifikacije
Filter:
Filter
Počisti vse
 
Merilni razpon
Čas meritvenega cikla
Vzorčni pretok
Podrobnosti
Merilni razpon0-300 ppb
Čas meritvenega ciklaObičajno 45 min, nastaviti je mogoče od 15 min do 1 ure
Vzorčni pretok25–50 ml/min
Primerjava

Dokumentacija

Programi

Monitoring Chloride and Sulfate
Read more in the application note about the increasing need to measure chloride and sulfate.

Bele knjige

A New Method for Corrosion Prevention On-line Chloride and Sulfate Monitoring
This white paper explores a new technology for chloride and sulfate determination that is far more cost-effective and delivers accurate, on-line measu...

Preglednica

Datasheet for 3000CS (Chloride/Sulfate) Analyzer
The data sheet details how the 3000CS Analyzer directly measure chlorides and sulfates in pure water and power cycle chemistry samples and enables mon...
Data Sheet: 3000CS Services
Expert system services and periodic replacement of critical consumables, such as the cartridge and reagents, ensures your analyzer is always operating...

Računalo za izračun donosnosti naložbe

ROI Calculator For Chloride and Sulfate Analyzer
The ROI calculator can help you figure out how much you can save by measuring chloride and sulfate directly with 3000CS Analyzer in comparison to inte...

Storitve

Dosezite optimalen čas delovanja in najboljšo zmogljivost

+386 1 547 49 00
Pokliči servis
Čas delovanja
Podpora in popravila
Zmogljivost
Vzdrževanje in optimizacija
Strokovnost
Šolanja in svetovanje
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.