Linijsko merjenje pH-vrednosti
Bela knjiga

Linijsko merjenje pH-vrednosti

Bela knjiga

Trije razlogi za preklop na linijsko merjenje pH-vrednosti

Linijsko merjenje pH-vrednosti
Linijsko merjenje pH-vrednosti

Linijsko merjenje pH-vrednosti je dobro uveljavljeno v postopkih fermentiranja in drugih biokemičnih postopkih. Toda v kemijski industriji je ta postopek prežet z dvomi. V tej beli knjigi so podrobneje razloženi ti pomisleki in kako so zaradi sodobne tehnologije linijskega merjenja pH-vrednosti ti pomisleki odveč.

Namen merjenja pH-vrednosti je nadzor kakovosti. Za ustrezni nadzor morajo biti meritve natančne. Meritev pH-vrednosti, ki je le za eno enoto višja od želene vrednosti, lahko zaradi popravka odstopanja sproži podajanje velike količine dragih kemikalij. To lahko vodi do nepotrebnih visokih stroškov, zniža lahko kakovost izdelka in celo poškoduje opremo za izvedbo postopka. Vendar pa merjenje pH-vrednosti vzorca v laboratorijskem okolju predstavlja enako tveganje.

V tej beli knjigi za kemijsko industrijo so navedena tveganja zaradi zanašanja na merjenje pH-vrednosti vzorcev. Razloženo je, zakaj lahko linijsko merjenje pH-vrednosti predstavlja učinkovit in zanesljiv način nadzora postopka.

 

Glavni razlog, zakaj so meritve vrednosti pH v laboratoriju problematične, je temperatura vzorca. Vzorci, odvzeti iz postopkov, ki se odvijajo pri visokih temperaturah, lahko več kot uro čakajo na meritev. To pomeni, da se do meritve precej ohladijo. Za natančno merjenje pH-vrednosti mora biti temperatura vzorca znana, saj se izhodna vrednost senzorja pH-vrednosti spreminja tako z vrednostjo pH kot tudi s temperaturo. Zato dobri senzorji pH-vrednosti vključujejo tipalo temperature. Zato pogosto pride do razlik med rezultatom linijskega merjenja pH-vrednosti in merjenje pH-vrednosti vzorca. Pogosto velja, da je meritev, pridobljena z linijskim merjenjem pH-vrednosti, napačna, čeprav je pravi vzrok za napako ohlajeni vzorec.

V beli knjigi je obravnavan tudi razvoj sodobnih senzorjev pH-vrednosti, ki podaljšujejo življenjsko dobo senzorja in zmanjšujejo potrebo po vzdrževanju.

Prenesite belo knjigo, da se seznanite s tremi razlogi, zakaj je linijsko merjenje pH-vrednosti najboljša pot do kakovostnega nadzora postopka.

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.