Analytische Balans | Analytische Weegschaal | Gratis Offerte

Analytische balansen

Uitzonderlijk nauwkeurig analytische balansen

Bel ons voor een offerte
Analytische balansen

Kies de analytische balansen  die geschikt zijn voor uw toepassing:

Excellence Level XPR Analytical Balance
Advanced Line MS-TS Analytical Balance
ME_T Standard Analytical Balances

Excellence Level Balances

Advanced Level Balances

Standard Level Balances

When there is no room for compromise, Excellence Level Balances deliver accurate results first time, every time and guarantee that weighing tasks are efficient, error-free, and compliant.
When you need great performance and durability, Advanced Level Balances are the right choice. Intuitive operation and integrated applications make your weighing process fast and convenient.
Enter the professional world of weighing with our robust and easy-to-use Standard Level Balances. High-quality construction and solid performance ensure consistent and precise weighing results.
Excellence Level XPR Analytical Balance

When there is no room for compromise, Excellence Level Balances deliver accurate results first time, every time and guarantee that weighing tasks are efficient, error-free, and compliant.

Advanced Line MS-TS Analytical Balance

When you need great performance and durability, Advanced Level Balances are the right choice. Intuitive operation and integrated applications make your weighing process fast and convenient.

ME_T Standard Analytical Balances

Enter the professional world of weighing with our robust and easy-to-use Standard Level Balances. High-quality construction and solid performance ensure consistent and precise weighing results.

Excellence analytische balansen
Geavanceerde laboratoriumbalansen
Standaard analytische balansen
Weegaccessoires
When there is no room for compromise, Excellence Level Balances deliver accurate results first time, every time and guarantee that weighing tasks are efficient, error-free, and compliant.
Excellence Level XPR Analytical Balance
When you need great performance and durability, Advanced Level Balances are the right choice. Intuitive operation and integrated applications make your weighing process fast and convenient.
Advanced Line MS-TS Analytical Balance
Enter the professional world of weighing with our robust and easy-to-use Standard Level Balances. High-quality construction and solid performance ensure consistent and precise weighing results.
ME_T Standard Analytical Balances
Excellence Level XPR Analytical Balance

When there is no room for compromise, Excellence Level Balances deliver accurate results first time, every time and guarantee that weighing tasks are efficient, error-free, and compliant.

Advanced Line MS-TS Analytical Balance

When you need great performance and durability, Advanced Level Balances are the right choice. Intuitive operation and integrated applications make your weighing process fast and convenient.

ME_T Standard Analytical Balances

Enter the professional world of weighing with our robust and easy-to-use Standard Level Balances. High-quality construction and solid performance ensure consistent and precise weighing results.

Service

+31 344 63 83 63
Bel Service

Ontdek onze services op maat

Wij ondersteunen en onderhouden uw meetapparatuur gedurende de gehele levenscyclus, van installatie tot preventief onderhoud en van kalibratie tot reparatie.

Uptime
Ondersteuning & Reparatie
Performance
Onderhoud & Optimalisatie
Compliance
Kalibratie & Kwaliteit
Expertise
Training & Consulting

Publicaties

LabX® software

FAQ

Analytical Balances

Wat is een analytische balans?

Een analytische of semi-analytische balans is een weegschaal die de massa met een hoge mate van nauwkeurigheid meet.

De balans heeft een weegcapaciteit van 54 tot 520 g en een afleesbaarheid van 0,005 tot 0,1 mg. De gevoeligheid van een analytische balans moet worden beschermd door een windscherm of een behuizing.

De  XPR en XSR analytische balansen van METTLER TOLEDO zijn uitgerust met het SmartGrid weegplateau dat de luchtturbulentie minimaliseert, de stabilisatietijd verkort en snellere weegresultaten mogelijk maakt.

 
Analytical Balances - Applications - Pipette Calibration

Waarvoor worden analytische balansen gebruikt? Wat zijn de toepassingsgebieden voor analytische balansen?

Een analytische balans wordt ook wel een ‘labbalans’ genoemd en maakt de kwantitatieve analyse van een monster mogelijk. Typische toepassingen voor een elektronische analytische balans zijn:

 • Bereiden van monsters of standaarden
 • Recepteren
 • Differentieel wegen
 • Dichtheid bepalen
 • Interval wegen en
 • Routinematig pipetten testen.
 

Hoe weeg ik met een analytische balans?

Om een weging te starten, opent u de deur en plaatst u met behulp van een pincet of met handschoenen aan een container op het weegplateau. Sluit de deur en wacht totdat de waarde stabiliseert. Noteer het gewicht. Wis het display door op de tarraknop te drukken, totdat er 0.0000 g wordt weergegeven. Voeg het monster toe, totdat het gewenste gewicht bereikt is. Sluit de deur en wacht weer op een stabiele waarde. Noteer het nettogewicht. Als de stekker van het instrument uit het stopcontact is gehaald voor de reiniging, dient u het instrument voorafgaand aan het hergebruik te laten stabiliseren.

De analytische balansen van METTLER TOLEDO zijn ontworpen voor eenvoudige reiniging, waarbij het windscherm binnen enkele seconden kan worden verwijderd. De panelen zijn geschikt voor de vaatwasser. Aanbevelingen voor de reiniging en regelgevingen voor balansen

 

Wat is de onzekerheid van een analytische balans?

Wanneer een gewicht wordt gewogen, bestaat er altijd enige mate van onzekerheid. Een inschatting van deze twijfel (de onzekerheid) is van cruciaal belang voor elke meting. De onzekerheid wordt bepaald door de prestaties van de balans, de eigenschappen van het te wegen voorwerp en de werkomgeving. Bepaling van de meetonzekerheid is een integraal onderdeel van iedere balanskalibratie.

 

Waarom moet ik mijn analytische balans kalibreren?

De kalibratie van analytische balansen garandeert dat de weegapparatuur nauwkeurig werkt en voldoet aan normen zoals ISO, GLP/GMP, IFS en BRC. Gedocumenteerde kalibratieprocedures geven de kwaliteit van metingen aan en moeten regelmatig worden uitgevoerd gedurende het productleven van uw balans.

Kalibratie moet niet worden verward met justering van een balans en moet na een justering/reparatie worden herhaald. Lees meer over kalibratie.

 

Hoe moet ik mijn analytische balans kalibreren?

De kalibratie van een analytische balans wordt uitgevoerd door een vakbekwaam onderhoudstechnicus aan de hand van een standaardprocedure en met gebruik van kalibratiesoftware:

 1. Bepaal hoe goed het instrument functioneert door de relatie tussen de meetnormen en de gewichtswaarden vast te stellen door middel van kalibratie.
 2. Controleer of het instrument aan specifieke vereisten voldoet, door middel van een Pass/Fail statement.
 3. Als niet aan deze eisen wordt voldaan, dient u het instrument zo af te stellen dat de afwijking de tolerantielimieten niet overschrijdt.
 4. Kalibreer het instrument opnieuw om de compliance met de gespecificeerde toleranties te bevestigen.

Tussen de kalibratie-intervallen in kan de gebruiker routinematige tests uitvoeren om mogelijke problemen te detecteren.

METTLER TOLEDO heeft een wereldwijd toepasbare wetenschappelijke standaard ontwikkeld voor de veilige selectie, kalibratie en bediening van weegapparatuur, genaamd GWP®, of Good Weighing Practice™.

 

Welke toleranties gelden voor balanskalibratie?

Toleranties bepalen of een balans of schaal ‘goed genoeg’ functioneert om aan bepaalde procesvereisten te voldoen. Toleranties bepalen de criteria voor een Pass/Fail statement. De tolerantiewaarden staan in verschillende documenten:

 • Wettelijke toleranties:
  De wettelijke toleranties die zijn bepaald door OIML R76 of NIST Handbook 44 (alleen voor de VS) beoordelen de ijkwaardigheidsvereisten. Deze tolerantiewaarden zijn vrij ruim en kunnen eenvoudig worden nageleefd met laboratoriumbalansen of wanneer u in het onderste deel van het meetbereik weegt.
 • Toleranties van producenten:
  De toleranties van de producent zorgen ervoor dat de apparatuur aan de specificaties van de producent voldoet. De toleranties van de producent omvatten geen gebruikerspecifieke procesvereisten en zijn niet geschikt voor het verbeteren van het weegproces.
 • Procestoleranties:
  Specifieke, door de gebruiker gedefinieerde procestoleranties ondersteunen procesverbeteringen en besparen daardoor materiaal, afval en dubbel werk. Bij ijkwaardige weegschalen moet u daarom naast de wettelijke toleranties ook procestoleranties toepassen.

Wettelijke toleranties beschermen de consument, maar houden geen rekening met de specifieke vereisten van de producent. Het optimaliseren van de procestoleranties die worden toegepast op meetinstrumenten kan een grote impact hebben op de winstgevendheid van het proces.

 

Wat is het minimumgewicht van de analytische balans?

Het minimumgewicht van elke analytische balans is verschillend, afhankelijk van de prestaties van de loadcel, de locatie en de omgevingsomstandigheden. Het minimumgewicht is de nauwkeurigheidslimiet van het instrument. Onder dit minimumgewicht is de relatieve meetonzekerheid (absolute meetonzekerheid gedeeld door de belasting, meestal aangegeven in %) groter dan de vereiste weegnauwkeurigheid, waardoor het weegresultaat onbetrouwbaar is.

Om het minimumgewicht voor een balans te bepalen, moet de meetonzekerheid in de werkomgeving worden vastgesteld. Het is ook mogelijk om de reproduceerbaarheid vast te stellen om het minimumgewicht te bepalen. Dit is de grootste oorzaak van fouten in het lagere balansbereik. Hiervoor wordt een klein gewicht gebruikt, minder dan 5% van de balanscapaciteit.

De MinWeigh-functie van de analytische balansen van METTLER TOLEDO, geïnstalleerd door een bevoegde technicus, bewaakt het minimum monstergewicht van de balans. Als een weging lager is dan de vastgestelde, acceptabele minimumwaarde, wordt het display van de balans rood van kleur.

 

Nauwkeurigheid en precisie van analytische balansen – wat is het verschil en hoe wordt dit getest?

Precisie verwijst naar de overeenkomst tussen twee of meer metingen. Nauwkeurigheid verwijst naar de overeenkomst van een gemeten waarde en een bekende waarde. Dit is gebaseerd op afleesbaarheid, reproduceerbaarheid, niet-lineariteit en excentriciteit. Nauwkeurigheid kan worden getest met

 • Een extern referentiegewicht met een bekende massa (traceerbaar gekalibreerd gewicht)
 • Automatische interne kalibratie met een referentiemassa die in de balans is ingebouwd
 • De nauwkeurigheid kan alleen worden bepaald door het instrument op de gebruikslocatie te testen.

Bekijk de cursus over de juiste uitvoering van wegingen: Laboratory Balances Tutorial - Basics and Weighing Influences.

 

Wat zijn de gevolgen van statische elektriciteit voor een analytische balans, en hoe wordt dit voorkomen?

Statische elektriciteit veroorzaakt instabiele en niet-reproduceerbare weegresultaten. Statische elektriciteit oefent een kracht uit op het weegplateau, die een directe invloed heeft op de meetresultaten van de analytische balans. Voorzorgsmaatregelen om dit effect te reduceren zijn:

 • Zorg voor voldoende luchtvochtigheid (≥ 45-50%)
 • Gebruik waar mogelijk antistatische weegcontainers (bij voorkeur van metaal)
 • Wrijf niet over de containers
 • Als het monster klein genoeg is, gebruikt u een metalen schaal met een rand die de elektrische velden tegenhoudt.

Elimineer alle statische elektriciteit van uw analytische balans door het monster en de container met een ionisator te ontladen voorafgaand aan de meting.

Lees meer over statische elektriciteit en de externe factoren die daarmee samenhangen.