Microbalansen en ultramicrobalansen van METTLER TOLEDO

  Microbalansen en ultramicrobalansen

  Minimale monsterhoeveelheden voor maximale besparingen

  XPE micro-analytische balansen
  XPR Microbalans

  XPE micro-analytische balansen

  XPR Ultra- en microbalansen

  Een groter weegbereik voor directe dosering in het doelvat.
  Uitstekende prestaties bij de kleinste monstervolumes
  Technische specificaties
  Weegbereik tot 52 g met een afleesnauwkeurigheid van 1 µg
  Efficiënte en veilige wegingen
  ErgoClips, SmartGrid: eenvoudige wegingen en snelle resultaten
  Maximale zekerheid
  Testmanager, automatische afstellingen, weegrichtlijnen
  Kwaliteitsborging
  MinWeigh, LevelControl, gebruikersprofielen, wachtwoorden
  Technische specificaties
  Weegbereik tot 10,1 g en een afleesnauwkeurigheid van 0,1 μg.
  Gegarandeerde, geldige resultaten
  Met het Active Temperature Control (ATC™)-systeem
  Ingebouwde actieve kwaliteitsborging
  Met GWP-goedkeuring en kwaliteitsborgende gebruikersprofielen
  Veilige werking
  Eenvoudig te reinigen windscherm
  Ruimtebesparend ontwerp
  Een balans met twee terminals met de kleinste afmetingen
  Efficiënte processen
  Moderne gebruikersinterface met notepad voor resultaten
  XPE micro-analytische balansen

  Een groter weegbereik voor directe dosering in het doelvat.

  Technische specificaties
  Weegbereik tot 52 g met een afleesnauwkeurigheid van 1 µg
  Efficiënte en veilige wegingen
  ErgoClips, SmartGrid: eenvoudige wegingen en snelle resultaten
  Maximale zekerheid
  Testmanager, automatische afstellingen, weegrichtlijnen
  Kwaliteitsborging
  MinWeigh, LevelControl, gebruikersprofielen, wachtwoorden
  XPR Microbalans

  Uitstekende prestaties bij de kleinste monstervolumes

  Technische specificaties
  Weegbereik tot 10,1 g en een afleesnauwkeurigheid van 0,1 μg.
  Gegarandeerde, geldige resultaten
  Met het Active Temperature Control (ATC™)-systeem
  Ingebouwde actieve kwaliteitsborging
  Met GWP-goedkeuring en kwaliteitsborgende gebruikersprofielen
  Veilige werking
  Eenvoudig te reinigen windscherm
  Ruimtebesparend ontwerp
  Een balans met twee terminals met de kleinste afmetingen
  Efficiënte processen
  Moderne gebruikersinterface met notepad voor resultaten

  1. Microbalansen – wat zijn dat?

  Een microbalans of ultramicrobalans biedt de hoogste nauwkeurigheid van alle laboratoriumbalansen. Dankzij de hoge gevoeligheid van het microbalansontwerp kunt u monsterhoeveelheden met een gewicht van slechts 30 μg wegen.  

  Microbalansen bieden een weegbereik tot 10,1 g met een afleesnauwkeurigheid vanaf 1 µg (0,000001 g).
  Ultramicrobalansen bieden een ongelooflijke volledige resolutie van 61 miljoen digits, met een weegbereik van 6,1 g en een afleesnauwkeurigheid van 0,1 µg (0,000001 g).

  Standaardbenaming

  Nauwkeurigheidsklasse

  Afleesnauwkeurigheid  

  Aantal decimalen (g)

  Ultramicrobalans

   I

  0,1 μg

  0,0000001 g

  7 digits of decimalen

  Microbalans

   I

  1 μg

  0,000001 g

  6 digits of decimalen

  Semimicrobalans

   I

  0,01 mg

  0,00001 g

  5 digits of decimalen

  Het productenpakket van METTLER TOLEDO omvat een micro-analytische balans. Deze balans biedt dezelfde afleesnauwkeurigheid als een microbalans, 1 µg, maar heeft de vorm van een analytische balans, met een externe en interne weegkamer. De XPE micro-analytische balansen bieden het hoogste weegbereik in combinatie met het laagst mogelijke minimumgewicht. Deze zijn ideaal voor rechtstreekse dosering van zeer kleine hoeveelheden in 'grote' tarracontainers.

  2. Wat is er zo bijzonder aan het microbalansontwerp?

  Een microbalans bestaat uit twee componenten: de ene component bevat de elektronica, terwijl de andere de nauwkeurige mechanische weegcel bevat. Deze scheiding elimineert de temperatuurseffecten en de invloed die dat heeft op de prestaties van uw microbalans.

  METTLER TOLEDO XPR microbalansen en ultramicrobalansen zijn uitgerust met het Active Temperature Control-systeem (ATC™). Dit vergroot de weegstabiliteit en resulteert in uitstekende prestaties en een bijzonder hoge nauwkeurigheid.

  3. Waarvoor wordt een microbalans gebruikt?

  Microbalansen en ultramicrobalansen worden vaak gebruikt voor producttests en kwaliteitscontroles. Ze worden ook in chemische laboratoria en bij delfstofwinning gebruikt voor het wegen van kleine hoeveelheden poeders en mineralen. Bij het onderzoek van medische hulpmiddelen kan een microbalans worden gebruikt om de uniformiteit van kritische onderdelen te controleren.

  Toepassingen voor microbalansen zijn onder andere: (filter)wegen van deeltjes, pipetkalibratie, analyse van pesticiden en wegen van stents. Toepassingen voor ultramicrobalansen zijn onder andere: (filter)wegen van deeltjes, verassing of verbranding, drogen, meten van coatings, en controleren van verspillingshoeveelheden.

  4. Welk METTLER TOLEDO microbalans is voor mij de juiste keuze?

  Om de juiste METTLER TOLEDO microbalans voor uw vereisten te vinden, moet u eerst definiëren wat de kleinste hoeveelheid is die u moet wegen en hoe nauwkeurig uw weging moet zijn (d.w.z. de toelaatbare tolerantie). Op basis daarvan kunt u de microbalans vinden die u nodig hebt.

  Bij elke meting die u op een balans uitvoert, is er sprake van een meetonzekerheid. Een goed begrip van deze meetonzekerheid is essentieel om nauwkeurige resultaten te garanderen en fouten te voorkomen. Bij het wegen van kleine monsters op een microbalans is de meetonzekerheid bijna volledig te wijten aan de reproduceerbaarheid (d.w.z. aan de onderkant van het weegbereik van een specifieke balans). Het is niet de afleesnauwkeurigheid die de nauwkeurigheid van een weeginstrument bepaalt, maar de reproduceerbaarheid, of het hieraan gerelateerde minimale weegbereik.

  Vraag uw METTLER TOLEDO adviseur naar GWP® Recommendation om u te helpen bij het selecteren van het juiste weeginstrument voor uw specifieke vereisten.

   

  5. Wat zijn de uitdagingen en oplossingen voor stabiele metingen op een microbalans?

  Een microbalans is een uiterst gevoelig instrument; de geringste verstoring door omgevingsinvloeden of gebruikersinteractie kunnen de meetstabiliteit aanzienlijk beïnvloeden. Bij het werken met een microbalans moeten alle mogelijke bronnen van trillingen worden vermeden. Microbalansen zijn uiterst gevoelig voor luchtstromen, stof en temperatuurschommelingen en mogen alleen worden gebruikt op locaties waar de omgevingstemperatuur en vochtigheid op een stabiel niveau worden gehandhaafd, uit de buurt van ventilatieopeningen, ramen en deuren.

  De ideale locatie voor de balans is op een stevige werkbank, bij voorkeur een speciaal voor dit doel aangewezen weegtafel die in een voor microbalansen optimale staat kan worden gehouden, vrij van tocht of veel menselijk verkeer.

  Als een microbalans voor het eerst op de netvoeding wordt aangesloten of ingeschakeld, wordt een minimale opwarmtijd van 6 uur aanbevolen voor aanpassing aan de omgevingstemperatuur.

  Let er bij het gebruik van de microbalans op dat u de convectiestromen in de weegkamer minimaliseert, omdat die de resultaten negatief kunnen beïnvloeden. Hanteer monsters alleen met een pincet en laat ze eerst op kamertemperatuur komen. Wanneer u het monster in de microbalans plaatst, moet u de deur niet verder openen dan nodig is en zo snel mogelijk weer sluiten.

  Volg de aanwijzingen in METTLER TOLEDO's specifieke informatiegids over wegen, 10 Steps to Successful Micro Weighingen krijg extra tips over de aanpak van mogelijke problemen bij het wegen met microbalansen, waaronder het kiezen van de juiste locatie voor de balans en de kalibratie van de balans.

  6. Hoe kan ik wegen op een microbalans?

  Draag altijd handschoenen als u met een microbalans werkt – vingerafdrukken en vet van de handen beïnvloeden de resultaten. Om een weging te starten, opent u de deur en plaatst u met behulp van een pincet een container op het weegplateau. Sluit de deur en wacht tot de waarde is gestabiliseerd. Tarreer de microbalans. Om morsen in de balans te voorkomen, moet u de container of het weegschuitje wegnemen, het monster buiten de weegkamer doseren en het monster vervolgens op het weegplateau plaatsen. Sluit de deur en wacht tot de waarde is gestabiliseerd. Noteer het nettogewicht of herhaal de procedure totdat het gewenste gewicht is bereikt. Een microbalans is uiterst gevoelig voor beweging – raak de weegtafel niet aan terwijl u wacht tot de balans is gestabiliseerd. Reinig de balans, hulpmiddelen en werkplek na elk gebruik.

  Het windscherm van METTLER TOLEDO's XPR microbalansen biedt praktische 360°-toegang tot het weegplateau en goed zicht rondom. Er zijn geen randen of hoeken waar monstermateriaal kan achterblijven en alle onderdelen kunnen in enkele simpele stappen worden verwijderd, gereinigd en teruggeplaatst.

  7. Hoe moeten kalibratie, justering en routinecontroles van een microbalans worden uitgevoerd?

  De nauwkeurigheid van een weegapparaat wordt bepaald door correcte kalibratie van de microbalans – uitsluitend uitgevoerd door een gekwalificeerde serviceaanbieder. Het kalibratiecertificaat bewijst dat een microbalans correct werkt, terwijl routinematige controle van de balans door de gebruiker in het interval tussen twee kalibraties mogelijke problemen met de prestaties aantoont.

  Geautomatiseerde justeringsfuncties met interne kalibratiegewichten , zoals FACT of proFACT, zorgen ervoor dat de balans nauwkeurig blijft werken, ook bij schommelingen in de omgevingstemperatuur.

  METTLER TOLEDO heeft een wereldwijd toepasbare wetenschappelijke standaard ontwikkeld voor veilige selectie, kalibratie en bediening van weegapparatuur, genaamd GWP® of Good Weighing Practice™, en Kalibratie en justering van balansen en weegschalen – Verklarende woordenlijst

  Service

  +31 344 63 83 63
  Bel Service

  Ontdek onze services – geheel afgestemd op uw apparatuur

  Wij ondersteunen en onderhouden uw meetapparatuur gedurende het gehele productleven, van installatie tot preventief onderhoud en van kalibratie tot reparatie.

  Publicaties

  LabX software

   
   
   
   
   
   
   
  Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.