Informatiegids

Informatiegids over brekingsindexmetingen

Informatiegids

Hoe u brekingsindexmetingen met digitale refractometers kunt verbeteren

Informatiegids over brekingsindexmetingen: Verkrijg de beste resultaten bij uw dagelijkse brekingsindexmetingen
Informatiegids over brekingsindexmetingen: Verkrijg de beste resultaten bij uw dagelijkse brekingsindexmetingen

Download een gratis exemplaar van de informatiegids over brekingsindexmetingen en ontdek hoe u fouten kunt vermijden tijdens het meten van de brekingsindex, BRIX, HFCS of vloeistofconcentratie, en hoe u de beste meetresultaten voor de brekingsindex kunt verkrijgen, met name met gebruik van digitale refractometers.

De informatiegids over brekingsindexmetingen legt uit welke voorzorgsmaatregelen getroffen moeten worden om fouten bij het meten van de brekingsindex, BRIX, HFCS of vloeistofconcentraties te voorkomen. Als u deze aanbevelingen opvolgt, verkrijgt u de beste brekinsindexmetingen, met name met gebruik van een digitale refractometer. De volgende onderwerpen komen aan de orde:

 • Kalibratie en justering: Wat is het beste, regelmatige kalibratie of regelmatige justeringen? Hoe vaak moet de refractometer gekalibreerd of gejusteerd worden en met welke stof? Welke tolerantie moet worden toegepast?
 • Monsters: Wat voor monsters kunnen met een digitale refractometer worden gemeten? Wat zijn moeilijke monsters en hoe kun je die meten? Wat is het effect daarvan op de meting?
 • Bemonstering: Wat voor soort injectiespuit moet worden gebruikt? Hoe worden luchtlaagjes voorkomen? Hoeveel monster moet worden toegepast?
 • Reiniging: Hoe moet de meetcel worden gereinigd, afhankelijk van het monster? Welke schoonmaakmiddelen moeten worden gebruikt?
 • Resultaatverificatie en documentatie: Hoe kunt u fouten bij kritieke/problematische monsters detecteren? Hoe kunt u het verkregen resultaat omzetten in andere meeteenheden of concentraties? Hoe kunt u automatisch verifiëren of het resultaat aan de productspecificaties voldoet (kwaliteitscontrole)?

Download de informatiegids en lees de tips en hints om fouten tijdens het meten van de brekingsindex van vloeistoffen te voorkomen.

1. Kalibratie en justering

Er bestaat een misverstand dat frequente justering van het instrument nauwkeurige resultaten garandeert. Elke justering resulteert in een verandering van de interne instrumentinstellingen.
Als de justering niet juist wordt uitgevoerd, zullen alle daaropvolgende metingen verkeerd zijn.

In plaats van een frequente justering is het beter om de meetnauwkeurigheid van het systeem regelmatig te verifiëren door de meting van een monster met een bekende dichtheid (zoals gedestilleerd water of een standaard). Dit wordt een test, kalibratie of controle genoemd. Daarna wordt de gemeten brekingsindex vergeleken met de bekende nominale waarde van het monster.

 

Lees meer hierover in de Informatiegids over brekingsindexmetingen

 

OneClick kalibratie met standaarden - Video

Bekijk hoe u een kalibratie met een standaard uitvoert om te controleren of uw dichtheids- of refractometer nog steeds goed functioneert.

Kalibratie

[…]

Justering

[…]

2. Monsters

Pasteuze monsters

Pasteuze monsters, zoals tomatenpuree, lopen het risico op een luchtlaagje tussen het prisma en het monster. Zorg ervoor dat het monster goed contact maakt met het prisma door het omlaag te ‘drukken’.
De RM Refractometers van METTLER TOLEDO kunnen worden uitgerust met een eenvoudig monteerbare pers. Wanneer het deksel wordt gesloten, wordt het monster automatisch tegen het prisma aan gedrukt.

Lees meer hierover in de Informatiegids over brekingsindexmetingen

Kleverige / viskeuze monsters

[…]

Agressieve monsters

[…]

Vluchtige monsters

[…]

Niet-homogene monsters/suspensies

[…]

3. Bemonstering

Met een injectiespuit

Gebruik plastic injectiespuiten met luer-punten, bij voorkeur 3-componenten injectiespuiten (met rubberen O-ring), omdat die een veel betere snelheidsregeling mogelijk maken dan goedkope 2-componenten injectiespuiten.

Lees meer hierover in de Informatiegids over brekingsindexmetingen

Vermijd luchtlaagjes

[…]

Voeg voldoende monster toe

[…]

Automatisch vullen

[…]

4. Reiniging

Procedure voor handmatig gebruik van de refractometer

Verwijder het oude monster

Voor verwijdering van het monster (en de oplosmiddelen) uit de refractometercel, wordt aangeraden een injectiespuit te gebruiken. Deze ‘afvalspuit’ kan telkens opnieuw worden gebruikt (tip: markeer deze injectiespuit, bijvoorbeeld met zwarte tape). Door een injectiespuit te gebruiken bespaart u veel tissues en wordt minder afval geproduceerd.

Spoelen

Reinig de injectiespuit enkele malen met een geschikt reinigingsmiddel. Het monster moet snel in het oplosmiddelen kunnen oplossen.

 • Voeg het oplosmiddel toe
 • Roer de vloeistof met de ‘afvalspuit’.
 • Verwijder alles met de ‘afvalspuit’.
 • Een tweede oplosmiddel dat snel opdroogt (bijv. aceton), loopt het risico op verontreiniging!

Drogen

Droog het prisma/de meetcel met een zachte tissue. Wacht 10 seconden voordat het volgende monster wordt toegevoegd

Lees meer hierover in de Informatiegids over brekingsindexmetingen

Reinigen met automatische apparaten

[…]

5. Resultaatverificatie en documentatie

Automatische resultaatconversie

Vaak moet het resultaat op basis van een tabel worden geconverteerd. Het opzoeken in een tabel of interpoleren uit een tabel is foutgevoelig en tijdrovend. Automatische conversie met behulp van ingebouwde tabellen (alcohol, Brix, temperatuurcompensatie volgens API) voorkomt aflees- of rekenfouten en bespaart tijd. De nieuwste digitale refractometers maken gebruik van ingebouwde conversietabellen en geven het resultaat direct in de gewenste eenheid weer. RM Refractometers van METTLER TOLEDO hebben de volgende ingebouwde resultaateenheden / concentratietabellen:

 • nD, Zeiss (14.45), Zeiss (15.00)
 • Brix, HFCS 42/55, Invertsuiker, Oechsle
 • Tot 30 door de gebruiker gedefinieerde concentratietabellen (kunnen als tabellen of formules worden ingevoerd)

Lees meer hierover in de Informatiegids over brekingsindexmetingen

Storingsdetectie

[…]

Resultaatlimieten

[…]

Goede documentatie

[…]