Laboratóriumi ORP szenzor

Gyors és megbízható mérések ORP/redoxelektródákkal és -szondákkal

A redoxpotenciál (ORP) vagy redoxszenzorok az oldatok oxidáló, illetve redukáló képességét mérik. Az ionpotenciál ORP szonda által meghatározott információi különböző alkalmazási területeken is komoly jelentőséggel bírnak, ilyen például az ivóvíz tisztaságának ellenőrzése, a szennyvíz anaerob aktivitásának megfigyelése, vagy az élelmiszer-gyártási folyamatokban, például a sütőipar területén a megfelelő állag biztosítása. A METTLER TOLEDO kiváló minőségű ORP elektródák sokoldalú portfólióját gyártja laboratóriumi és terepi alkalmazásokhoz. Az ezüst-, platina- vagy aranygyűrűs ORP szenzorok segítségével a redoxpotenciál különböző kémiai tulajdonságú közegekben mérhető.

Hívjon minket ajánlatért
View Results ()
Filter ()

Adjon hozzá 1 vagy 2 további terméket az összehasonlításhoz
+36 1 288 4059
Szerviz hívása

Fedezze fel a kifejezetten az Ön berendezéseire szabott szolgáltatásainkat!

Mérőberendezései teljes életciklusán át támogatást és szervizszolgáltatást nyújtunk a telepítéstől a megelőző karbantartásig, valamint a kalibrálástól a javításig.

Rendelkezésre állás
Támogatás és javítás
Teljesítmény
Karbantartás és optimalizálás
Megfelelőség
Kalibrálás és minőségbiztosítás
Szakértelem
Oktatás és konzultáció

FAQs

Mi az a laboratóriumi ORP szenzor?

Az oxidációs-redukciós potenciál (ORP) vagy redoxpotenciál szenzorok a kémiai reakciók monitorozására, az ionaktivitás kvantitatív meghatározására, illetve az oldatok oxidáló- és redukálóképességének megállapítására használhatók. Az ORP a redoxreakció elektromos potenciáljának mérése, amelynek eredménye meghatározza az adott körülmények között végbemenő oxidáció vagy redukció mértékét. A METTLER TOLEDO megbízható ORP szenzorokat kínál laboratóriumi és terepi alkalmazásokhoz egyaránt.

 

Hogyan működik egy laboratóriumi ORP elektróda?

Az ORP mérésére szolgáló rendszer ORP elektródából és referenciaelektródából áll, és sok szempontból hasonló a pH mérés rendszeréhez.

Az ORP mérés elve inert fémelektróda (platina, néha arany vagy ezüst) használatán nyugszik, amely az alacsony ellenállása révén elektronokat ad le oxidáló anyagoknak, illetve elektronokat vesz fel redukáló anyagoktól. Az ORP elektróda folyamatosan elektronokat vesz fel vagy ad le mindaddig, amíg potenciált nem alakít ki a magas töltésfelhalmozódás miatt, amely az oldat ORP-jével egyenértékű.

Az ORP elektródák a Nernst-féle félcellás potenciál egyenlete alapján mérik a redoxpotenciált:

E = Eo + (2,3 RT / nF) × (log [aOx] / [aRed])
, ahol:

  • E = a mért elektródapotenciál;
  • Eo = az elemzett rendszerre specifikus feszültség;
  • R = egyetemes gázállandó;
  • T = abszolút hőmérséklet (K)
  • n = az oxidált és redukált forma közötti egyensúlyban jelen lévő elektronok száma;
  • F = Faraday-állandó (96 500 coulomb)
  • [ ] = a szögletes zárójelben lévő ionok aktivitását jelöli.

 

Milyen előnyökkel jár az ARGENTHAL™ referencia-rendszer a laboratóriumi ORP szenzorok esetében?

Az ARGENTHAL™ nevű továbbfejlesztett referenciaelem azért készült, hogy megakadályozza az ezüst (Ag) eltávolítását az ezüsthuzalból. Az ARGENTHAL™ referenciaelemben AgCl-részecskékkel feltöltött apró patron található, amely biztosítja a kémiai reakció számára szükséges ezüstionokat a huzalkivezetésnél. Ez a patron az elektróda teljes élettartamára elegendő AgCl-részecskét tartalmaz.

 

Hogyan kell a laboratóriumi ORP szenzorokat megfelelően tárolni?

Használat után alaposan öblítse le az elektródát desztillált vízzel, majd zárja le a SafeLock™ fedelet. Az ORP elektródákat általában referenciaelektrolittal (ez gyakran 3 mol/l KCl) feltöltött nedvesítősapkában vagy InLab tárolóoldatban kell tárolni. A félcellát szárazon tárolja. Az elektródát függőleges pozícióban, szobahőmérsékleten tárolja.

Az ORP szenzorok tárolásához szükséges információkat a felhasználói kézikönyvekben ellenőrizze.
 

Hogyan kell a laboratóriumi ORP szenzor csatlakozását tisztítani?

Az ORP szenzorok diafragmájának eltömődését számos tényező okozhatja. Különösen a kerámiából vagy más porózus anyagból készült csatlakozások hajlamosak az eltömődésre. Az eltömődés leggyakoribb okait és a megfelelő tisztítási eljárásokat az alábbi felsorolás összegzi:

Ezüst-szulfid (Ag2S) okozta eltömődés: ha a referenciaelektrolit ezüstionokat, a mérendő minta pedig szulfidokat tartalmaz, a csatlakozást beszennyezi az ezüst-szulfid csapadék. E szennyeződés eltávolításához 5–60 percen át tisztítsa a csatlakozást 0,1 mol/l HCl-oldatban lévő 8% tiokarbamid oldatával. (A tiokarbamid tisztítóoldat elérhető a METTLER TOLEDO kínálatában.)

Ezüst-klorid (AgCl) okozta eltömődés: a referenciaelektrolit ezüstionjai olyan mintákkal is reakcióba léphetnek, amelyek kloridionokat tartalmaznak, így AgCl-csapadék képződik. Ez a csapadék az elektróda tömény ammóniaoldatban (35% NH3 aq.) való áztatásával távolítható el.

Fehérjék okozta eltömődés: a proteinnel szennyezett csatlakozások úgy tisztíthatók meg, hogy az elektródát több órára pepszin/HCl oldatába (5% pepszin, 0,1 mol/l HCl) merítjük. (A pepszin-HCl tisztítóoldat elérhető a METTLER TOLEDO kínálatában.)

A csatlakozás egyéb eltömődései: ha a csatlakozást egyéb szennyeződés tömítette el, próbálja megtisztítani az ORP szenzort vízzel vagy 0,1 mol/l HCl-oldattal töltött ultrahangos fürdőben.

 

Melyik szenzormodellt kell ORP mérésekhez használni?

A „szabványos” ORP szenzorok platinagyűrűs laboratóriumi redoxelektródák. Különböző formájú és csatlakozású változatokban (pl. InLab Redox Micro, InLab Redox Pro) kínálunk szenzorokat. A redoxelektródákat csak akkor használják, ha a minta bármely összetevője kémiai reakcióba lép a platinával – a nemesfém gyűrű használata éppen azon az ötleten alapszik, hogy ne lépjen semmilyen kémiai reakcióba. Platina redoxelektróda használata nem javasolt például tömény sósav esetében, ekkor ugyanis Pt-Cl komplexek képződhetnek.

 

Miért nincs szükség kalibrálásra a laboratóriumi redoxszenzoroknál?

A redoxmérés az oldat redukciós potenciáljának mérését jelenti. A végeredmény a nyers érték (mV-ban mért eredmény).

Ha a redoxelektródát 220 mV-os pufferoldatban végzett méréssel ellenőrzik, és az eredmény a 220 ± 20 mV értéken kívül van, a szenzort tisztítani kell (nem pedig kalibrálni).

 

Mi a teendő, ha az ORP szenzor ellenőrzése sikertelen?

A redoxszenzor várt értéke 220 ± 20 mV. Ha ez a feltétel nem teljesül, ajánlott a fémgyűrűt vagy a tűt nedves szövettel megtisztítani, majd desztillált vízzel leöblíteni, ezután pedig újra megmérni a mV-értéket 220 mV-os redoxpufferben.

A fémgyűrű tisztításának és a lerakódások eltávolításának másik módja a 0,1 mol/l HCI használatával végzett kondicionálás. Egyes esetekben a referenciaelektrolit cseréje is javasolt.

 

Használható-e laboratóriumi pH szonda a redoxméréskhez?

Redoxmérésekhez nem használható pH szonda. A szenzorok (pH és Redox) működési elvei különbözőek.

Az ORP a redoxreakció elektromos potenciáljának mérési eredménye, és meghatározza, milyen mértékű oxidáció vagy redukció megy végbe az adott körülmények között. Az ORP mérése elvégezhető a pH mérő millivolt üzemmódjának használatával. Az érzékelő elem ebben az esetben fém, jellemzően platina.

A pH érték a hidrogénionok (protonok) vagy hidroxidionok vizes oldatban mért aktivitásának mérési eredménye. Az érzékelőelem ebben az esetben érzékeny üvegmembrán. A savas és a lúgos anyagok közötti mennyiségi különbség a pH érték mérésével határozható meg.

Ennélfogva redoxméréskhez nem használható pH szonda. Ezt jól elmagyarázza az alábbi példa.

220 mV-os redoxstandardunk pH 7 értékű. ORP módban (mV módban) platinagyűrűs szenzorral végzett mérésnél körülbelül 220 mV-os eredményt kap. Ha viszont pH elektródával végzi a mérést, a mérőn kijelzett eredmény 0 mV körüli. Ennek az az oka, hogy a két különböző szenzor az oldat különböző formáira érzékeny: a redoxelektróda a fémionokra, míg a pH elektróda a protonokra.

 

Mikor végeznek relatív mV méréseket?

Előfordulhat, hogy a felhasználó valamilyen eltoláshoz szeretné korrigálni a mért értéket – például az Ag/AgCl referencia helyett hidrogén standard elektróda ellenében szeretné megismerni a potenciált. Ezért végeznek relatív mV mérést, és ilyenkor meg kell adni a mérési paraméterek eltolását.

 

Melyek az ORP legfőbb alkalmazási területei?

Az egyik legelterjedtebb ORP-t használó alkalmazási terület a vízfertőtlenítés. A nagyvárosok ivóvízrendszerei például erős oxidálóanyagokat, így klórt is használnak a baktériumok és egyéb kórokozók kiirtására, illetve a szaporodásuk megelőzésére a vízellátást biztosító vezetékeben.

Az ORP mérést különböző alkalmazásokban használják, például a fertőtlenítés, a borkészítés, a galvanizálás és a bányászat területén. A redoxreakciók elterjedt gyakorlatnak tekinthetők az ipari szennyvíz kezelésében, az összetevők leeresztés előtti redukciójánál és oxidációjánál egyaránt. A fémfeldolgozó alkalmazásokban az oxidációs reakció gyakori példája a szennyvíz cianidtartalmának kezelése.

A kromát a fémek kémiai jellemzőik módosítása céljából végzett galvanizálása során gyakran használt vegyi anyag. Toxikus vegyület, amelyet a környezetbe jutás korlátozása érdekében el kell távolítani a szennyvízből. A kromát hexavalens krómból trivalens krómmá redukálása savas körülmények között pH kontrollált és ORP-vel monitorozott.

 

Használhatók-e a METTLER TOLEDO redoxszenzorai speciális térfogatú alkalmazásoknál?

Igen a hosszú edények esetében végzett ORP méréseket igénylő laboratóriumi alkalmazásokhoz válassza InLab Redox-L elektródánkat. Az extrahosszú szár lehetővé teszi a mérést mély tartályokban, hordókban és kísérleti reaktorokban is. Kis térfogatú minták esetében az InLab Redox Micro a megfelelő választás. A kis átmérőjű, karcsú szár lehetővé teszi rendkívül kis térfogatú minták mérését is.