Know How

Miért olyan fontos a mérlegek kalibrálása?

Know How


 

1. Mi az a kalibrálás és miért van rá szükségem?

A kérdés második feléből adódik még egy kérdés: „Miért akarna egyáltalán tömeget mérni, ha a mérlege nincs is kalibrálva?” A mérleg vagy mérőeszköz kalibrálása létfontosságú a pontos tömegmérési eredmények eléréséhez. Ennek a fontos szervizelésnek az elmulasztása a mérést találgatássá degradálja. Más szóval kalibrálatlan mérleggel vagy tömegmérő eszközzel dolgozni gondatlanság. A mérlegek és tömegmérő eszközök pontossága idővel egyre megbízhatatlanabb lesz. Ez a rendszeres használatból adódó normális kopás, és külső tényezők, mint például a mechanikai rázkódások vagy a veszélyes környezet következménye. Ez viszonylag gyors amortizációhoz vagy minőségromláshoz vezethet hosszú távon. Az időszakosan beütemezett mérlegkalibrálás gyakori rutinteszteléssel kombinálva nagyban megnöveli a mérlege vagy tömegmérő eszköze élettartamát és mérési pontosságát.

De mi is az a kalibrálás? Egyszerűen kifejezve a kalibrálás egy mennyiségi összehasonlítás. A mérleg vagy tömegmérő eszköz eredménykijelzésének ellenőrzésére egy referenciasúlyt tesznek a serpenyőbe. A hibát a mért érték (az eredménykijelzés) és a valós érték (a referenciasúly) különbségeként határozzák meg. Azt a kérdést, hogy ez a hiba hihető-e vagy sem, alább vázoljuk. A mérlegkalibrálás végén egy kalibrálási bizonyítvány készül, amely tartalmazza a mérleg vagy tömegmérő eszköz eredménykijelzése és referenciasúly összehasonlítását. Az alkalmazott tűréshatároktól függően egy megfelelt/nem felelt meg felirat jelenik meg.

sadsad


 

2. Mik a mérlegkalibráció előnyei?


Egy felhatalmazott gyártó által végzett kalibrálás a következő előnyökkel jár:

 • Költségmegtakarítás. A kalibrált berendezések megalapozott döntéshozatalt eredményeznek, ami a pazarlás, a plusz munka és a termékvisszahívás elkerülésével jár.
 • Megbízható mérések. A kalibrált berendezések használata biztosítja, hogy az egyik helyen mért eredmény kompatibilis lesz egy másik helyen mérttel. A folyamat során bármely mérleggel mért eredmény pontos és megbízható lesz, csakúgy mint a végtermék.
 • Megfelelőség. A kalibrálás megkönnyíti a gördülékeny belső és külső auditálásnak való megfelelést.
 • Elöregedő alkatrészek detektálása. Minden berendezés idővel megöregszik, és a kritikus alkatrészeknek rengeteg mechanikai hatást, illetve kopást kell elviselniük. Az elállítódást nem lehet mindig kiküszöbölni, de időszakos kalibrálással detektálni lehet.
 • A folyamat és profit javítása. A kalibrálási eredmények értelmezése a meghatározott tűréshatárok tükrében javítja a folyamatokat, és végső soron a profitot is növeli.
A kalibrálás előnyei


 

3. Milyen gyakran kell kalibrálnom a mérlegemet, és milyen kockázattal jár a kalibrálás elmulasztása?

 

A kalibrálási bizonyítványon megtalálható, hogy mikor végezték a kalibrálást. Gyakran a felelős személy azt feltételezi, hogy a kalibrálás egy évig érvényes. Ez ahhoz a helytelen következtetéshez vezet, hogy az egy éves kalibrációs intervallum elegendő.

Ideális esetben az intervallumokat egy kockázatalapú módszerrel határozzák meg, amely az alábbi kérdéseken alapulhat: mi az esélye, hogy valami elromlik, és ez milyen súlyos következménnyel jár? A súlyos következmény és a nagy valószínűség magas kockázatnak felel meg, amely rövidebb kalibrációs intervallumot igényel. A kevésbé súlyos következmény és az alacsony valószínűség pedig alacsony kockázattal jár, így a kalibrációs intervallum meghosszabbítható.

A kalibrálásról való lemondás magas kockázatú stratégia. A kalibrálatlan mérlegek és tömegmérő eszközök rejtett költségei és kockázatai sokkal magasabbak lehetnek, mint a kalibrálás költsége. A kalibrálatlan berendezések az alábbi gyártási problémákhoz vezethetnek:

 • be nem tervezett leállás;
 • romló termékminőség;
 • folyamatbeli és auditálási problémák;
 • a termék újramunkálása és termékvisszahívás.

A környezeti változások észre nem vett elállítódáshoz vagy véletlenszerű hibákhoz is vezethetnek, ami rontja a teljesítményt. Az időszakosan beütemezett kalibrálás rutinteszteléssel együtt (lásd alább) a legjobb módja a kalibrálással kapcsolatos kockázat csökkentésének.
 


 

4. Milyen tűréshatárok alkalmazhatóak a mérlegek kalibrálásánál?

A tűréshatárok azt határozzák meg, hogy a mérlegek vagy a tömegmérő eszközök az adott folyamatkövetelményekbe „még beleférnek-e”. A tűréshatárok megadják, hogy a kritériumok alapján a műszer megfelelt/nem felelt meg. A megadott tűréshatárok különféle forrásokból származhatnak, például mérésügyi hivatal, gyártóktól vagy a magától a folyamattól.

Hitelesítési tűréshatárok:

A hitelesítési tűréshatárokat az OIML R76 vagy a NIST 44. kézikönyvében (kizárólag az Egyesült Államokban) kikötött jogilag elfogadható követelmények összegzik. Ezek a tűréshatárok elég szélesek, és könnyen meg lehet azoknak felelni a  laboratóriumi mérlegekkel, vagy a méréstartomány alsó határának közelében történő méréssel.

Gyártói tűréshatárok:

A gyártói tűréshatárok biztosítják, hogy a berendezések megfelelnek a gyártói követelményeknek. A gyártói tűréshatárok nem veszik figyelembe a felhasználóspecifikus követelményeket, így azok nem alkalmasak a tömegmérési folyamatok fejlesztésére.

A folyamat tűréshatárai:

A felhasználó által meghatározott folyamatok tűréshatárai, amelyek a folyamatok fejlesztését, az anyagok megtakarítását, illetve a pazarlás és plusz munka csökkentését szolgálják. A tömeg alapján számított kereskedelmi eladások esetében tehát a folyamatok hitelesítési tűréshatárait az elfogadott tűréshatárokkal együtt kell alkalmazni. A METTLER TOLEDO GWP®hitelesítési megoldásaival kapcsolatos további információkért, amelyek megmutatják, hogyan fejlesztheti a tömegmérési folyamatait, kérjük, tekintse meg ezt a hivatkozást: GWP- Tömegmérési szabvány.

A jogilag elfogadott tűréshatárok a fogyasztókat védik, de nem veszik figyelembe a gyártók különleges követelményeit. A mérőműszereken alkalmazott folyamatok tűréshatárainak optimalizálása nagy hatással van a folyamatok nyereségességére.

 


 

5. Van különbség a kalibrálás és a beállítás (pontosítás) között?

Igen, van egy fontos különbség. Sajnos a „kalibrálás” és a „beállítás” kifejezéseket gyakran összekeverik.

Kalibrálás

A Nemzetközi Súly- és Mértékügyi Hivatal (BIPM) és a Metrológiai útmutatók közös bizottsága (JCGM) készített egy hasznos kelléket a tömegmérési kifejezések szabványosításának segítségére, amelynek neve: Nemzetközi metrológiai értelmező szótár (VIM). Ebben a 2.39 pont úgy határozza meg kalibrálást, mint a mérleg működésének egy aspektusát:

„Olyan művelet, amely első lépésben meghatározott körülmények között megállapítja a mérési szabványok mérési pontatlansággal kiegészített mennyiségi értékei és az ehhez tartozó és mérési pontatlansággal kiegészített kijelzett mérési értékek közötti összefüggést, majd második lépésben ez alapján felállít egy olyan összefüggést, amivel a kijelzett értékből kinyerhető a mérési eredmény.”

Más szóval a mérleget vagy tömegmérő eszközt azért kalibrálják, hogy megértsék és dokumentálják a viselkedését. A fenti meghatározásból az is világosan kiderül, hogy a mérési bizonytalanság levezetése a kalibráció szerves része. A mérleg kalibrálása mérési bizonytalanság nélkül nem teljes, és legjobb esetben is csak találgatássá válik a művelet.

Beállítás (pontosítás)

Míg a kalibrálás megállapítja, hogy a mérleg vagy tömegmérő eszköz hogyan viselkedik, a beállítás megváltoztatja ezt a viselkedést. A beállítás VIM szerinti meghatározása a következő:

„A mérőrendszeren végzett olyan műveletek összessége, amelyek eredményeképpen a mérőrendszer azokat az előírt mennyiségi értékeket jelzi ki, amelyek az adott mérendő mennyiségnek megfelelnek.”

Tehát a mérleg vagy mérőműszer beállítása azt jelenti, hogy az értékkijelzését úgy módosítjuk, hogy az minél jobban megfeleljen az alkalmazott szabvány szerinti mennyiségi értéknek.

 


 
A törvényi előírásoknak megfelelően hitelesített mérleg kalibrálása


 


 

8. Hogyan biztosíthatom a pontos tömegmérési eredményeket?


A pontos eredmény néhány kulcsfontosságú szervizelés összessége, amelyet 3 egyszerű lépésben érhet el. A kalibráción felüli rutintesztelés jelentősen javíthatja a mérleg vagy tömegmérő eszköz pontosságát. Míg a kalibrálást felhatalmazott szerelők végzik, a rutintesztelés a műszer felhasználóinak a feladata. A rutintesztelés idejekorán kimutathatja, hogy a mérleg nem felel meg a vele szemben támasztott tömegmérési folyamatkövetelményeknek. Ha elég gyakran végzik el, akkor a tűréshatáron való kívül esést is meg lehet állapítani mielőtt bármi baj történne.

A következő ábra a felhatalmazott szerelő általi mérlegbeállítást és időszakos mérlegkalibrálás műveletét mutatja be. A felhasználónak gyakrabban kell ellenőriznie a mérleget.

Pontos tömegmérési eredmények
Ha további információra van szüksége azzal kapcsolatban, hogyan érhet el konzisztens minőséget, 100%-os megfelelőséget, és profitnövekedést, akkor töltse le a „Pontos mérések 3 egyszerű lépésben” c. infografikánkat.
It pays off to build quality into laboratory results from the start, rather than discovering problems later on. Put routine balance testing into practice and ensure your weighing results are accurate each and every day.


 

9. Miért kockázatos kalibrálatlan műszereket használni?


A megfelelően kalibrált mérleg pontos adatokkal szolgál, és csökkenti a tömegmérési hibákat, amelyek többletköltséget és több munkaórát jelentenek. Nyugodtan kijelenthetjük, hogy a kalibrálás vevőbizalmat növelő befektetés. A kalibrálatlan berendezések az alábbi gyártási problémákhoz vezethetnek:

 • be nem tervezett leállás;
 • romló termékminőség;
 • folyamatbeli és auditálási problémák;
 • a termék újramunkálása és termékvisszahívás.


A környezeti változások észre nem vett elállítódáshoz vagy véletlenszerű hibákhoz is vezethetnek, ami rontja a teljesítményt. Az időszakosan beütemezett kalibrálás rutinteszteléssel együtt (lásd alább) a legjobb módja a kalibrálással kapcsolatos kockázat csökkentésének.

Miért olyan fontos a mérlegek kalibrálása?
Miért kockázatos kalibrálatlan műszereket használni?


 


 
A tesztsúlyok kezelése