Tehničke vage

Tehničke vage

Točna i precizna oprema za vaganje u laboratoriju i proizvodnji

Tehnička je vaga robustan instrument za točno vaganje s kapacitetom od 120 g do 64 kg i očitanjem između 1 g i 0,1 mg. Modeli s manjim očitanjem odlikuju se staklenim pokrovom kako bi se osigurala izvrsna radna učinkovitost, dok modeli s velikim kapacitetom imaju veću mjernu plohu prikladnu za velika opterećenja. Tehničke se vage upotrebljavaju za razne primjene u laboratoriju i proizvodnji, uključujući za pripremu uzoraka, standardnih otopina i receptura, statističku kontrolu kvalitete i brojenje.

Zahtjev za ponudu
View Results ()
Filter ()

Dodajte 1 ili 2 druga proizvoda za usporedbu

Prednosti tehničkih vaga METTLER TOLEDO

+385 1 29 58 131
Nazovi servis
Service for Laboratory Balances

FAQs

Što je tehnička vaga ili precizna vaga za laboratorij?

Tehnička vaga ili precizna vaga za laboratorij, koja se katkad naziva i vagom s gornjim postavljanjem, vrsta je preciznog instrumenta za vaganje koji se upotrebljava u laboratoriju i proizvodnji. Tehničke vage i precizne vage za laboratorij mogu izvagati samo nekoliko grama ili mnogo kilograma za razne primjene, uključujući jednostavno vaganje, dinamičko vaganje, pripremu uzoraka, statističku kontrolu kvalitete, pripremu receptura i vaganje u intervalima. Tehničke vage METTLER TOLEDO odlikuju se kapacitetom do 64 kg i očitanjem od nula do četiri decimale, odnosno od 1 g pa sve do 0,1 mg (0,0001 g). Naše tehničke vage iznimne radne učinkovitosti odlikuju se očitanjem do četiri decimale (0,0001 g ili 0,1 mg) i savršene su kada trebate upotrebljavati teške posude za tariranje i uzorke male težine ili kada trebate vagati velike i male količine u istoj posudi.

Tehnička vaga
Tehnička vaga

Moraju li tehničke vage i precizne vage za laboratorij imati staklene pokrove?

Tehničke vage i precizne vage za laboratorij pouzdano očitavaju rezultate u širem rasponu uvjeta okoline u usporedbi s analitičkim vagama jer mjerna ćelija tehničke vage nije toliko osjetljiva na temperaturne promjene i strujenje zraka.

Dok stakleni pokrov obično nije potreban za tehničke vage s očitanjem od jedne ili dvije decimale u standardnim uvjetima preciznog vaganja, on može pomoći pri radu u digestoru jer štiti preciznu mjernu ćeliju od unutrašnjeg strujenja zraka. Tehničke vage od 1 mg i 0,1 mg imaju iznimno osjetljivu mjernu ćeliju, zbog čega su osjetljivije na strujenja zraka. Stakleni pokrov pomaže očuvati radnu učinkovitost. Štoviše, mnoge tehničke vage s očitanjem od 1 mg i 0,1 mg standardno su opremljene staklenim pokrovom.

Međutim, tehničke vage METTLER TOLEDO iz linije Excellence odlikuju se inovativnom mjernom plohom SmartPan. Mjerna ploha SmartPan pametno je osmišljena kako bi smanjila učinke strujenja zraka na preciznu mjernu ćeliju. Time se ponovljivost poboljšava do 86 % i omogućuje da tehničke vage od 1 mg upotrebljavate bez staklenog pokrova u standardnim uvjetima vaganja. Pri radu u digestoru ili sigurnosnom ormariću precizne vage od 5 mg i 10 mg s mjernom plohom SmartPan daju dvaput brže rezultate u usporedbi s modelima bez mjerne plohe SmartPan.

Pročitajte više u našoj studiji: Izvanredna učinkovitost vaganja – čak i u teškim uvjetima.

Gdje se upotrebljavaju tehničke vage? Koja su područja primjene tehničkih vaga?

Tehničke vage i precizne vage za laboratorij često se upotrebljavaju u laboratoriju i proizvodnji za razne svakodnevne zadatke za koje je potrebno precizno vaganje, uključujući sljedeće:

 • vaganje predmeta i uzoraka
 • pripremu uzoraka
 • brojenje komada
 • statističku kontrolu kvalitete
 • pripremu receptura
 • analizu s pomoću sita
 • diferencijalno vaganje
 • dinamičko vaganje
 • vaganje u intervalima.


Tehničke vage upotrebljavaju se u općim laboratorijima, odjelima za istraživanje i razvoj i za kontrolu kvalitete u raznim industrijama, uključujući farmaciju, kemijsku, prehrambenu i tekstilnu industriju, industriju metala i plastike i za akademske potrebe. Tehničke vage velikog kapaciteta od deset ili više kilograma dostupne su s velikim platformama za vaganje prikladnima za veća opterećenja. Te vage s gornjim postavljanjem odlikuju se velikim kapacitetom i često se upotrebljavaju u industriji agregata, farmaciji, kemijskoj industriji i pri pripremi receptura za ljepila.

Pogledajte naš videozapis o tome kako tehničke vage METTLER TOLEDO mogu pojednostavniti zadatke pripreme receptura: Razvoj receptura i izrada točnih receptura.

Kako radi tehnička vaga?

Tehničke vage METTLER TOLEDO rade na načelu kompenzacije elektromagnetske sile. Na silu težine predmeta stavljenog na mjernu plohu tehničke vage djeluje elektrodinamička sila. U stabilnom je stanju ta sila proporcionalna primijenjenoj težini, zbog čega se može upotrebljavati kao mjerni signal. Tehnička vaga tumači kompenzacijsku silu kao težinu i prikazuje rezultat na terminalu vage u odgovarajućoj jedinici (miligramima, gramima, kilogramima).

Vaganje tehničkom vagom
Vaganje tehničkom vagom

Što je precizna digitalna vaga?

Precizna digitalna vaga elektronički je instrument za vaganje koji digitalnim/elektroničkim metodama utvrđuje vrijednosti težine. Precizna digitalna vaga ima digitalni zaslon na kojem se rezultati vaganja prikazuju u brojevima, za razliku od analognog zaslona na kojem se rezultati vaganja očitavaju na temelju položaja kazaljke na prednjoj strani vage. Rezultat na digitalnom zaslonu nedvosmislen je, dok će pri očitavanju rezultata vaganja na analognom zaslonu uvijek postojati određena razina pogreške zbog subjektivnosti očitavanja. Međutim, prednost analognog zaslona jest mogućnost određivanja vrijednosti vaganja u podjeljcima ljestvice. Najmanji brojčani prirast vrijednosti vaganja na digitalnom zaslonu naziva se podjeljkom ljestvice, d.

Precizna digitalna vaga
Precizna digitalna vaga

Što je preciznost digitalne vage?

Preciznost digitalne vage obično se naziva očitanjem vage. Riječ je o najmanjoj razlici u težini koju je moguće zabilježiti na vagi i naziva se podjeljkom ljestvice, d. Najmanja razlika u težini koju je moguće zabilježiti na tehničkoj vagi razlikuje se od najmanje količine koju je moguće točno izvagati na tehničkoj vagi. Taj se pojam naziva najmanjom neto odvagom uzorka.

Što je precizna vaga?

Precizna vaga drugi je naziv za tehničku vagu, a još se naziva i preciznom vagom za laboratorij ili vagom s gornjim postavljanjem. 

Što je tehnička vaga iznimne radne učinkovitosti?

Korisnici posebno odabiru tehničku vagu iznimne radne učinkovitosti radi njezine visokoučinkovite mjerne ćelije, koja pruža višu razinu točnosti u usporedbi s običnom preciznom mjernom ćelijom. Tehnička vaga iznimne radne učinkovitosti pruža veliki kapacitet i odlično očitanje, zbog čega je moguće točno vagati i lake i teške predmete. Zahvaljujući odličnom očitanju tehnička vaga iznimne radne učinkovitosti omogućuje vaganje uzoraka malih veličina u teškim posudama za tariranje, na primjer pri punjenju plina. Pri izradi receptura koje se sastoje od velikih i malih količina uzoraka tehnička vaga iznimne radne učinkovitosti omogućuje vam da u cijelom postupku upotrijebite samo jednu posudu. Tehničke vage iznimne radne učinkovitosti također upotrebljavaju pružatelji usluge umjeravanja utega kako bi odredili masu. Postupci mjerenja mase uključuju usporedbu mase artefakta i poznate mase referentnog utega. Stoga se tehnička vaga iznimne radne učinkovitosti često naziva i usporednom vagom.

Doznajte više o usporednim vagama.

Pogledajte jednu od naših najpopularnijih tehničkih vaga iznimne radne učinkovitosti koja se često upotrebljava za dispenziranje malih količina uzoraka u teške posude za tariranje, na primjer pri punjenju plina i pripremi receptura: komparator XPR26003LC.

Usporedne vage
Usporedne vage

Kako izvagati uzorak na tehničkoj vagi?

Prije vaganja na tehničkoj vagi ili preciznoj vagi za laboratorij učinite sljedeće:

 • Provjerite jesu li umjeravanja i rutinska ispitivanja uredno provedena.
 • Provjerite je li vaga nivelirana.
 • Ako je potrebno, nosite rukavice kako biste se zaštitili i izbjegli kontaminaciju uzorka. Za određene uzorke može biti potrebna osobna zaštitna oprema; provjerite odgovarajući standardni radni postupak.
   

Kako biste izvagali uzorak na tehničkoj vagi ili preciznoj vagi za laboratorij učinite sljedeće:

 1. Postavite vagu na nulu.
  • Time ćete dobiti nultu točku s koje možete započeti postupak vaganja.
 2. Posudu postavite u središte mjerne plohe.
  • Time ćete izbjeći pogrešku kutnog opterećenja.
 3. Pričekajte da se tehnička vaga stabilizira.
  • Na zaslonu će se prikazati težina posude za tariranje.
 4. Pritisnite tipku za tariranje.
  • Na zaslonu će se tada prikazati nula (broj decimala ovisi o modelu tehničke vage), no vaga je zabilježila težinu posude. Ta se težina razlikuje od nulte točke i na zaslonu će se ona označiti kao indikator neto težine, N.
 5. Dodavajte uzorak u posudu do željene ciljne težine.
  • Mnoge tehničke vage METTLER TOLEDO sadržavaju vodič za odvagivanje koji vam može pomoći da preciznije važete unutar definiranih dopuštenih odstupanja.
 6. Kada se vaga stabilizira, možete zabilježiti neto težinu uzorka.
  • Vaga tada bilježi težinu posude za tariranje i težinu uzorka.
 7. Ispišite ili prenesite rezultate.
  • Različite težine prikazat će se za vrijednosti T (tara), N (neto težina) i G (ukupna bruto težina).
 8. Očistite vagu i područje oko vage sukladno s odgovarajućim standardnim radnim postupkom.
   

Kako biste izvagali predmet na tehničkoj vagi ili preciznoj vagi za laboratorij učinite sljedeće:

 1. Postavite tehničku vagu na nulu.
 2. Predmet postavite u središte mjerne plohe.
 3. Rezultat vaganja prikazat će se nakon stabilizacije tehničke vage.
 4. Očistite vagu.
   

Za više informacija o svim aspektima vaganja preuzmite naš neizostavan vodič za vaganje: Vaganje na pravilan način.

Koja je razlika između nule i tare?

Uporaba funkcije nule pruža vam nultu točku s koje možete započeti s vaganjem. Ako se na preciznoj mjernoj plohi tehničke vage već nalazi nešto, na primjer zaštitni pokrov, funkcija nule može to učinkovito zanemariti. Funkcija nule ne uključuje nijednu težinu koju je mjerna ćelija već zabilježila tijekom postupka vaganja. Međutim, važno je napomenuti da se sva težina na tehničkoj vagi uračunava u ukupno opterećenje vage (odnosno u kapacitet vage).

Kada na tehničku vagu stavite posudu i zatim pritisnete funkciju tare, zaslon će se ponovno postaviti na nulu i vaga će interno zabilježiti težinu na mjernoj plohi. Vaga je tada spremna za dodavanje uzorka u posudu. Pri ispisivanju rezultata različite se težine bilježe za vrijednosti T (tara), N (neto težina) i G (ukupna bruto težina).

U praksi biste postupak vaganja trebali započeti pritiskom na nulu →0← i zabilježiti težinu posude pritiskom na taru →T←.

Nula i tara
Nula i tara

Kako izabrati odgovarajuću tehničku vagu za laboratorij i proizvodnju?

Svaka se primjena preciznog vaganja razlikuje, stoga savršena tehnička vaga za vaganje u laboratoriju ne mora odgovarati sličnim primjenama u proizvodnji. U laboratoriju među izazove za tehničku vagu spadaju strujenja zraka, vibracije i digestori, dok su u tvornici to možda prašina, prljavština, vibracije koje uzrokuju strojevi i različiti rukovatelji u svakoj smjeni.

Precizno vaganje često je prvi korak u određenoj analizi ili postupku, zbog čega su točni rezultati vaganja važni za izbjegavanje kasnijih pogrešaka. Za postizanje točnih rezultata koji odgovaraju dopuštenim odstupanjima vašeg postupka važno je da odaberete prikladnu vagu. Besplatna usluga GWP® Recommendation tvrtke METTLER TOLEDO pomaže vam odabrati odgovarajuću tehničku vagu za laboratorij ili proizvodnju imajući na umu sljedećih nekoliko čimbenika:

 • najveću težinu: najveću količinu koju želite izvagati (uključujući i posudu za tariranje)
 • najmanju neto težinu: najmanji uzorak koji želite izvagati (ne uključujući posudu za tariranje)
 • dopušteno odstupanje pri vaganju: prihvatljivu razinu pogreške, koja je određena kao ± postotak
 • čimbenik sigurnosti: kako bi se kompenzirale razlike koje nastaju utjecajem strujenja zraka, različitih rukovatelja, vibracija itd., najmanja odvaga množi se čimbenikom koji odražava razinu rizika povezanog s netočnim rezultatom vaganja (odnosno ozbiljna negativna posljedica mora imati visok čimbenik sigurnosti).

Usluga GWP® Recommendation pomaže vam odabrati odgovarajuću tehničku vagu za vaganje u laboratoriju i proizvodnji te provjerava odgovara li vaša trenutačna tehnička vaga namjeni za koju je upotrebljavate. Za više informacija pogledajte: Kako odabrati laboratorijsku vagu koja ispunjava vaše zahtjeve.

Koje je najmanje opterećenje koje se može izvagati na tehničkoj vagi?

Najmanja neto težina koju je moguće točno izvagati na tehničkoj vagi naziva se najmanjom odvagom vage. Najmanja odvaga razlikuje se ovisno o tehničkoj vagi te ovisi o radnoj učinkovitosti mjerne ćelije, uvjetima okoline, položaju vage i potrebnoj točnosti. Ispod vrijednosti najmanje odvage nesigurnost mjerenja prevelika je i rezultat vaganja nije pouzdan. Mnoge tehničke vage METTLER TOLEDO sadržavaju funkciju MinWeigh. Kada je težina uzorka manja od vrijednosti najmanje odvage, znamenke na zaslonu označene su crvenom bojom i vrijednost vaganja neće se prikazati. Najmanja odvaga svake tehničke vage mora se utvrditi na mjestu rada. Servisni tehničari tvrtke METTLER TOLEDO mogu za vas odrediti najmanju odvagu kao ključni dio servisiranja tehničke vage.

Doznajte više u našoj studiji: Norma GWP®.

Koje je najveće opterećenje koje se može izvagati na tehničkoj vagi?

Kapacitet tehničke vage određuje njezino najveće opterećenje. Tehničke vage METTLER TOLEDO odlikuju se kapacitetom od 120 g do 64 kg. Kapacitet vage naznačen je u nazivu modela. Na primjer, kapacitet vage XPR4002S iznosi 4,1 kg s očitanjem od dvije decimale (0,01 g), dok kapacitet vage MS8001TS iznosi 8,2 kg s očitanjem od jedne decimale (0,1 g). Vrijednost najvećeg opterećenja uključuje posudu i vagani uzorak.

Zašto je potrebno nivelirati tehničku vagu?

Tehničku je vagu važno nivelirati kako bi rezultati bili točni. Tehnička vaga pažljivo je osmišljena za rad u niveliranom položaju kako bi mjerna ćelija mogla zabilježiti punu silu težine svakog predmeta koji se na nju postavi. Ako vaga nije nivelirana, zabilježena težinska vrijednost odstupat će od stvarne vrijednosti proporcionalno kvadratu kuta nagiba.

Pogreška zbog nagiba
Pogreška zbog nagiba

Kako nivelirati tehničku vagu?

Mnoge tehničke vage imaju libelu s mjehurićem u maloj staklenoj kupoli koja se obično nalazi s prednje strane vage, u blizini zaslona. Prije uporabe vage potrebno je kratko provjeriti nalazi li se mjehurić u središtu kupole. Ako se ne nalazi u središtu, upotrijebite prilagodljive nožice vage kako biste prilagodili niveliranost vage i mjehurić vratili u središte. Mnoge tehničke vage METTLER TOLEDO odlikuju se funkcijom LevelControl, koja korisnika upozorava ako vaga nije nivelirana.

Na određenim modelima vaga postoje grafičke upute na zaslonu kojima se korisnika navodi na okretanje određene nožice, kao i smjer i stupanj okretanja.

Niveliranje vage
Niveliranje vage

Jednostavno niveliranje vage

Jednostavno niveliranje vage

Može li tehnička vaga raditi u digestoru? Mogu li strujenja zraka utjecati na rezultate?

Strujenja zraka mogu zasigurno utjecati na tehničku vagu, a stoga i na rezultate. Strujenja zraka utječu na uzorak, posudu i mjernu plohu i djeluju dodatnom silom na preciznu mjernu ćeliju koju vaga tumači kao težinu. Osobito pri uporabi tehničke vage s očitanjem od 1 mg ili čak 10 mg ova dodatna sila težine može biti znatna i utjecati na točnost rezultata. U tehničke vage s manjim očitanjem upravo se zbog toga ugrađuju stakleni pokrovi.

U tehničke vage METTLER TOLEDO iz linije Excellence ugrađuje se inovativna mjerna ploha SmartPan. Ta jedinstvena mjerna ploha smanjuje utjecaj strujenja zraka na preciznu mjernu ćeliju i time smanjuje povezane pogreške. Zahvaljujući bržem vremenu smirivanja SmartPan isporučuje rezultate dvostruko brže u usporedbi sa standardnom mjernom plohom. U teškim uvjetima vaganja (u sigurnosnom ormariću) rezultati tehničke vage s mjernom plohom SmartPan i očitanjem od 1 mg pokazuju izvanrednu, 86 % bolju ponovljivost u usporedbi sa standardnom mjernom plohom. Iznimna stabilnost koju pruža SmartPan također omogućuje vaganje s otvorenim staklenim pokrovom, čime se smanjuje broj koraka u postupku i dodatno ubrzava rad.  U normalnim se uvjetima vaganja tehnička vaga s očitanjem od 1 mg opremljena mjernom plohom SmartPan može upotrebljavati i bez staklenog pokrova.  

Preuzmite našu studiju i doznajte više o mjernoj plohi SmartPan: Izvanredna učinkovitost vaganja – čak i u teškim uvjetima.

Može li temperatura utjecati na tehničku vagu?

Da, temperatura okoline može utjecati na tehničku vagu. Temperaturne promjene uzrokuju širenje ili skupljanje komponenata mjerne ćelije i time utječu na njezinu radnu učinkovitost i na rezultate preciznog vaganja. Ako se temperatura okoline u kojoj je vaga instalirana stalno mijenja, to može uzrokovati lošu ponovljivost. Za najbolju radnu učinkovitost tehničku je vagu potrebno instalirati u prostoriji u kojoj je moguće održavati stalnu temperaturu. Kada tehničku vagu prvi put priključite na napajanje ili uključite, preporučuje se da pričekate sat-dva kako bi se vaga zagrijala. To razdoblje omogućuje preciznoj vagi da se prilagodi temperaturi okoline i da se stabilizira u svom okružju. Vagu treba pustiti da se zagrije nakon svakog uključivanja ako je neko vrijeme bila neaktivna. Tehničku je vagu po mogućnosti najbolje ostaviti uključenom.

Većina tehničkih vaga METTLER TOLEDO opremljena je funkcijom FACT za potpuno automatsku unutrašnju prilagodbu. Kada se premaši prethodno definirana razlika u temperaturi, FACT automatski pokreće postupak prilagodbe. Na taj se način točnost tehničke vage automatski održava, stoga nema potrebe za intervencijom rukovatelja.

Također je važno imati na umu da je predmete, uzorke ili posude koje se stavljaju na tehničku vagu najprije potrebno aklimatizirati na temperaturu okoline. Predmeti koji su topliji ili hladniji od same tehničke vage mogu uzrokovati mala strujenja zraka koja utječu na mjernu ćeliju zbog razlike u temperaturi. To može uzrokovati odstupajuće vrijednosti vaganja i predmeti se mogu činiti težima ili lakšima nego što zapravo jesu.

Utjecaj temperature na vaganje
Utjecaj temperature na vaganje

Umjeravanje, prilagođavanje i rutinsko ispitivanje tehničke vage – tko bi trebao raditi što, kada i zašto?

Umjeravanje tehničke vage procjena je radne učinkovitosti vage. Umjeravanje ne podrazumijeva promjene u načinu radu vage. Nasuprot tomu, prilagodba tehničke vage jest intervencija koja mijenja način rada vage. Obično se postupkom umjeravanja tehničke vage može otkriti potreba za prilagodbom. Umjeravanje uvijek mora provoditi ovlašteni servisni tehničar. U okviru postupka umjeravanja tehničar može prilagoditi vagu i ponovno je umjeriti kako bi se provjerila radna učinkovitost vage.

U razdoblju između redovitih umjeravanja koja provodi tehničar korisnik treba sam obavljati rutinska ispitivanja tehničke vage s pomoću dvaju vanjskih utega. Tim se rutinskim ispitivanjima otkrivaju odstupanja od zahtjeva postupka vaganja i omogućuje rano otkrivanje mogućih problema.

Tvrtka METTLER TOLEDO razvila je globalno primjenjivu znanstvenu normu pod nazivom Good Weighing Practice™ (GWP®), koja služi za pravilan odabir opreme za vaganje, njezino umjeravanje i rad s njome. Naša usluga GWP® Verification korisniku pruža sve potrebne informacije o učestalosti umjeravanja i rutinskih ispitivanja s obzirom na specifične zahtjeve postupka i kvalitete: Uređaji za vaganje – provjera i održavanje točnosti tijekom vremena

Koje značajke za osiguranje kvalitete sadržava tehnička vaga XPR?

Tehničke vage XPR odlikuju se raznim značajkama za osiguranje kvalitete koje zajedno rade kako bi osigurale točne rezultate i usklađenost sa svim primjenjivim propisima.

Indikator StatusLight™ ugrađen s prednje strane terminala vage služi se bojama kako bi vam na jednostavan način omogućio da vidite je li vaga spremna za početak vaganja. Status vage bilježi se uz svaki rezultat vaganja kako bi se osigurala dodatna sigurnost postupka.

Funkcija GWP Approved aktivno prati status vage i osigurava da uvijek važete unutar sigurnog raspona za vaganje. Ikona na zaslonu jamči da su rezultati točni i ponovljivi. Funkciju GWP Approved mora aktivirati servisni tehničar.

Profili tolerancije osiguravaju da zadaci vaganja ispunjavaju definirane zahtjeve kvalitete i propisa. Ako rezultati ne odgovaraju specifikacijama, na zaslonu se prikazuje upozorenje. Uporabom istog profila pri svakom izvođenju određenog zadatka osiguravaju se dosljednost i sljedivost.

Kako čistiti tehničku vagu?

Za čišćenje tehničke vage najprije je potrebno odabrati sredstvo za čišćenje. Odabrano sredstvo za čišćenje ovisi o laboratoriju ili radnom mjestu i opasnosti od izlaganja štetnim kemikalijama ili aktivnim tvarima. Međutim, sredstvo za čišćenje mora moći potpuno ukloniti svaku kontaminaciju bez oštećivanja vage. U pravilu je tehničku vagu potrebno očistiti nakon svake uporabe ili promjene tvari koja se važe, no to može ovisiti o industriji, primjeni i učestalosti uporabe. Preporučenu učestalost provjerite u primjenjivom standardnom radnom postupku za čišćenje.

Standardni postupak čišćenja tehničke vage:

 1. Pripremite se – zaštitite se i imajte pri ruci upute iz primjenjivog standardnog radnog postupka za čišćenje.
 2. Isključite vagu iz napajanja.
 3. Očistite područje oko vage.
 4. Uklonite sve odvojive dijelove.
 5. Očistite vagu.
 6. Ponovno sastavite vagu.
 7. Provjerite je li vaga spremna za uporabu.
   

Sve pojedinosti o tome kako očistiti tehničku vagu, uključujući metode čišćenja, sredstva za čišćenje i savjete o tome kako održavati čistoću tehničke vage, pronađite u našem besplatnom vodiču: Čista vaga u osam koraka. Uključen je i standardni radni postupak za čišćenje.

Što je raspon tehničke vage?

Raspon tehničke vage odnosi se na raspon vaganja. Raspon vaganja naziva se i kapacitetom vage i najveći je iznos koji vaga može izvagati.

Što je zaštita od preopterećenja tehničke vage?

Kao što se može zaključiti iz naziva, zaštita od preopterećenja štiti mjernu ćeliju kada se na mjernu plohu stave preteški predmeti ili ako na plohu nešto slučajno padne. Bez te zaštite može doći do oštećenja osjetljive mjerne ćelije. Na zaslonu vage prikazuje se upozorenje kada dođe do prekoračenja kapaciteta vage. Sve tehničke vage METTLER TOLEDO sadržavaju zaštitu od preopterećenja. 

Je li moja tehnička vaga odobrena za zakonsku ovjeru?

Kad je riječ o komercijalnim primjenama koje uključuju izravno prodavanje proizvoda po kilaži, potrebna je vaga odobrena za zakonsku ovjeru. Provjerite pravne zahtjeve države i područja u kojima proizvodite proizvode i u kojima ih prodajete. Većina tehničkih vaga METTLER TOLEDO dostupna je u verzijama odobrenima za zakonsku ovjeru. Naše tehničke vage odobrene za zakonsku ovjeru podvrgnute su dodatnim ispitivanjima. Možemo isporučiti tehničke vage odobrene za zakonsku ovjeru (modele /M). Međutim, lokalni propisi mogu zahtijevati provjeru inspektora za utege i mjerenja ili ovlaštenih servisnih tehničara u vašem području (modeli /A). Prije kupnje uvijek trebate provjeriti lokalne propise.

Odobrenje za zakonsku ovjeru ulijeva vašim kupcima sigurnost da su mehanizmi vage netaknuti i da su rezultati vaganja točni.

Doznajte više: Vage odobrene za zakonsku ovjeru – vaganje na vagama odobrenima za trgovinu.

Koji je model tehničkih vaga prikladan za vaganje velikih opterećenja i predmeta?

Naša ponuda tehničkih vaga uključuje nekoliko vaga s velikom platformom. Veća mjerna ploha omogućuje jednostavno vaganje velikih opterećenja i predmeta. Naše tehničke vage s velikom platformom odlikuju se kapacitetom od 10 do 64 kg i očitanjem od nula, jedne ili dvije decimale (1 g, 0,1 g i 0,01 g). Naše tehničke vage iznimne radne učinkovitosti pružaju očitanje od tri decimale (0,001 g). Odabir kapaciteta i očitanja ovisi o individualnim primjenama.

Iskoristite prednosti naše besplatne usluge GWP®Recommendation kako biste odabrali tehničku vagu koja odgovara vašim potrebama: Kako odabrati laboratorijsku vagu koja ispunjava vaše zahtjeve.

Mogu li se na tehničkim vagama vagati veliki predmeti?

Na postolju tehničkih vaga METTLER TOLEDO moguće je instalirati opcionalnu kuku s pomoću koje možete vagati velike predmete tako da ih ovjesite ispod vage. Tu je kuku moguće upotrijebiti i kao dio prilagođenog uređaja za određivanje gustoće. Takva je konfiguracija savršena za određivanje gustoće velikih predmeta i predmeta neobičnih oblika.

Vaganje velikih predmeta
Vaganje velikih predmeta

Reagira li dodirni zaslon tehničke vage ako korisnik nosi rukavice?

Nošenje rukavica tijekom vaganja štiti vas od štetnih tvari i pomaže spriječiti međusobnu kontaminaciju uzoraka. Svim tehničkim vagama METTLER TOLEDO moguće je upravljati uz nošenje rukavica. Naše tehničke vage linije Advanced i Standard odlikuju se namjenskim načinom rada za rukavice koji optimizira uporabu dodirnog zaslona s višekratnim rukavicama (od kaučuka ili neoprena) i jednokratnim rukavicama (od nitrila, lateksa ili vinila). Za više informacija pogledajte: Vaganje s rukavicama od lateksa i silikona. Vage s načinom rada za jednokratne i višekratne rukavice.

Uporaba načina rada za rukavice

Uporaba načina rada za rukavice

Što je najmanja odvaga tehničke vage?

Najmanja odvaga tehničke vage granica je točnosti instrumenta i najmanji iznos koji vaga može točno izvagati. Nije riječ o podjeljku ljestvice, d, odnosno očitanju vage, koje je najmanja razlika u težini koju je moguće odrediti. Najmanja odvaga razlikuje se ovisno o tehničkoj vagi te ovisi o položaju vage, radnoj učinkovitosti mjerne ćelije, uvjetima okoline i potrebnoj točnosti vaganja. Ispod određene vrijednosti najmanje odvage nesigurnost mjerenja veća je od potrebne točnosti, stoga rezultati vaganja nisu pouzdani.

Radi uklanjanja tog problema mnoge tehničke vage METTLER TOLEDO sadržavaju funkciju MinWeigh. MinWeigh prati težinu uzorka dodanog na vagu. Kada je težina uzorka manja od vrijednosti najmanje odvage, vrijednost će se prikazati u crvenim znamenkama, a težina se neće prikazati. Funkciju MinWeigh mora postaviti certificirani tehničar.

Najmanja odvaga
Najmanja odvaga

Kako prenijeti rezultate preciznog vaganja na osobno ili drugo računalo?

Tehničke vage METTLER TOLEDO omogućuju vam jednostavan prijenos podataka bez potrebe za dodatnim softverom. Tehničku vagu morate najprije povezati s osobnim računalom putem RS232 ili USB priključka.

 • Na tehničkim vagama linije Advanced i Standard morate aktivirati funkciju PC Direct. Jednostavno pritisnite „Print” (Ispis) kako biste rezultat vaganja prenijeli u tablicu programa Excel ili dokument programa Word.
 • Na tehničkim vagama linije Excellence morate aktivirati funkciju HID (ispuštanje kod pokazivača). Nakon što izvažete uzorak, pritisnite „Add result” (Dodaj rezultat) na zaslonu vage i rezultat će se izravno prenijeti u tablicu programa Excel ili dokument programa Word.

Za naprednije mogućnosti upravljanja podacima potražite naš namjenski softver:

 • Na tehničkim vagama linije Advanced i Standard softver EasyDirect™ pruža dodatne mogućnosti upravljanja rezultatima, uključujući izvoz .csv datoteka, statističke izračune i pregled rezultata.
 • Na tehničkim vagama linije Excellence laboratorijski softver LabX® pruža napredno upravljanje podacima i analizu rezultata. LabX je iznimno fleksibilno rješenje za upravljanje podacima, zadacima, instrumentima i korisnicima na jednom mjestu i pomaže osigurati usklađenost s 11. dijelom propisa 21 CFR i zahtjevima ALCOA+ za očuvanje integriteta podataka.

Mora li se tehnička vaga umjeravati?

Umjeravanje je procjena radne učinkovitosti vage. Trebate li umjeriti tehničku vagu ovisi o tome gdje je upotrebljavate i postoje li primjenjivi propisi kojih se morate pridržavati. Umjeravanje je jedan od zahtjeva u određenim reguliranim okružjima kako bi se provjerilo radi li vaga u skladu s očekivanjima. Umjeravanje vage provode ovlašteni servisni tehničari, dok rutinsko ispitivanje vage provodi korisnik vage. Rutinsko je ispitivanje važno jer pomaže otkriti promjene u radnoj učinkovitosti vage koje mogu dovesti do rezultata izvan granica dopuštenog odstupanja. Pročitajte više o umjeravanju vage.

Po čemu se razlikuju tehnička vaga i analitička vaga?

Tehnička vaga obično pruža očitanje od nula do tri decimale (1 g do 1 mg), dok analitička vaga ima očitanje od četiri ili više decimale (0,1 mg).

Koje sve vrste tehničkih vaga postoje?

METTLER TOLEDO u ponudi ima mnoge tehničke vage koje se mogu svrstati u sljedeće općenite kategorije:

 1. Vage s velikom platformom
  • Tehničke vage s velikom platformom za vaganje teških i velikih tereta.
  • Očitanje: 1 g – 1 mg
  • Decimale: 0 – 3
  • Raspon kapaciteta: 10,1 – 64,1 kg
  • Mjerna plohapravokutna ploha SmartPan (velika)
 2. Vage s malom platformom
  • Tehničke vage s malom platformom za vaganje standardnih tereta i manjih predmeta.
  • Očitanje: 1 g – 1 mg
  • Decimale: 0 – 3
  • Raspon kapaciteta: 310 g – 10,1 kg
  • Mjerna ploha: pravokutna ploha SmartPan
 3. Vage iznimne radne učinkovitosti s velikom platformom
  • Usporedne tehničke vage koje korisnici posebno odabiru radi njihove iznimne ponovljivosti pri većem kapacitetu.
  • Očitanje: 1 mg
  • Decimale: 3
  • Raspon kapaciteta: 26,1 – 64,1 kg
  • Mjerna ploha: mjerna ploha LevelMatic (velika)
 4. Vage iznimne radne učinkovitosti s malom platformom (sa staklenim pokrovom) 
  • Usporedne tehničke vage koje korisnici posebno odabiru radi njihove iznimne ponovljivosti pri većem kapacitetu.
  • Očitanje: 0,1 mg
  • Decimale: 3 – 4
  • Raspon kapaciteta: 2,3 – 10,1 kg
  • Mjerna ploha: mjerna ploha LevelMatic (mala)
 5. Vage sa staklenim pokrovom
  • Tehničke vage s većim očitanjem za vaganje manjih opterećenja.
  • Očitanje: 1 – 0,1 mg
  • Decimale: 3 – 4
  • Raspon kapaciteta: 101 g – 5,1 kg
  • Mjerna ploha: okrugla ploha, kvadratna ploha SmartPan (mala)
 6. Prijenosne vage
  • Lagane tehničke vage koje se mogu jednostavno prenijeti na željeno mjesto vaganja i mogu raditi na baterije.
  • Očitanje: 100 – 10 mg
  • Decimale: 1 – 2
  • Raspon kapaciteta: 220 g – 6,2 kg
  • Mjerna ploha: okrugla ploha