Vodič za čišćenje vaga: 8 jednostavnih koraka
Vodič

Vodič za čišćenje vaga: 8 jednostavnih koraka

Vodič

Referentna studija o čišćenju laboratorijskih vaga i održavanju njihove čistoće

Vodič za čišćenje vaga: 8 jednostavnih koraka do čiste vage
Vodič za čišćenje vaga: 8 jednostavnih koraka do čiste vage

Čišćenje laboratorijske vage može biti brzo i jednostavno ako znate kako se to ispravno radi.

Čista analitička vaga ili precizna vaga prvi je korak kojim se osigurava sigurno i točno vaganje. Čišćenjem se povećava sigurnost korisnika i smanjuje se rizik od unakrsne kontaminacije, a čišćenje je i najvažnija mjera za produljenje uporabnog vijeka instrumenta.

Preuzmite referentni vodič kako biste dobili odgovore na ova najčešća pitanja:

  • Kada da čistim vagu?
  • Kakav materijal i koja sredstva za čišćenje su mi potrebna?
  • Kako da čistim različite dijelove vage?
  • Mogu li pomaknuti vagu radi čišćenja oko nje?
  • Što trebam učiniti nakon dovršetka čišćenja?

Odmah preuzmite svoj primjerak referentnog vodiča!


U idealnom slučaju raspored čišćenja vaga određuje se prema standardnim radnim postupcima laboratorija. Međutim, nakon čišćenja, posebice nakon vaganja potencijalno toksičnih tvari, provjerite je li vaga temeljito očišćena radi sprječavanja rizika od izlaganja korisnika koji će se idući služiti vagom.

 

Čišćenje može biti brzo i jednostavno uz pretpostavku dobrog poznavanja metoda i postupaka čišćenja. Najbolje od svega je što laboratorijska vaganja možete izvoditi na vagama posebno projektiranima za jednostavno čišćenje.

Stoga, pri odabiru nove vage provjerite sve šupljine i izbočine i provjerite može li se stakleni pokrov odvojiti bez alata. Još bolje, provjerite može li se stakleni pokrov ukloniti u samo nekoliko koraka i staviti u perilicu posuđa. Na taj se način osigurava jednostavno čišćenje u slučaju prolijevanja.