Vlagomjeri - METTLER TOLEDO

Halogeni vlagomjeri

S halogenom tehnologijom zagrijavanja za brze, precizne i pouzdane rezultate

Halogeni vlagomjer je uređaj kojim se određuje sadržaj vlage metodom gubitka pri sušenju i sastoji se od jedinice za vaganje i jedinice za halogeno zagrijavanje. Odgovara potrebama kontrole kvalitete i proizvodnje u prehrambenoj, farmaceutskoj, kemijskoj i drugim industrijama. Iskoristite sljedeće prednosti: točni rezultati dobiveni preciznim vaganjem i regulacijom temperature; intuitivan rad s postepenim navođenjem korisnika; otporna izvedba koja osigurava dug uporabni vijek instrumenta, a podržava je naša globalna servisna mreža.

Zahtjev za ponudu
View Results ()
Filter ()

Dodajte 1 ili 2 druga proizvoda za usporedbu

Advantages of METTLER TOLEDO's Moisture Analyzers

+385 1 29 58 131
Nazovi servis

Što je halogeni vlagomjer?

Halogenim vlagomjerom se određuje sadržaj vlage uzorka metodom gubitka pri sušenju i sastoji se od jedinice za vaganje i jedinice za zagrijavanje (infracrveno). Često se naziva i vaga sušionik ili mjerač vlage.

Pogledajte videozapis da biste saznali više:

Halogenim vlagomjerom se određuje sadržaj vlage uzorka metodom gubitka pri sušenju i sastoji se od jedinice za vaganje i jedinice za zagrijavanje (infracrveno). Često se naziva i vaga sušionik ili mjerač vlage.

Kako halogeni vlagomjer radi?

Halogeni vlagomjer radi u skladu s termogravimetrijskim načelom koje se često naziva i načelom „gubitka pri sušenju” (engl. Loss on Drying, LOD). Halogeni vlagomjer se sastoji od dviju komponenata, jedinice za vaganje i jedinice za zagrijavanje. Da bi se izmjerio sadržaj vlage uzorka, bilježi se početna težina. Nakon toga se halogenom lampom ili infracrvenim grijačem uzorak zagrijava i suši dok ugrađena vaga stalno bilježi težinu uzorka. Kada uzorak prestane gubiti na težini instrument se isključuje i izračunava se sadržaj vlage. Ukupni gubitak težine upotrebljava se za izračun sadržaja vlage.

Naši analizatori vlage zadovoljavaju potrebe određivanja vlage u pogledu kontrole kvalitete i kontrole unutar postupka te nude:
• točne i pouzdane rezultate putem precizne regulacije temperature halogenim zagrijavanjem i iznimne tehnologije vaganja
• intuitivan rad s postepenim navođenjem korisnika kako bi se izbjegle pogreške u svakodnevnom radu
• dosljedan radni učinak mjerenja zahvaljujući otpornoj izvedbi instrumenta i integriranim testovima koje podržava naša globalna servisna mreža.

Koji je najbolji analizator vlage za moju primjenu?

Halogeni vlagomjeri
Kako odabrati vagu sušionik

Nije uvijek jednostavno pronaći odgovarajući vlagomjer za svoju primjenu. Najbolji vlagomjer je onaj koji odgovara vašim specifičnim zahtjevima. Obično se zahtjevi ne tiču samo radnog učinka mjerenja, već i drugih čimbenika kao što su jednostavnost uporabe, mogućnosti upravljanja podacima, otpornost (dug radni vijek instrumenta) i značajke usklađenosti. Tvrtka METTLER TOLEDO nudi širok asortiman pouzdanih instrumenata koji obuhvaćaju temeljne, ukupne i zahtjeve za visokom učinkovitosti.

Kakav je sustav za zagrijavanje halogenih vlagomjera?

Izvor topline (halogena lampa, metalna šipka, keramika, kvarcna lampa) i njezino reguliranje definiraju se kao sustav za zagrijavanje. Svi spomenuti izvori topline su infracrveni grijači. To znači da se uzorak zagrijava apsorpcijom infracrvenog zračenja.

Koje su prednosti halogenog zagrijavanja?

Najvažniji čimbenik radne učinkovitosti je precizna i brza regulacija temperature, što se najbolje postiže halogenim lampama radi njihove male mase i brzog vremena reakcije. Time se osigurava ponovljivost rezultata počevši od prvog mjerenja (neki drugi izvori topline donose drugačije rezultate u prvom mjerenju ili je za njih potrebno mjerenje zagrijavanja čime se troši vrijeme i resursi). Nadalje, jednolika distribucija topline na površini uzorka ključna je za ponovljive i pouzdane rezultate. Savjetujemo da od nas ili drugog proizvođača zatražite demonstraciju kako biste iskusili stvarni radni učinak.

Koji je najbolji halogeni vlagomjer za radnike u laboratoriju ili proizvodnji?

Obično je radnicima u laboratoriju ili proizvodnji potreban instrument koji je intuitivan za uporabu i navodi korisnike kroz sve postupke. Time se osigurava da korisnici slijede odgovarajuće postupke i sprječava se nastanak pogrešaka pri rukovanju. Grafičko navođenje korisnika, prečaci za metode, upravljanje korisnicima i mogućnost odabira određenog jezika pomoćne su funkcije instrumenta. Pogledajte videozapis u nastavku da biste saznali više o jednostavnom rukovanju:

Obično je radnicima u laboratoriju ili proizvodnji potreban instrument koji je intuitivan za uporabu i navodi korisnike kroz postupak. Time se osigurava da korisnici slijede odgovarajuće postupke i sprječava se nastanak pogrešaka pri rukovanju. Grafičko navođenje korisnika, prečaci za metode, upravljanje korisnicima i brojni jezici pomoćne su funkcije instrumenta. Pogledajte videozapis da biste saznali više o jednostavnom rukovanju:

Koji se halogeni vlagomjer preporučuje za najbolju ponovljivost?

Preporučujemo halogeni vlagomjer HX204. Sadrži mjernu ćeliju visoke učinkovitosti s očitanjem 0,001 % sadržaja vlage koja je odvojena od izvora topline kako bi se osigurali najbolji rezultati mjerenja sadržaja vlage, čak i prilikom mjerenja tvari s vrlo niskim sadržajem vlage.

Kakvu mi podršku pruža halogeni vlagomjer pri postizanju usklađenost s propisima kao što su USP, FDA, ASTM ili propis 21 CFR dio 11?

Važne su dvije teme s obzirom na usklađenost: upravljanje podacima i testiranje radne učinkovitosti. Osiguravanje integriteta podataka znači da se svaki zapis rezultata mora moći kome pripisati (tko je izvršio mjerenje), mora biti čitak (sljediv, čitljiv), pravovremen (zabilježen u trenutku izrade), originalan i točan (ispravan, potpun). Imajte na umu da instrument sam po sebi nikada nije usklađen, ali može korisniku pomoći u postizanju usklađenosti. Halogeni vlagomjer HX204 namijenjen je za industrije s najvišim zahtjevima za usklađenost. Pomaže korisniku u radu s funkcijama sigurnosti i integriteta podataka kao što su upravljanje korisnicima (sprječava izvršavanje neželjenih promjena s pomoću jedinstvenih podataka za prijavu), prilagođeno izvještavanje (uključujući i izvještaje u PDF formatu koje nije moguće izmijeniti) te ugrađeno testiranje radne učinkovitosti svih relevantnih mjernih sustava (jedinica za zagrijavanje, vaga, ukupni test instrumenta) na mjestu uporabe.

Mogu li automatizirati postupak analize vlage ili upravljati svojim halogenim vlagomjerom na daljinu?

Svim vlagomjerima tvrtke METTLER TOLEDO moguće je upravljati na daljinu zahvaljujući sveobuhvatnom skupu naredbi MT-SICS koje se standardno isporučuju. Međutim, samo je vlagomjer HX204 prikladan za automatizaciju zbog svojeg automatskog poklopca. To vam omogućuje potpunu automatizaciju mjerenja vlage, uključujući i odabir i pokretanje različitih metoda sušenja.

Želim zamijeniti svoj stari vlagomjer - koji da model odaberem?

Zamjena starog vlagomjera važna je odluka. Ako posjedujete stariji model vlagomjera koji više ne proizvodimo i željeli biste osigurati u najmanju ruku jednako dobre rezultate, preporučujemo vam da razmotrite jedan od sljedećih vlagomjera kao zamjenu da biste osigurali optimalnu radnu učinkovitost:

HR83, HR73 → HX204 

HG63, HG53 → HS153 

HB43-S, HB43, LP16 → HC103