Analitička vaga - Pregled - METTLER TOLEDO

Analitička vaga

Iznimna točnost

Analitička vaga - preduvjet za dobivanje pouzdanih rezultata je točno vaganje

Pouzdanost analitičkih rezultata ovisi o točnosti inicijalnog uzorka. Svaka će se pogreška u pripremi uzorka održati ili čak povećati prilikom dalj...

Pouzdanost analitičkih rezultata ovisi o točnosti inicijalnog uzorka. Svaka će se pogreška u pripremi uzorka održati ili čak povećati prilikom daljnje obrade. S obzirom na to da do 60% vremena provedenog u laboratoriju otpada na pripremu uzoraka, potrebna su vam rješenja za vaganje s pomoću kojih ćete u samom početku dobiti točne rezultate te tako izbjeći pogreške izvan specifikacija i skupo vraćanje u proizvodnju.

Bilo da želite vagati težine od nekoliko kilograma ili samo nekoliko miligrama, analitička vaga METTLER TOLEDO pruža vam izvrsnu radnu učinkovitost i inovativne tehnologije te vam tako olakšava dnevne zadatake, njihovo odvijanje bez pogrešaka te usklađenost.


Analitička vaga

Odaberite liniju analitičke vage koja najbolje odgovara vašim potrebama:

Analitička vaga XPR Excellence
Analitička vaga MS-TS linije Advanced
Analitičke vage ME_T linije Standard

Vage linije Excellence

Vage linije Advanced

Vage linije Standard

Izvanredna učinkovitost vaganja i inovativne tehnologije rukovanja uzorcima jamče učinkovito izvođenje zahtjevnih zadataka vaganja bez grešaka i u skladu s propisima.
Vage Advanced pravi su izbor kada vam je potrebna izvrsna učinkovitost i izdržljivost. Zahvaljujući intuitivnom radu i integriranim aplikacijama postupak vaganja brz je i praktičan.
Uđite u profesionalni svijet vaganja s našim robusnim i jednostavnim vagama linije Standard.Zahvaljujući kvalitetnoj izradi i solidnoj učinkovitosti dobivaju se dosljedni i precizni rezultati vaganja.
Analitička vaga XPR Excellence

Izvanredna učinkovitost vaganja i inovativne tehnologije rukovanja uzorcima jamče učinkovito izvođenje zahtjevnih zadataka vaganja bez grešaka i u skladu s propisima.

Analitička vaga MS-TS linije Advanced

Vage Advanced pravi su izbor kada vam je potrebna izvrsna učinkovitost i izdržljivost. Zahvaljujući intuitivnom radu i integriranim aplikacijama postupak vaganja brz je i praktičan.

Analitičke vage ME_T linije Standard

Uđite u profesionalni svijet vaganja s našim robusnim i jednostavnim vagama linije Standard.Zahvaljujući kvalitetnoj izradi i solidnoj učinkovitosti dobivaju se dosljedni i precizni rezultati vaganja.

Analitička vaga Excellence
Analitička vaga linije Advanced
Analitička vaga linije Standard
Pribor za vaganje
Izvanredna učinkovitost vaganja i inovativne tehnologije rukovanja uzorcima jamče učinkovito izvođenje zahtjevnih zadataka vaganja bez grešaka i u skladu s propisima.
Analitička vaga XPR Excellence
Vage Advanced pravi su izbor kada vam je potrebna izvrsna učinkovitost i izdržljivost. Zahvaljujući intuitivnom radu i integriranim aplikacijama postupak vaganja brz je i praktičan.
Analitička vaga MS-TS linije Advanced
Uđite u profesionalni svijet vaganja s našim robusnim i jednostavnim vagama linije Standard.Zahvaljujući kvalitetnoj izradi i solidnoj učinkovitosti dobivaju se dosljedni i precizni rezultati vaganja.
Analitičke vage ME_T linije Standard
Analitička vaga XPR Excellence

Izvanredna učinkovitost vaganja i inovativne tehnologije rukovanja uzorcima jamče učinkovito izvođenje zahtjevnih zadataka vaganja bez grešaka i u skladu s propisima.

Analitička vaga MS-TS linije Advanced

Vage Advanced pravi su izbor kada vam je potrebna izvrsna učinkovitost i izdržljivost. Zahvaljujući intuitivnom radu i integriranim aplikacijama postupak vaganja brz je i praktičan.

Analitičke vage ME_T linije Standard

Uđite u profesionalni svijet vaganja s našim robusnim i jednostavnim vagama linije Standard.Zahvaljujući kvalitetnoj izradi i solidnoj učinkovitosti dobivaju se dosljedni i precizni rezultati vaganja.

Usluge

+385 1 29 58 131
Nazovi servis

Saznajte više o našim uslugama prilagođenima vašoj opremi

Pružamo podršku i popravljamo vašu mjernu opremu za vrijeme cijelog njezina životnog ciklusa, od postavljanja, preventivnog održavanja i umjeravanja do popravka opreme.

Vrijeme u radu
Podrška i popravak
Performanse
Održavanje i optimizacija
Usklađenost
Umjeravanje i kvaliteta
Stručnost
Obuka i savjetovanje

Publikacije

Softver LabX®

Najčešća pitanja

Analytical Balances

Kakve su to analitičke vage?

Analitička ili poluanalitička vaga model je vage koji mjeri masu s visokom preciznošću.

Njezin se kapacitet vaganja kreće u rasponu 54 – 520 g, a očitanje 0,005 mg – 0,1 mg.Zbog svoje osjetljivosti, analitička vaga mora biti zaštićena staklenim pokrovom ili kućištem.

 Analitičke vage XPR i XSR tvrtke METTLER TOLEDO opremljene su mjernom plohom SmartGrid koja minimizira turbulenciju zraka i time skraćuje vrijeme stabilizacije i omogućuje brže postizanje rezultata vaganja.

 
Analytical Balances - Applications - Pipette Calibration

Gdje se koriste analitičke vage? Koja su područja primjene analitičkih vaga?

Analitička vaga, koja se često naziva „laboratorijska vaga“, omogućava kvantitativnu analizu uzorka. Uobičajene primjene elektroničke analitičke vage uključuju sljedeće:

 • priprema standarda/uzoraka
 • formulacije
 • diferencijalno vaganje,
 • određivanje gustoće,
 • intervalno vaganje i
 • rutinsko ispitivanje pipeta.
 

Koji je postupak vaganja na analitičkoj vagi?

Da biste započeli s vaganjem, otvorite vrata i stavite spremnik na plohu s navučenim rukavicama ili pincetom. Zatvorite vrata i pričekajte da se vrijednost stabilizira te zabilježite težinu. Izbrišite podatke sa zaslona pritiskanjem tipke tara sve dok se na zaslonu ne prikaže vrijednost 0,0000 g. Počnite dodavati uzorak dok ne postignete željenu težinu. Zatvorite vrata i ponovno pričekajte dok se ne postigne stabilizacija – zabilježite neto težinu. Ako ste instrument isključili radi čišćenja, ostavite vremena za ponovnu prilagodbu prije ponovne uporabe.

Analitičke vage tvrtke METTLER TOLEDO predviđene su za jednostavno čišćenje – stakleni pokrov moguće je demontirati u nekoliko sekundi, a stranice su perive u perilici posuđa. Preporuke za čišćenje i propisi za vage

 

Što predstavlja mjerna nesigurnost analitičke vage?

Prilikom mjerenja uvijek postoji određena mjera nesigurnosti. Prilikom svakog mjerenja ključno je procijeniti njegovu pripadajuću neizvjesnost (nesigurnost). Ona se određuje mjerenjem učinkovitosti vage, svojstava predmeta koji se važe, kao i okoline. Utvrđivanje mjerne nesigurnosti sastavni je dio umjeravanja vage.

 

Zašto trebam umjeriti analitičku vagu?

Umjeravanjem analitičke vage osigurava se točnost opreme za vaganje i ispunjavaju se zahtjevi normi kao što su ISO, GLP/GMP, IFS i BRC.Dokumentirani postupci umjeravanja ukazuju na kvalitetu mjerenja i trebali bi se provoditi redovito tijekom životnog vijeka vage.

Umjeravanje ne treba brkati s podešavanjem vage i mora se ponavljati nakon podešavanja/popravaka.Pročitajte više o umjeravanju.

 

Na koji način trebam umjeravati analitičku vagu?

Umjeravanje analitičke vage obavlja ovlašteni serviser prema standardnom postupku pomoću softvera za umjeravanje:

 1. Utvrdite pravilnost funkcioniranja instrumenta tako da umjeravanjem provjerite odnos između mjernih etalona i prikaza.
 2. Provjerite ispunjava li instrument specifične zahtjeve izjavom o prolazu/padu.
 3. Ako zahtjevi nisu ispunjeni, prilagodite instrument tako da odstupanja ne prelaze granične vrijednosti tolerancije.
 4. Ponovno umjerite instrument kako biste potvrdili sukladnost s navedenim tolerancijama.

U razdobljima između intervala umjeravanja, rutinskim se ispitivanjima koje izvede korisnik mogu otkriti potencijalni problemi.

METTLER TOLEDO ravzio je globalno primjenjivu znanstvenu normu koja omogućava ispravan odabir, umjeravanje i funkcioniranje opreme za vaganje koja se naziva GWP®, odnosno Good Weighing Practice™ (dobra praksa vaganja).

 

Koja se odstupanja primjenjuju na umjeravanje vage?

Odstupanjima se utvrđuje ponaša li se vaga „dovoljno dobro“ da bi zadovoljila određeni skup zahtjeva postupka. Odstupanjima se postavljaju kriteriji za izdavanje izjave o prolazu/padu. Odstupanja imaju različita ishodišta, između ostalog:

 • Zakonski utvrđena odstupanja:
  Zakonski utvrđenim odstupanjima propisanima preporukom OIML R76 ili NIST-ovim priručnikom 44 (samo za SAD) provjerava se sukladnost s pravnim zahtjevima za trgovinu. Ta su odstupanja prilično visoka te je stoga lako ispuniti njihove uvjete u slučaju laboratorijskih vaga, kao i prilikom vaganja pri nižim vrijednostima iz mjernog raspona.
 • Proizvođačka odstupanja:
  Proizvođačka odstupanja jamče da oprema zadovoljava specifikacije proizvođača. Proizvođačka odstupanja ne uzimaju u obzir specifične korisničke zahtjeve u vezi postupka i nisu pogodna za poboljšanje postupka vaganja.
 • Procesna odstupanja:
  Konkretna procesna odstupanja koja definira korisnik, koja omogućavaju unaprjeđenje procesa i ostvarivanje ušteda što se tiče materijala, otpada i prerade. Za primjene vage usklađene s pravnim zahtjevima za trgovinu, procesna odstupanja bi se stoga trebala primjenjivati u kombinaciji sa zakonski utvrđenim odstupanjima.

Zakonski utvrđena odstupanja štite potrošače, ali ne uzimaju u obzir specifične zahtjeve proizvođača. Optimizacija odstupanja postupka koja se primjenjuju na mjerne instrumente može imati velik utjecaj na profitabilnost postupka.

 

Koja je najmanja odvaga analitičke vage?

Minimalna odvaga svake analitičke vage je različita te ovisi o izvedbi mjerne ćelije, njenom položaju i uvjetima okoline.Minimalna odvaga je granična vrijednost točnosti instrumenta. Ako je vrijednost niža od navedene minimalne odvage, relativna mjerna nesigurnost (apsolutna mjerna nesigurnost podijeljena s opterećenjem, obično naznačena u %) bit će viša od tražene vrijednosti točnosti odvage te se stoga u rezultat odvage neće biti moguće pouzdati.

Kako bi se odredila minimalna odvaga vage, mora se procijeniti mjerna nesigurnost u radnoj okolini.Druga je mogućnost određivanja minimalne odvage da se procijeni ponovljivost, koja je dominantni uzrok nastanka pogrešaka u donjem vrijednosnom rasponu vage, a procjena se izvodi primjenom niske težine, niže od 5 % kapaciteta vage.

Funkcija MinWeigh analitičkih vaga tvrtke METTLER TOLEDO, koju mora instalirati certificirani tehničar, nadzire minimalnu odvagu uzorka vage.Ako je vrijednost odvage niža od utvrđene prihvatljive minimalne vrijednosti, boja na prikazu vage bit će crvena.

 

Točnost i preciznost analitičke vage – koja je razlika među njima i na koji se način ispituju?

Preciznost se odnosi na međusobnu bliskost dvaju ili više mjerenja. Točnost se odnosi na bliskost izmjerene vrijednosti i poznate vrijednosti te se temelji na očitanju, ponovljivosti, nelinearnosti i ekscentricitetu.Točnost se može ispitati na sljedeće načine:

 • vanjski referentni uteg s poznatom masom (sljediv umjereni uteg)
 • automatsko unutarnje podešavanje pomoću referentnog utega ugrađenog u vagu
 • točnost se može odrediti isključivo ispitivanjem instrumenta na mjestu uporabe.

Pogledajte tečaj o dobroj praksi vaganja Vodič za laboratorijske vage – Osnove i utjecaji na vaganje.

 

Koji su učinci statičkog elektriciteta na analitičku vagu i na koji se način mogu otkloniti statički naboji?

Elektrostatički naboji mogu uzrokovati dobivanje nestabilnih i neponovljivih rezultata vaganja. Statički elektricitet silom utječe na plohu za vaganje, što izravno utječe na dobivene rezultate analitičke vage. Mjere opreza za smanjenje navedenih učinaka uključuju:

 • osiguranje odgovarajuće vlažnosti zraka (≥ 45 % ... 50 %)
 • ako je moguće, treba rabiti antistatičke spremnike za vaganje (metal je idealan)
 • treba izbjegavati trljanje spremnika
 • ako je uzorak dovoljno mali, treba upotrijebiti metalnu posudu s rubom kako bi se zaštitila električna polja

Statički naboj analitičke vage otklonite tako da uz pomoć ionizatora uklonite statički elektricitet uzorka i spremnika prije vaganja.

Pročitajte dodatne informacije o elektrostatičkim nabojima i fizici koja se na njih primjenjuje.  

 
Ova stranica nije optimizirana za vaš preglednik. Razmotrite korištenje drugog preglednika ili ažurirajte vaš preglednik na najnoviju verziju kako bi osigurali najbolje iskustvo.