Vision inspectiesystemen voor labelcontrole en etiketinspectie

Vision inspectiesystemen voor etiketcontrole
Vision inspectiesystemen voor etiketcontrole
Vision inspectiesystemen voor etiketcontrole
Vision inspectiesystemen voor etiketcontrole

FAQs

Hoe kan een verkeerd etiket worden aangebracht?

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom verkeerde etiketten worden aangebracht, maar de meest voorkomende oorzaak is een menselijke fout. Een menselijke fout is een probleem dat door de menselijke interactie met de productielijn wordt veroorzaakt, bijvoorbeeld het vergeten om na een productwisseling een ander etiket te laden. Ook kan er een probleem zijn met de apparatuur, zoals een defect afdrukproces door slijtage. De gevolgen hiervan zijn bijvoorbeeld een kleurverschuiving of ontbrekende regels met belangrijke tekst. Dit gebeurt niet zo vaak, maar kan toch grote problemen veroorzaken.

Wat zijn de gevolgen van een etiketteerfout?

De gevolgen van een slechte afdruk of etiketkwaliteit variƫren al naar gelang de ernst van het probleem. Een afdrukfout, zoals vervaagde kleuren, is geen risico voor de klant en stelt de producent ook niet bloot aan mogelijke juridische stappen, maar dit kan het merkimago wel schaden. In ernstigere gevallen, zoals bij een fout die ervoor zorgt dat er informatie ontbreekt, is een product recall meestal noodzakelijk.

Hoe werkt grafische identificatie?

De identificatie van grafische elementen is een vrij eenvoudig proces. Wanneer de inspectie wordt ingesteld, kiest de gebruiker een grafisch element op het etiket dat uniek is voor dat etiket. Denk hierbij aan een foto van het specifieke product, een symbool of zelfs een specifieke tekst. Zodra het systeem heeft geleerd waar het op moet letten, wordt op elk etiket naar dat grafische element gezocht. Als dit element ontbreekt of onvolledig is, dan wordt het product uitgeworpen of wordt de operator gewaarschuwd.