Droogstoofovenmethode of halogeen drogestofmeter
White paper

Droogstoofovenmethode of halogeen drogestofmeter

White paper

Informatiegids over de methodevergelijking in verschillende industrieën

Droogstoofoven of halogeen drogestofmeter
Droogstoofoven of halogeen drogestofmeter

De informatiegids met een vergelijking van droogstoofovens en halogeen drogestofmeter is bedoeld voor iedereen die betrokken is bij vochtanalysetoepassingen in de farmaceutische, chemische, voedingsmiddelen- of andere industrieën. Het vochtgehalte is namelijk van invloed op de kwaliteit, houdbaarheid en bruikbaarheid van een breed scala aan eindproducten.

In deze white paper wordt uitgelegd hoe halogeen vochtanalyse de droogverliesmethode (‘loss on drying’ of LOD) met een droogstoofoven kan vervangen om de analyse te versnellen en te vereenvoudigen.

Vaak wordt de volgende vraag gesteld over drogestofbepaling met droogverliesmethodes:

"Kan de droogovenmethode worden vervangen door snelle halogeen vochtanalyse?"

Het eenvoudige antwoord is: ja, zolang de behaalde resultaten van beide methoden vergelijkbaar zijn. Dit betekent dat er bewijs moet worden geleverd dat de resultaten voldoen aan de specifieke toleranties, en dat is lang niet altijd even eenvoudig.

Deze white paper leidt de laborant door dit proces. Er wordt uitgelegd wat de belangrijke beslissingscriteria zijn voor de selectie van de methode. Ook krijgt u praktisch advies over hoe aangetoond kan worden dat de twee verschillende methoden (droogstoofoven en halogeen drogestofmeter) vergelijkbare resultaten opleveren.

Bovendien worden in deze white paper twee alternatieve en acceptabele vergelijkingsmethodes besproken: de eerste aanpak is gebaseerd op de specifieke procesvereisten (toleranties) en de tweede op de statistische analyse van de verkregen data.

 DroogstoofovenHalogeen drogestofmeter
PrincipeThermogravimetrieThermogravimetrie
MeetmethodeVerhitting van het monster met convectiewarmte. Het monster wordt gedurende bepaalde tijd en bij een constante temperatuur gedroogd in de oven. De massa wordt voor en na het drogen bepaald. Het vochtgehaltepercentage wordt bepaald aan de hand van het verschil in gewicht voor en na het drogen.Verhitting van het monster door absorptie van IR-straling van een halogeenradiator. Continue bepaling van de massa tijdens het droogproces. Het vochtgehaltepercentage wordt bepaald aan de hand van het verschil in gewicht voor en na het drogen.
Voordelen• Vaak is dit de standaardprocedure (om historische redenen maakt deze procedure vaak deel uit van wet- en regelgeving)
• Er kunnen meerdere monsters tegelijk worden gemeten
• Grote monstervolumes zijn mogelijk
• Snelle meting (gewoonlijk 5-15 min.)
• Eenvoudige bediening, geen berekeningen
• Compact instrument. Zonder balans of exsiccator
• Geschikt voor gebruik naast de productielijn
Nadelen• Zeer lange bepalingsperiode (uren)
• Andere stoffen dan alleen water kunnen verdampen
• Foutgevoelig vanwege de vele handelingen en berekeningen
• Ongeschikt voor gebruik naast de productielijn, omdat een analytische balans en een exsiccator gebruikt moeten worden
• Andere stoffen dan alleen water kunnen verdampen