Bench Posture - It Matters! (Je werkhouding is belangrijk!)

3 eenvoudige manieren om een goede werkhouding in acht te nemen

Het in acht nemen van een goede werkhouding kan het risico op pijn of letsel, dat met name na langere tijd in het laboratorium gewerkt te hebben groter wordt, aanzienlijk verminderen. 


Deze poster toont de juiste manier van zitten, staan en pipetteren, om zo het lichaam zo veel mogelijk te ontzien gedurende de werktijden. Het werk is al moeilijk genoeg, maak het niet lastiger dan strikt noodzakelijk.