Pipete | Mikropipete | Pipete Rainin za laboratorije

Pipete

Natančne laboratorijske pipete za naravoslovne raziskave

Pipeta je merilno orodje, zasnovano za zajemanje in odmerjanje določenih količin tekočin. Pipete se uporabljajo v vodilnih akademskih, biotehnoloških in farmacevtskih naravoslovnih raziskovalnih laboratorijih po vsem svetu. Podjetje Rainin ponuja širok izbor ergonomskih mikropipet in pipet, ki vključuje enokanalne, večkanalne ter posebne pipete.

Pokličite za ponudbo

FAQs

Kaj je pipeta?

Pipete so ročni instrumenti, ki se običajno uporabljajo v znanstvenih, biotehnoloških, farmacevtskih in drugih laboratorijih za prenos natančnih količin tekočin iz enega vsebnika v drugega.

Med pipete spadajo tako povsem osnovne stopenjske steklene cevke kot dovršeni precizni instrumenti, ki skupaj s konicami za pipete omogočajo zajemanje in odmerjanje majhne količine tekočine v korakih, kot je delček mikrolitra.

Najpogostejša vrsta pipete, ki se uporablja v naravoslovnih laboratorijih po svetu, je enokanalna pipeta z izpodrivanjem zraka. Pipete Rainin so na voljo tako v ročni kot elektronski različici ter kot enokanalne in večkanalne pipete ter večkanalne pipete s prilagodljivim razmikom.

Pipete
Kaj je pipeta?

Kako deluje pipeta?

Obstajata dve vrsti pipet: pipete z neposrednim izpodrivanjem in pipete z izpodrivanjem zraka. Pipete z neposrednim izpodrivanjem se pogosto uporabljajo za vzorce z visoko viskoznostjo (npr. glicerol) ali visoko hlapljive tekočine (npr. alkohol), pipete z izpodrivanjem zraka pa je mogoče uporabljati za večino načinov uporabe v laboratoriju.

Sodobne pipete delujejo po načelu gibanja bata – tekočina se meri z uporabo batno-valjnega sistema, ki je vgrajen v ročici pipete. Ko bat pritisnete in ga nato počasi sprostite, gibanje bata ustvari vakuum v konici pipete ter posledično črpa tekočino znotraj konice; ta postopek se imenuje aspiracija oz. zajemanje.

Med batom v pipeti in vzorcem tekočine je na voljo zadosten prostor, zato lahko zračni mehurček med batom in tekočino različno vpliva na natančnost tega postopka, odvisno od vrste tekočine. Ko pritisnete bat s konico, napolnjeno s tekočino, iztisnete tekočino iz konice; ta postopek se imenuje odmerjanje.

Pipete z neposrednim izpodrivanjem delujejo na podoben način, le da ima konica sistema za neposredno izpodrivanje lasten bat, zaradi česar obstaja minimalni zračni mehurček med batom (ki je del konice) in površino tekočine.

Pipete
Kako deluje pipeta?

Kaj je mikropipeta?

Mikropipete so pipete, ki lahko merijo in odmerjajo tekoče raztopine v količinskem razponu od 1 µl so 1000 µl. Pogosto se uporabljajo pri raziskavah, povezanih z naravoslovjem, kjer sta potrebna natančno merjenje in odmerjanje raztopin.

Kaj sta natančnost in preciznost pipetiranja?

Natančnost pipet je zmožnost pipete, da zagotovi količino, ki je določena na nastavitvi količine. Z drugimi besedami – točnost meritve glede na točno vrednost je odvisna od medsebojnega delovanja elementov v sistemu.

Preciznost pipetiranja je zmožnost pipete, da stalno zagotavlja enake količine tekočine v več alikvotih. Pipeta je lahko na primer natančna z vidika stalnega odmerjanja enake količine, vendar ni natančna, ker ne odmeri pravilne količine. Natančna in precizna pipeta odmeri predvidene količine pri vsakem odmerjanju.

Pipeta, konica za pipeto in upravljavec pipete sestavljajo tridelni sistem. Upravljavec pipete, tj. oseba, ki izvaja raziskavo s pipeto, ima visoko stopnjo vpliva na točnost rezultatov. Zato je pomembno, da so upravljavci usposobljeni za uporabo pipet. Na voljo je nekaj učinkovitih, vendar preprostih tehnik, s katerimi je mogoče znatno izboljšati natančnost pipetiranja. Plakat o tehniki pipetiranja Rainin ponuja učinkovit povzetek. Podjetje Rainin ponuja tudi spletni seminar o pravilnem pipetiranju, na katerem se lahko naučite pravilne tehnike pipetiranja.

Kje lahko kupim pipeto?

Podjetje Rainin ponuja široko izbor ročnih ali elektronskih enokanalnih oziroma večkanalnih instrumentov za pipetiranje in instrumentov za pipetiranje z visokim pretokom, poleg tega pa ponija tudi storitve kalibriranja, s katerimi lahko poskrbite, da vaši rezultati ostanejo natančni. Pipete Rainin je mogoče kupiti po vsem svetu. Želite kupiti pipeto? Na vrhu strani lahko zaprosite za predračun.

Pipete
Kje lahko kupim pipeto?

Kaj je pipeta, ki se uporablja v znanstvene namene?

Pipeta se uporablja kot natančno orodje, ki je namenjeno premiku izmerjene količine raztopine iz enega mesta na drugo, in sicer v obsegu od mikrolitrov do mililitrov. Pipete se uporabljajo v laboratorijih po vsem svetu, vključno z laboratoriji, ki sodelujejo pri poskusih za naravoslovne raziskave, kemičnem preskušanju in naftni ter živilski industriji. Pravzaprav se uporabljajo v vsaki industriji, ki zahteva biološko testiranje.