pH-puferske, standardne in elektrolitske raztopine za boljšo natančnost

pH puferskih, standardnih in elektrolitskih

Preprosto umerjanje, shranjevanje in vzdrževanje

Izberite puferske, standardne ali elektrolitske raztopine:

pH-pufer
pH-elektrolitska
Standard prevodnosti

pH-pufer

pH elektrolitskih in vzdrževalnih raztopin

Standardi prevodnosti

Sledljivi tehnični pufri, pufri s certifikatom in izredno natančni pufri NIST/DIN za redno umerjanje merjenja pH-vrednosti, na voljo v priročnih steklenicah in vrečkah, ki omogočajo preprosto uporabo.
Vse raztopine, ki jih potrebujete za hrambo in vzdrževanje senzorjev pH-vrednosti za natančne meritve in najdaljšo življenjsko dobo senzorjev.
Sledljivi standardi NIST, ki zajemajo najrazličnejša umerjanja in preverjanja prevodnosti, so na voljo v priročnih steklenicah in vrečkah, ki omogočajo preprosto uporabo.
pH-puferske, standardne in elektrolitske raztopine
pH-puferske, standardne in elektrolitske raztopine
pH-puferske, standardne in elektrolitske raztopine

Raztopina za ionsko selektivne elektrode

Pufri za merjenje redoks potenciala (ORP)

Standard raztopljenega kisika

Vse rešitve, ki jih potrebujete za uspešno določanje koncentracije ionov – od elektrolitov in raztopin za prilagajanje ionske moči pa vse do standardov za umerjanje.
Visokokakovostni pufri za merjenje redoks potenciala (ORP) za preprosto preverjanje senzorja.
Tablete brez vsebnosti kisika omogočajo preprosto pripravo standarda ter so idealne za umerjanje senzorja, preverjanje in kondicioniranje pri nizkih ravneh raztopljenega kisika.
pH-pufer

Sledljivi tehnični pufri, pufri s certifikatom in izredno natančni pufri NIST/DIN za redno umerjanje merjenja pH-vrednosti, na voljo v priročnih steklenicah in vrečkah, ki omogočajo preprosto uporabo.

pH-elektrolitska

Vse raztopine, ki jih potrebujete za hrambo in vzdrževanje senzorjev pH-vrednosti za natančne meritve in najdaljšo življenjsko dobo senzorjev.

Standard prevodnosti

Sledljivi standardi NIST, ki zajemajo najrazličnejša umerjanja in preverjanja prevodnosti, so na voljo v priročnih steklenicah in vrečkah, ki omogočajo preprosto uporabo.

pH-puferske, standardne in elektrolitske raztopine

Vse rešitve, ki jih potrebujete za uspešno določanje koncentracije ionov – od elektrolitov in raztopin za prilagajanje ionske moči pa vse do standardov za umerjanje.

pH-puferske, standardne in elektrolitske raztopine

Visokokakovostni pufri za merjenje redoks potenciala (ORP) za preprosto preverjanje senzorja.

pH-puferske, standardne in elektrolitske raztopine

Tablete brez vsebnosti kisika omogočajo preprosto pripravo standarda ter so idealne za umerjanje senzorja, preverjanje in kondicioniranje pri nizkih ravneh raztopljenega kisika.

Izberite puferske, standardne ali elektrolitske raztopine:

pH-pufer
pH-elektrolitska
Standard prevodnosti

pH-pufer

pH elektrolitskih in vzdrževalnih raztopin

Standardi prevodnosti

Sledljivi tehnični pufri, pufri s certifikatom in izredno natančni pufri NIST/DIN za redno umerjanje merjenja pH-vrednosti, na voljo v priročnih steklenicah in vrečkah, ki omogočajo preprosto uporabo.
Vse raztopine, ki jih potrebujete za hrambo in vzdrževanje senzorjev pH-vrednosti za natančne meritve in najdaljšo življenjsko dobo senzorjev.
Sledljivi standardi NIST, ki zajemajo najrazličnejša umerjanja in preverjanja prevodnosti, so na voljo v priročnih steklenicah in vrečkah, ki omogočajo preprosto uporabo.
pH-puferske, standardne in elektrolitske raztopine
pH-puferske, standardne in elektrolitske raztopine
pH-puferske, standardne in elektrolitske raztopine

Raztopina za ionsko selektivne elektrode

Pufri za merjenje redoks potenciala (ORP)

Standard raztopljenega kisika

Vse rešitve, ki jih potrebujete za uspešno določanje koncentracije ionov – od elektrolitov in raztopin za prilagajanje ionske moči pa vse do standardov za umerjanje.
Visokokakovostni pufri za merjenje redoks potenciala (ORP) za preprosto preverjanje senzorja.
Tablete brez vsebnosti kisika omogočajo preprosto pripravo standarda ter so idealne za umerjanje senzorja, preverjanje in kondicioniranje pri nizkih ravneh raztopljenega kisika.
pH-pufer

Sledljivi tehnični pufri, pufri s certifikatom in izredno natančni pufri NIST/DIN za redno umerjanje merjenja pH-vrednosti, na voljo v priročnih steklenicah in vrečkah, ki omogočajo preprosto uporabo.

pH-elektrolitska

Vse raztopine, ki jih potrebujete za hrambo in vzdrževanje senzorjev pH-vrednosti za natančne meritve in najdaljšo življenjsko dobo senzorjev.

Standard prevodnosti

Sledljivi standardi NIST, ki zajemajo najrazličnejša umerjanja in preverjanja prevodnosti, so na voljo v priročnih steklenicah in vrečkah, ki omogočajo preprosto uporabo.

pH-puferske, standardne in elektrolitske raztopine

Vse rešitve, ki jih potrebujete za uspešno določanje koncentracije ionov – od elektrolitov in raztopin za prilagajanje ionske moči pa vse do standardov za umerjanje.

pH-puferske, standardne in elektrolitske raztopine

Visokokakovostni pufri za merjenje redoks potenciala (ORP) za preprosto preverjanje senzorja.

pH-puferske, standardne in elektrolitske raztopine

Tablete brez vsebnosti kisika omogočajo preprosto pripravo standarda ter so idealne za umerjanje senzorja, preverjanje in kondicioniranje pri nizkih ravneh raztopljenega kisika.

Publikacije

Pogosta vprašanja

Za kaj je priporočljivo uporabljati pH-puferske, standardne elektrolitske raztopine?

Natančne raztopine so osnova dobrih rezultatov meritev. Za umerjanje in vzdrževanje senzorjev vedno uporabljajte visokokakovostne raztopine. S posameznimi potrdili o testiranju za vsako raztopino zagotavljamo najvišjo raven sledljivosti. Z obsežno ponudbo zagotavljamo natančnost meritev in skladnost s predpisi v reguliranih industrijah, hkrati pa omogočamo daljšo življenjsko dobo vaših senzorjev. Poiščite primerno raztopino za določanje pH-vrednosti, prevodnosti, koncentracij ionov, redoks potenciala in raztopljenega kisika.

Kako lahko optimiziram uporabo pH-puferskih, standardnih in elektrolitskih raztopin?

Neoporečno kakovost raztopine zagotavljajo le neodprte steklenice z veljavnim rokom uporabe.

Če boste upoštevali te nasvete, boste optimizirali uporabo pH-puferskih, standardnih in elektrolitskih raztopin po odprtju in med uporabo v laboratoriju. Če uporabljate sveže raztopine za umerjanje, lahko zmanjšate negotovost meritev ter optimizirate ponovljivost rezultatov:

  • Ko prvič odprete steklenico pH-puferske, standardne ali elektrolitske raztopine, na steklenici zabeležite datum odprtja.
  • Poskrbite, da bodo steklenice vedno dobro zatesnjene
  • Raztopine pH-puferske, standardne in elektrolitske raztopine, ki ste jo izlili iz steklenice, nikoli ne vlivajte nazaj v prvotno steklenico.
  • Poskrbite, da steklenice z raztopino za umerjanje niso kontaminirane.
  • Zamenjajte pH-puferske, standardne in elektrolitske raztopine s preteklim datum uporabe ali raztopine, ki so morda kontaminirane.

Kje je mogoče dobiti certifikat ali varnostni list za raztopine?

Potrdila vseh raztopin za umerjanje številnih elektrolitov lahko prenesete z naslova www.mt.com/buffer. Pripadajoči varnostni listi so na voljo na spletnem mestu www.mt.com/msds.

Kaj je referenčni elektrolit?

Referenčni elektrolit zagotavlja stabilen prenos signala. Ta elektrolit zapre električni tokokrog. Referenčni elektrolit zaradi visoke koncentracije ionov prevaja električni signal od referenčnega elementa (predvsem Ag/AgCl) do merjenega medija ter tako zaključi električni tokokrog sistema za merjenje pH-vrednosti.

Kako naj čistim senzorji pH-vrednosti?

Senzorji pH-vrednosti je treba redno čistiti. Zmanjšan naklon in/ali odmik ali počasna odzivnost so znak, da je treba senzor očistiti. Masti, olja in maziva je treba čistiti z neionsko površinsko aktivno raztopino ali metanolom. Beljakovine je treba čistiti s čistilno raztopino pepsin-HCl. Po čiščenju obrišite elektrodo z deionizirano vodo, znova jo obdelajte v molarni koncentraciji 3 mol/L raztopine KCl, nato pa jo hranite v raztopini za shranjevanje InLab®.

Katere točke za umerjanje naj uporabim?

Postopek umerjanja bi moral zajemati obseg želenih vrednosti merjenja. Najpogostejši način umerjanja pH-senzorja je dvotočkovno umerjanje.

V kakšnem mediju naj shranjujem senzor?

Poskrbeti morate, da bodo stekleni senzorji pH-vrednosti vedno vlažni. Če se elektroda med hrambo posuši, morate izvesti postopek regeneracije, s katerim na steklu obnovite hidrirano plast in referenčni stik ter vzpostavite pravilno delovanje senzorja. Na splošno velja, da morate senzor pH-vrednosti hraniti v enaki raztopini kot referenčni elektrolit senzorja. V večini primerov je to raztopina KCl z molarno koncentracijo 3 mol/L. Senzorje z mostičnim elektrolitom je treba hraniti v elektrolitu zunanjega razdelka elektrolita.

Know the Risk of Your pH Measurement
Ion Selective Electrode Guide – Theory and Practice
How to Measure pH in Small Samples
pH Toolbox for Life Sciences
pH Theorie Guide
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.