METTLER TOLEDO | Eksplozijsko varna tehtnica | Tehtalne rešitve za nevarna območja

Eksplozijsko varne tehtnice in tehtalne rešitve za nevarna območja

Natančno tehtanje z največjo možno varnostjo v eksplozivnih okoljih

Tehtnice za nevarna območja vam z opremo za nevarna okolja, katere uporaba je odobrena po vsem svetu, omogočajo varno uporabo in doseganje okoljskih standardov, hkrati pa povečanje produktivnosti in kakovosti izdelkov. Ne glede na to, ali tehtate v coni 1 ali 21, diviziji 1, coni 2 in 22 ali diviziji 2, vam METTLER TOLEDO ponuja zanesljive eksplozijsko varne tehtnice in tehtalne rešitve za merjenje materiala poljubne velikosti, oblike ali zmogljivosti.

Pokličite za ponudbo
+386 1 547 49 02
Pokliči servis

Spoznajte naše storitve – ustvarjene po meri za vašo opremo

Podporo in servis za vašo merilno opremo zagotavljamo v celotni življenjski dobi opreme, od namestitve do preventivnega vzdrževanja in kalibracije ter popravil opreme. 

Čas delovanja
Podpora in popravila
Zmogljivost
Vzdrževanje in optimizacija
Skladnost s predpisi
Kalibracija in kvaliteta
Strokovnost
Šolanja in svetovanje

FAQs

Lastnovarno tehtanje v nevarnih industrijskih delovnih okoljih za vrhunsko kakovost izdelkov

Rešitve družbe METTLER TOLEDO za nevarna območja vam z opremo za nevarna okolja, katere uporaba je odobrena po vsem svetu, omogočajo varno uporabo in doseganje okoljskih standardov, hkrati pa povečanje produktivnosti in kakovosti izdelkov. Ne glede na to, ali tehtate v coni 1 ali 21, diviziji 1, coni 2 in 22 ali diviziji 2, vam METTLER TOLEDO s svojimi tehtnicami, indikatorji in dodatno opremo, tehtalnimi moduli ter platformami za tehtanje vseh velikosti, oblik in zmogljivosti zagotavlja natančno tehtanje.

Kaj pomeni izraz »eksplozijsko varen«? Zaradi katerih lastnosti je eksplozijsko varna tehtnica varna? Kakšne so prednosti eksplozijsko varne tehtnice?

Eksplozijsko varne tehtnice ali tehtnice za nevarna območja so izdelane posebej za zmanjšanje tveganja za eksplozijo, kadar potencialno eksplozivni materiali in postopki ustvarjajo potencialno eksplozivna okolja. Na območjih, ki so na primer razvrščena v cono 1, kjer lahko med običajnim delovanjem nastane eksplozivna plinska atmosfera, je pomembno, da ima oprema popolnoma zaprto elektroniko, da ni nevarnosti iskrenja ali kopičenja toplote, ki bi lahko povzročila eksplozijo. Eksplozijsko varna električna oprema lahko vsebuje eksplozijo in ugasne plamen. Pri nakupu tehtnic za nevarna območja morate obvezno izbrati zaupanja vrednega dobavitelja, ki lahko za svojo opremo zagotovi lastno varnost.

METTLER TOLEDO ponuja številne različne lastnovarne tehtnice za nevarna območja. Mednje spadajo med drugim tudi namizne tehtnicetalne tehtnice in tehtalne celice za nevarna območja ter številne druge. Poiščite svojo popolno tehtnico za nevarna območja že danes, da poskrbite za varno, natančno in učinkovito tehtanje.

Kaj pomeni izraz »lastnovaren«?? Kakšna je razlika med ognjevzdržno in lastnovarno opremo? Kakšne so prednosti lastnovarne zaščite?

Lastnovarna tehnologija preprečuje eksplozije, saj zagotavlja, da je energija, prenesena na nevarno območje, precej manjša od energije, potrebne za sprožitev eksplozije. Kot taka je omejena na električne aparate in tokokroge, pri katerih je izhod ali poraba energije omejena. Lastnovarni sistemi omogočajo uporabo opreme brez nevarnosti vžiga vnetljivih plinov, prahu ali vlaken, ki so lahko prisotni na nevarnih območjih. Naše tehtnice za nevarna območja so lastnovarne.

Metoda ognjevzdržne zaščite temelji na konceptu zadrževanja eksplozije, pri katerem je eksplozija dovoljena, vendar mora ostati omejena v ohišju, ki je zasnovano tako, da vzdrži nadtlak, ki ga povzroči notranja eksplozija. Za ognjevzdržni sistem na splošno velja, da je njegova zasnova nekoliko preprostejša od lastnovarnega sistema, saj ne zahteva popolnoma nove zasnove opreme. Vendar je namestitev običajno dražja zaradi visokih stroškov napeljave kablov znotraj kanala, ki ga je treba med varnim in nevarnim območjem zatesniti. Pogosto je tudi fizično večji in veliko težji od lastnovarne rešitve. Vzdrževanje ognjevzdržne opreme je tudi težje in dolgotrajnejše, saj mora biti znano, da območje ni nevarno, ali pa je pred odstranitvijo pokrovov treba poskrbeti, da v opremi ni več nobene energije. Za izvajanje vzdrževalnih del na teh sistemih so potrebna dovoljenja za delo z vročo opremo. Poleg tega je treba pri ponovni namestitvi pokrovov posebej paziti, da so pritrdilni elementi natančno priviti s predpisanimi vrednostmi navora.

Za več informacij prenesite priročnik Varnostne kompetence za nevarna območja.

Kaj pomeni izraz »eksplozijsko varen«? Kakšna je razlika med eksplozijsko varno in lastnovarno opremo?

Eksplozijsko varna oprema je zasnovana tako, da bo morebitna eksplozija zadržana s primernim ohišjem.  Lastnovarna oprema je zasnovana tako, da omeji energijo isker in površinsko temperaturo ter s tem prepreči eksplozijo. Naše tehtnice za nevarna območja so lastnovarne.

Kaj je nevarno območje razreda 1 divizije 1?

Nevarna območja razreda I divizije 1 so lokacije, opredeljene v ameriškem pravilniku o električnih napravah (NEC) v členih 500, 501, 502, 503, 505 in 506.  Lokacije razreda I so lokacije, kjer so v zraku prisotni vnetljivi plini ali hlapi v količinah, ki zadostujejo za nastanek eksplozivnih ali vnetljivih zmesi (NEC 501).  Divizija 1 je podnabor razreda I in je razvrščena kot območje, kjer so lahko med običajnimi vsakdanjimi delovnimi pogoji prisotni zgoraj navedeni eksplozivni ali vnetljivi plini, hlapi ali tekočine.

Kaj je nevarno območje cone 2?

Cone so razvrščene po ameriškem pravilniku o električnih napravah (NEC) in opisane v členu 505.  Lastnost območij cone 2 je, da gorljive koncentracije vnetljivih plinov ali hlapov običajno niso prisotne, vendar bi bile lahko prisotne v nekaterih primerih, ki so pojasnjeni v standardih NEC.  Cone so razvrščene tudi v Direktivi ATEX 1999/92/ES na podlagi pogostosti in trajanja pojava eksplozivne atmosfere.  Cona 2 je glede na Direktivo 1992/92/ES cona, kjer obstaja redka verjetnost pojava eksplozivne atmosfere ali se eksplozivna atmosfera pojavi za kratek čas.

Kaj je eksplozivno varno ožičenje?

Za eksplozivno varno ožičenje, ki je obvezno na območju divizije 1, so potrebni vodi in tesnila.  Uporabljajo se za izolacijo vezja pred nevarnimi plini.  Tesnilo je v zaporedju pritrjeno na vod kot nosilec, v katerega lahko vlijete tesnilo. Taka nastavitev preprečuje vstop plinov v kabelski kanal in s tem tudi na nenadzorovana območja.