Vrednost pH, izračunana na podlagi prevodnosti
Bela knjiga

Vrednost pH, izračunana na podlagi prevodnosti

Bela knjiga

Dobljene vrednosti prevodnosti CO₂ in pH za kemične procese ciklov v elektrarni

Bela knjiga opisuje, kako lahko elektrarne pridobijo izračunano vrednost pH in izračunano vrednost CO2 iz meritev specifične, kationske in razplinjene kationske prevodnosti. Pomembne izračunane vrednosti lahko prenesete prek večparametrskega transmiterja za upravljanje in potrjevanje kemičnih meritev vodnega cikla v elektrarni.

Bela knjiga pokriva temeljna znanstvena načela, ki omogočajo izračun vrednosti pH in izračun vrednosti CO2 na podlagi treh izračunanih vrednosti prevodnosti. Pojasnjuje tudi, kako izračune izvedete hitro in neposredno z večparametrskim transmiterjem.

Koncept in praksa pridobivanja izračunov vrednosti pH, vrednosti ogljikovega dioksida in koncentracij anionov iz meritev prevodnosti sta na voljo že nekaj let, vendar sta v preteklosti terjala ločene sisteme računalniške diagnostike. Zaradi razvoja analitične tehnologije zdaj večparametrski transmiterji s fleksibilnim kombiniranjem (mešanjem in ujemanjem) elektrarnam omogočajo analizo z največ 11 parametri za potrebe spremljanja vrednosti na poljubnem kraju izvajanja meritev.

Bela knjiga najprej predstavlja koncept pridobivanja izračuna vrednosti pH in drugih meritev pri ključnih kemičnih procesih v ciklih. Ponuja rešitev, da je lahko dobljena meritev izračunane vrednosti pH pri vzorcih kemičnih ciklov točnejša in bolj zanesljiva kot meritev, pridobljena s standardno stekleno pH elektrodo. Točka merjenja in izračunana vrednost pH vam lahko pomagata pri potrjevanju vodnega merilnega sistema.

Preden se bela knjiga posveti znanosti, na kateri temeljijo izračunana vrednost pH, izračunana vrednost CO2 in izračunane vrednosti anionov, obravnava še načine, kako elektrarne zbirajo in uporabljajo analitične podatke v okviru omejevanja stroškov in zmanjševanja števila zaposlenih.

Bela knjiga nato poda znanstveno ozadje izračuna vrednosti pH in njen odnos s prevodnostjo. Poleg tega oceni zahteve po ustrezno opredeljenih senzorjih prevodnosti, da lahko ti zagotovijo točne in zanesljive meritve za izračun vrednost pH. 

Knjiga nato preide na temo pridobivanja izračunanih vrednosti ogljikovega dioksida iz meritev specifične, kationske razplinjene kationske prevodnosti ter koncentracije anionov v vzorcih z razplinjeno kationsko prevodnostjo. 

Za konec opiše še vlogo, ki jo imajo večparametrski transmiterji pri določanju in prikazovanju izračunane vrednosti pH, izračunane vrednosti CO2 in izračunanih koncentracij anionov.
 

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.