Kalibratie, verificatie en certificering

Laboratoriumoplossingen

Normen en voorschriften blijven zich aanpassen en worden na verloop van tijd steeds strenger. Een grondig begrip van de geldende regelgeving is vereist om processen te definiëren en essentiële compliance te garanderen.

Oplossingen voor productinspectie

Een hoge gevoeligheid is cruciaal om verontreinigingen te identificeren. Nauwkeurig wegen is essentieel voor het naleven van regelgeving voor maten en gewichten. Nauwkeurige inspectie van verpakkingen vermindert het risico op recalls. Wij controleren of uw apparatuur binnen de overeengekomen specificaties werkt om de productiviteit op peil te houden en aan de relevante normen te voldoen.

Industriële Weegoplossingen

Voor zowel de eerste kalibratie als de herkalibratie werken wij op basis van lokale accreditaties en met herleidbare gewichten. Dit helpt u ervoor te zorgen dat uw apparatuur voldoet aan de compliance-normen en aan de legal-for-trade vereisten.

Oplossingen voor transport en logistiek

Verifieer de prestaties van uw oplossingen voor dimensioneren, barcode lezen en dynamisch wegen met een kalibratie die de lokale accreditatie omvat en herleidbare testobjecten gebruikt.

Oplossingen voor weegbruggen

Met ons MiraCal kalibratiesysteem en eigen testapparatuur leveren onze technici consistente resultaten en uitgebreide documentatie om de prestaties van uw weegbrug te controleren en uw winst te beschermen.

Oplossingen voor tankweegsystemen

Onze innovatieve oplossing voor het kalibreren van tankweegsystemen biedt een productiviteitsverhogende methode die traceerbaar is en bereikt wordt zonder gebruik te maken van kalibratiegewichten of duur gezuiverd water.

Oplossingen voor procesanalyse

Handhaaf nauwkeurige metingen van uw proces en naleving van kritieke kwaliteitsnormen door routinematige kalibraties en aanpassingen uit te voeren.

Oplossingen voor retailers

Om te voldoen aan de lokale vereisten voor maten en gewichten en aan de wettelijke handelsvoorschriften, moeten weegsystemen voor de detailhandel periodiek wettelijk gecertificeerd worden.

Handleiding over de kalibratie van pH-sensoren

pH-sensor Kalibratiehandleiding

Snelle, eenvoudige en foutloze kalibratie

RapidCal™-kalibratie van tankweegsystemen: technische aanbevelingen

RapidCal™-kalibratie van tankweegsystemen: technische aanbevelingen

Ontdek hoe u traditionele, tijdrovende kalibratiemethodes kunt vervangen door RapidCal™-technologie.

Wat is kalibratie en waarom is het belangrijk?

Kalibratie is het fundamentele proces van het monitoren van de prestaties van een instrument zodat, indien nodig, aanpassingen aan het instrument kunnen worden gedaan om nauwkeurige metingen te verkrijgen. Kalibraties helpen om betrouwbare resultaten te leveren en de meetintegriteit in het kwaliteitssysteem van een bedrijf te behouden. Gekalibreerde apparaten zijn cruciaal als het gaat om het verbeteren van de kwaliteit van producten, en geaccrediteerde kalibratiecertificaten documenteren dat bedrijven voldoen aan de wettelijke normen.

Tijdens de kalibratie worden meetwaarden vergeleken met bekende standaarden om eventuele afwijkingen of onnauwkeurigheden vast te stellen. Deze nauwgezette procedure omvat aanpassingen om het instrument af te stemmen op de referentiestandaarden, zoals kalibratiegewichten. Een juiste kalibratie vereist precisie, deskundigheid en naleving van erkende procedures.

Wat is het verschil tussen kalibratie en routinetests?

Wanneer een balans of weegschaal niet meer correct meet binnen het toegestane bereik voor het beoogde gebruik, is een kalibratie nodig. Om dit te verhelpen, voert een getrainde technicus een kalibratie uit met speciale kalibratiegewichten die gecertificeerd en nauwkeurig gekalibreerd zijn.

Naast periodieke kalibraties worden er ook routinetest of functionele tests uitgevoerd om ervoor te zorgen dat de weegapparatuur naar verwachting presteert. De frequentie van deze tests hangt af van hoe riskant het weegproces is. Meestal voert de persoon die de apparatuur bedient routinetests uit met behulp van gekalibreerde en gecertificeerde kalibratiegewichten.

Wat zijn de belangrijkste redenen om meetapparatuur te kalibreren?

Regelmatige kalibratie van meetapparatuur is om verschillende redenen essentieel:

  1. Nauwkeurigheid behouden en aan de voorschriften blijven voldoen. Veel industrieën hebben wettelijke normen voor de meetnauwkeurigheid. Regelmatige kalibratie controleert of uw apparatuur aan deze normen voldoet, voorkomt mogelijke boetes en beschermt uw meetresultaten. Consistentie tussen verschillende meetinstrumenten maakt ook een productie van hoge kwaliteit mogelijk.

  2. Beperk dure fouten tot een minimum en voorkom boetes. Onnauwkeurige metingen kunnen leiden tot kostbare fouten. Te lage productie kan leiden tot boetes en ontevreden klanten, terwijl overproductie middelen verspilt en de winst verlaagt. Kalibratie helpt bij het minimaliseren van fouten door de precisie van instrumenten te optimaliseren, zodat uw metingen binnen de vereiste specificaties vallen.

  3. Veiligheidsrisico's elimineren. Apparatuur die niet gekalibreerd is, kan ernstige veiligheidsrisico's met zich meebrengen, zoals bederf en de verspreiding van door voedsel overgedragen ziekten. In gevaarlijke werkomgevingen kan niet-gekalibreerde apparatuur werknemers blootstellen aan elektrische risico's of ander letsel. Regelmatige kalibratie beschermt de veiligheid en integriteit van uw processen.

Wat is meetonzekerheid?

Weegonzekerheid, ook wel meetonzekerheid in wegen genoemd, verwijst naar het weegbereik waarvan redelijkerwijs aangenomen kan worden dat ze het exacte gewicht van een gemeten eenheid omvatten. Eenvoudiger gezegd, het vertegenwoordigt de potentiële variatie of foutmarge in wegingen.

Door de weegonzekerheid te begrijpen en in overweging te nemen, krijgt u inzicht in de potentiële variabiliteit in uw weegresultaten. Deze kennis helpt u om weloverwogen beslissingen te nemen en de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van uw metingen te bepalen. Het helpt u ook om de juiste tolerantiegrenzen vast te stellen en naleving van de wettelijke normen te garanderen. Door rekening te houden met weegonzekerheid krijgt u een beter inzicht in de betrouwbaarheid en beperkingen van uw weegproces.

Wat is prestatieverificatie van meetapparatuur?

Prestatieverificatie is essentieel om te bevestigen dat apparatuur werkt volgens de overeengekomen specificaties, de productiviteit op peil houdt en voldoet aan de normen. Regelmatige prestatieverificaties door onze deskundige technici helpen bij het bewaken van de datakwaliteit, de betrouwbaarheid van de apparatuur en de productveiligheid.

Gedocumenteerd bewijs van stabiele procesprestaties is cruciaal voor het handhaven van een consistente proceskwaliteit. Door procesrisico's effectief te beheren, kunt u problemen helpen voorkomen en er zeker van zijn dat audits succesvol zijn.

Hoe vindt u een betrouwbare serviceprovider?

Allereerst kan het kiezen van een betrouwbare leverancier het verschil maken om de meetnauwkeurigheid te beschermen en u gemoedsrust te geven. Let bijvoorbeeld op certificeringen zoals ISO17025, die de naleving van algemeen aanvaarde kwaliteitsnormen garanderen.

Een betrouwbare leverancier van kalibratiediensten levert uitgebreide documentatie, waaronder kalibratiecertificaten en rapporten, die bevestigen dat uw metingen getraceerd kunnen worden en dat u voorbereid bent op eventuele audits. Met een wereldwijd netwerk van geaccrediteerde technici en kalibratienormen die gemakkelijk getraceerd kunnen worden, is METTLER TOLEDO in staat om aan al uw servicebehoeften te voldoen.

Good Weighing Practice Verificatie

Good Weighing Practice® Verificatie (GWP® Verification)

Profiteer van nauwkeurige wegingen met testen op basis van Good Weighing Practice™

Preventief onderhoud bij METTLER TOLEDO

Preventief Onderhoud

Preventief onderhoud voor optimale prestaties