Geleidbaarheidssensor/weerstandsensor
Geleidbaarheidssensor/weerstandsensor

Geleidbaarheidssensor/weerstandsensor

Nauwkeurige en betrouwbare geleidbaarheids- en weerstandsensors voor puur water en procestoepassingen.

Veelgestelde vragen over geleidbaarheidssensors / weerstandsensors

Wat is geleidbaarheid?Elektrische geleidbaarheid is het vermogen van een materiaal om een elektrische stroom te geleiden. Wat is weerstand?Elektris...

Wat is geleidbaarheid?

Elektrische geleidbaarheid is het vermogen van een materiaal om een elektrische stroom te geleiden. 

Wat is weerstand?

Elektrische weerstand is de reciproque van geleidbaarheid. Weerstand is de intrinsieke eigenschap die kwantificeert hoe sterk een bepaald materiaal zich verzet tegen elektrische stroom.

Waarom meten we geleidbaarheid?

Elektrische geleidbaarheid wordt al vele jaren gemeten en is nog steeds een belangrijke en veelgebruikte analytische parameter. Het is een gemakkelijke, eenvoudige en economische manier om een indicatie te geven van de puurheid van het gemeten medium, meestal water (hoe hoger de geleidbaarheidsmeting, hoe hoger de concentratie opgeloste ionen in het water). Vanwege de uitstekende betrouwbaarheid, gevoeligheid, reactie en relatief lage kosten van de apparatuur is geleidbaarheid een waardevolle, eenvoudig te gebruiken parameter voor kwaliteitscontrole. In sommige toepassingen wordt de zuiverheidsmeting uitgevoerd als weerstand (de reciproque van geleidbaarheid).

Wat meet een geleidbaarheidssensor?

Een geleidbaarheidssensor meet het vermogen van een oplossing om een elektrische stroom te geleiden. Het is de aanwezigheid van ionen in een oplossing die de oplossing geleidend maakt: hoe groter de ionenconcentratie, hoe groter de geleidbaarheid. Meer informatie over de geleidbaarheidssensors van METTLER TOLEDO vindt u:

Wat is het meetprincipe van een geleidbaarheidssensor?

Een geleidbaarheidselektrode bestaat uit een elektrodenpaar, waarop een spanning wordt gezet. De geleidbaarheidssensor meet de stroom en berekent de geleidbaarheid.

In welke eenheid wordt geleidbaarheid gemeten?

Geleidbaarheid wordt gemeten in siemens per cm (S/cm). Een geleidbaarheid van 1 S/cm is eigenlijk vrij hoog, dus de meeste geleidbaarheidsmetingen hebben betrekking op oplossingen waarbij de geleidbaarheid wordt gemeten in mS/cm (duizendsten van een S/cm) of in μS/cm (miljoensten van een S/cm).

Hoeveel soorten geleidbaarheidssensors zijn er?

Er zijn drie technologietypes geleidbaarheidselektrodes die gebruikt worden voor het meten van de procesgeleidbaarheid:

Hoe werkt een geleidbaarheidsmeter met twee elektrodes?

De klassieke geleidbaarheidsmeter met twee elektrodes bestaat uit twee parallelle platen. Op beide elektrodes wordt een wisselstroomspanning gezet en de onderlinge weerstand wordt gemeten. De 2-elektrodegeleidbaarheidsmeter wordt gebruikt voor de conditionering en zuiveringsfases van water, waar deze in staat is om minimale niveaus van onzuiverheden in ultrapuur water te onderscheiden.

Hoe werkt een geleidbaarheidsmeter met vier elektrodes?

De geleidbaarheidsmeter met vier elektrodes werkt met een extra elektrodenpaar. De buitenste elektrodes zijn de stroomelektrodes waarop wisselstroom wordt toegepast; ze worden op dezelfde manier aangedreven als de geleidbaarheidsmeter met twee elektrodes. De binnenste meetelektrodes worden in het elektrisch veld van de stroomelektrodes geplaatst en meten de spanning met een hoge-impedantie-versterker. Het circuit kan de stroom die door de buitenste elektrodes en de oplossing stroomt nauwkeurig meten. Als de spanning over de binnenelektrodes en de stroom bekend zijn, kunnen de weerstand en de geleiding worden berekend. Het voordeel van de geleidbaarheidssensor met vier elektrodes ligt erin dat verwaarloosbare stroom door de binnenste elektrodes stroomt, waar de meting wordt uitgevoerd. Dit houdt in dat er geen polarisatie-effecten optreden die anders van invloed zouden zijn op de meting. De geleidbaarheidssensor met vier elektrodes is ook minder gevoelig voor meetfouten door vuilafzetting op de elektrodes. De 4-elektrodesensors zijn voor middelhoge tot hoge bereiken.

Hoe werkt een inductieve geleidbaarheidselektrode?

De inductieve geleidbaarheidselektrode van METTLER TOLEDO is opgebouwd als een stel transformatorspoelen waarbij de te meten oplossing de kern van de transformator is. De parallelle spoelen zijn dicht bij elkaar geplaatst en in een polymeer lichaam ingebed, als een donut die in de oplossing is ondergedompeld. Er komen geen elektrodes en meestal geen metalen in contact met de oplossing. De ene spoel wordt van stroom voorzien met wisselstroom en het signaal dat in de tweede spoel wordt geïnduceerd is gerelateerd aan de geleidbaarheid van de oplossing die door en om de sensor stroomt. De celconstante wordt onder andere bepaald door de diameter van het gat. De inductieve geleidbaarheidssensor heeft een middelhoog tot zeer hoog geleidbaarheidsbereik en is bijzonder goed bestand tegen vuilafzetting.  Omdat de meting contactloos gebeurt, is deze bijzonder geschikt om in chemische (corrosieve) toepassingen te worden gebruikt waar de metaalelektrodes door de media kunnen worden beschadigd.

Wat betekent celconstante?

De celconstante is de verhouding van de afstand tussen de elektrodes tot het oppervlak van de elektrodes in geleidbaarheidssensors met twee en vier elektrodes. Hoe kleiner de celconstante, hoe nauwkeuriger de sensor zal zijn in het bepalen van veranderingen in de geleidbaarheid in media. Een kleine celconstante verkleint echter het meetbereik van een sensor. Nauwkeurige geleidbaarheidsmeting vereist een nauwkeurige meting van de celconstante, die wordt bepaald door kalibratie. Bij de sensors van METTLER TOLEDO wordt de celconstante nauwkeurig gemeten en in het kwaliteitscertificaat van elke sensor geregistreerd. Kalibratieoplossingen kunnen naar het Nationaal Instituut voor Normen en Technologie (NIST) worden herleid.

Hoe kalibreer ik een geleidbaarheidssensor?

Een geleidbaarheidssensor van METTLER TOLEDO kan worden gekalibreerd tegen een oplossing met een bekende geleidbaarheid (net zoals het kalibreren van een pH-sensor tegen een oplossing met een bekende pH). Als alternatief kan een apparaat worden gebruikt dat een reeks zeer nauwkeurige weerstanden bevat die bekende geleidbaarheidsmetingen herhalen.

Wanneer moet u een kalibratie of verificatie van de geleidbaarheidssensor uitvoeren?

In het algemeen zal de celconstante van de sensor niet veranderen. Als de sensorelementen echter op de een of andere manier worden gewijzigd (bv. door vaste afzetting of andere vuilafzetting op de elektrodes of de isolator van de sensor, of verlies van elektrodemateriaal door corrosie), zal de celconstante veranderen. Geleidbaarheidssensors van METTLER TOLEDO worden in de fabriek gekalibreerd en de celconstante is nauwkeurig bepaald. Dat betekent dat kalibratie meestal niet nodig is. Het wordt echter aanbevolen de sensor jaarlijks te controleren of zo nodig te kalibreren. De frequentie van verificatie of kalibratie is sterk afhankelijk van de toepassingen of van de vereisten van de geldende werkinstructies van de installatie.

Heeft temperatuur invloed op de geleidbaarheidsmeting?

Geleidbaarheid is sterk temperatuurafhankelijk. Naarmate de temperatuur van een monster stijgt, neemt de viscositeit van het monster af, wat leidt tot een grotere mobiliteit van de ionen. Daardoor neemt ook de waargenomen geleidbaarheid van het monster toe, hoewel de ionenconcentraties constant kunnen blijven.

In goede praktijken moet elk geleidbaarheidsresultaat met een temperatuur worden gespecificeerd of gecompenseerd, gewoonlijk volgens de industrienorm van 25 graden Celsius. Omdat de temperatuur ook verandert bij verschillende monsters, moeten de juiste temperatuurcompensatiealgoritmen zorgvuldig gekozen worden.


Geleidbaarheids-soren met 2 elektroden en 4 elektroden
Inductieve geleidbaarheidssensoren
Geleidbaarheids- en weerstandsensoren voor toepassingen met puur water

Geleidbaarheids-soren met 2 elektroden en 4 elektroden

Inductieve geleidbaarheidssensoren

Geleidbaarheids- en weerstandsensoren voor toepassingen met puur water

Geleidbaarheids- sensoren met 2 elektroden voor een lage geleidbaarheid en met 4 elektroden voor een gemiddelde tot hoge geleidbaarheid.
De gebruiksvriendelijke geleidbaarheidssensoren (kalibratie/installatie) functioneren in extreme werkomgevingen.
Thornton biedt een groot assortiment geleidbaarheids- en weerstandsensoren voor toepassingen met puur water.
Groot toepassingsbereik
voor biofarmaceutische en chemische processen
Uiterste nauwkeurigheid
bij een zeer lage tot gemiddelde geleidbaarheid
Compliance, compleet met certificatiepakket
Een minimum aan onderhoud
dankzij het robuuste ontwerp
Een lang productleven, dankzij
uitstekende chemische weerstand
Betrouwbaarheid, dankzij
het individueel testen van de celconstante voor de hoogst mogelijke meetnauwkeurigheid
Uiterste nauwkeurigheid
voor metingen van puur water
Sensordiagnostiek en ‘Plug and Measure’-functionaliteit voor modellen
met Intelligent Sensor Management (ISM)
Grote keuze aan fittingen en gecertificeerde materialen
die aan alle procesvereisten voldoen
Geleidbaarheids-soren met 2 elektroden en 4 elektroden

Geleidbaarheids-soren met 2 elektroden en 4 elektroden

Geleidbaarheids- sensoren met 2 elektroden voor een lage geleidbaarheid en met 4 elektroden voor een gemiddelde tot hoge geleidbaarheid.
Groot toepassingsbereik
voor biofarmaceutische en chemische processen
Uiterste nauwkeurigheid
bij een zeer lage tot gemiddelde geleidbaarheid
Compliance, compleet met certificatiepakket
Geleidbaarheids-soren met 2 elektroden en 4 elektroden

Geleidbaarheids- sensoren met 2 elektroden voor een lage geleidbaarheid en met 4 elektroden voor een gemiddelde tot hoge geleidbaarheid.

Inductieve geleidbaarheidssensoren

De gebruiksvriendelijke geleidbaarheidssensoren (kalibratie/installatie) functioneren in extreme werkomgevingen.

Geleidbaarheids- en weerstandsensoren voor toepassingen met puur water

Thornton biedt een groot assortiment geleidbaarheids- en weerstandsensoren voor toepassingen met puur water.

Geleidbaarheids-soren met 2 elektroden en 4 elektroden

Geleidbaarheids- sensoren met 2 elektroden voor een lage geleidbaarheid en met 4 elektroden voor een gemiddelde tot hoge geleidbaarheid.

Publicaties

Informatiegids over geleidbaarheid
CONDverter – een mobiele app voor geleidbaarheid
Productcatalogus procesanalyse

Service

+31 342 426 080
Bel Service
Uptime
Ondersteuning & Reparatie
Compliance
Kalibratie & Kwaliteit
Expertise
Training & Consulting
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.