SmartCal - testkorrels voor vochtgehaltebepalingsapparatuur van METTLER
SmartCal

SmartCal

Snelle prestatiecontrole van uw vochtbalansen

 

SmartCal vochtanalyse - FAQ

 

1.       Wat is SmartCal?

SmartCal WhitepaperSmartCal is een zeer temperatuurgevoelig korrelmateriaal met een gedefinieerd vochtgehalte. Het is een ideale teststof voor vochtbalansen, omdat een specifieke hoeveelheid vocht wordt vrijgegeven, afhankelijk van de toegepaste droogtemperatuur. Hoe hoger de droogtemperatuur, des te hoger het gemeten vochtgehalte. SmartCal maakt het mogelijk de prestaties van een vochtbalans te verifiëren op basis van een eenvoudige kalibratie die 10 minuten duurt.

Download onze white paper ‘Een snelle routinematige kalibratie garandeert betrouwbare vochtbepalingsresultaten
 

2.       Waarom moet ik de prestatie van mijn vochtbalans testen?

Routine Testing of Moisture Analyzer White PaperrEen vochtbalans bestaat uit een verwarmingselement en een geïntegreerde balans. Een storing van een van beide onderdelen, of externe invloeden zoals de omgevingstemperatuur of luchtstromingen, kunnen verkeerde resultaten veroorzaken. Voor nauwkeurige resultaten, die zo nodig ook aan de kwaliteitsregels moeten voldoen, is het erg belangrijk dat beide componenten (de balans en het verwarmingselement) goed functioneren.

Download onze white paper ‘Routinematige kalibratie van de vochtbalans
 

3.       Waarom moet ik mijn vochtbalans met SmartCal kalibreren?

Een groot voordeel van de SmartCal kalibratiemethode is de controle van de algemene prestaties van het gehele instrument, het verwarmingselement én de balans, in plaats van elk onderdeel apart. Regulier testen met SmartCal tussen de onderhouds- en kalibratie-intervallen in is een snelle, eenvoudige en kosteneffectieve manier om te garanderen dat alle door de vochtbalans geproduceerde resultaten nauwkeurig zijn en aan de kwaliteitsvereisten voldoen.
 

4.       Wat zijn de voordelen van de SmartCal testkorrels voor de vochtbalans?

Met SmartCal profiteert u van het volgende:

 • Een duidelijke indicatie of het instrument correct functioneert
 • Een eenvoudige testprocedure die ook door onopgeleide operators kan worden uitgevoerd
 • Snelle resultaten - de test duurt slechts 10 minuten
 • Gedocumenteerde prestatietrend van het instrument
   

5.       Wat is het voordeel van SmartCal vergeleken met andere teststoffen voor vochtbalansen, zoals natriumtartraat?

Teststoffen zoals natriumtartraat of natriumchloride hebben ook een gedefinieerd vochtgehalte, maar zijn niet temperatuurgevoelig. Dit betekent dat ongeacht de toegepaste temperatuur, dezelfde hoeveelheid vocht wordt vrijgelaten. Daarom zijn deze stoffen niet geschikt voor het kalibreren van het verwarmingselement van een vochtbalans, omdat ze alleen het weegsysteem kunnen verifiëren (zie onderstaande illustratie). SmartCal daarentegen, is zoals gezegd een zeer temperatuurgevoelige kalibratiestof die de nauwkeurigheid van de droogtemperatuur kan bevestigen (geselecteerde temperatuur vergeleken met de daadwerkelijke). Hierdoor is de stof geschikt voor het testen van zowel de weeg- als de verwarmingselementen van een vochtbalans.

SmartCal Whitepaper
De hoeveelheid vocht die door natriumtartraat of een 5% natriumchlorideoplossing
wordt vrijgegeven varieert niet tussen 100 en 130°C. Daarom zijn deze stoffen niet geschikt
voor verificatie van het verwarmingselement van een vochtbalans.
 

 

6.       Wat is het resultaat van een SmartCal-kalibratie en hoe moet ik de resultaten interpreteren?

Tijdens de meting wordt het gewichtsverlies gedurende een bepaalde periode geregistreerd en het eindresultaat wordt uitgedrukt als het vochtgehalte, net als bij een normale meting. Voor elk van de vooraf gedefinieerde temperaturen (70°C, 100°C, 130°C, 160°C) biedt METTLER TOLEDO controlelimieten. Het vochtgehalte moet binnen deze controlelimieten vallen als de test met een actuele vochtbalans van METTLER TOLEDO werd uitgevoerd. Bij oudere vochtbalansen van METTLER TOLEDO en die van andere merken moet het resultaat binnen de instrumentspecifieke controlelimieten vallen.

Download de SmartCal Gebruikershandleiding
 

7.       Hoe voer ik een test met SmartCal uit?

Voor een SmartCal-kalibratie selecteert u de in de vochtbalans ingebouwde SmartCal-methode (bij modellen HB43-S, HE73, HC103, HS153 en HX204 ). Volg daarna de aanwijzingen op het scherm.
Als u een andere vochtbalans gebruikt:

         I.            Programmeer de vochtbalans met de volgende meetparameters

 • Droogmethode: standaard
 • Droogtemperatuur: 100°C
 • Uitschakelvoorwaarde: tijd - 10 minuten
 • Display: %MC

       II.            Een meting met SmartCal uitvoeren

 • Plaats een monsterschaaltje in het instrument en voer de tarrameting uit
 • Pak een SmartCal-stick uit de verpakking, scheur het open en verdeel de hele inhoud gelijkmatig over het monsterschaaltje
 • Start de meting onmiddellijk
 • Lees het eindresultaat na 10 minuten af en normaliseer deze waarde op basis van de omgevingswaarden, zodat u het uiteindelijke genormaliseerde vochtgehalte verkrijgt (%MCN).

Bekijk de video om te zien hoe SmartCal functioneert.
 

8.       Wat zijn de SmartCal-controlelimieten en waarvoor gelden ze?

De SmartCal-controlelimieten voor actuele vochtbalansen van METTLER TOLEDO werden vastgesteld voor alle huidige productassortimenten (HE53/73, HC103, HS153 en HX204). Al deze vochtbalansen werden geproduceerd met behulp van SmartCal en vallen daarom gegarandeerd binnen de gespecificeerde controlelimieten. Oudere MT-instrumenten (zoals de HB43-S en HR73/83) werden niet geproduceerd met SmartCal en de gespecificeerde controlelimieten gelden daarom niet.
 

9.       Waarom moeten de SmartCal-resultaten genormaliseerd worden?

Het SmartCal-testresultaat moet altijd genormaliseerd worden (%MCN) door toepassing van een correctiefactor, omdat de SmartCal-specificaties gebaseerd zijn op een meting bij standaardvoorwaarden (20°C en 50% relatieve vochtigheid (RV)). De correctiefactor wordt heel eenvoudig vastgesteld met gebruik van de omgevingsvoorwaarden (temperatuur, RV) tijdens de meting. Het genormaliseerde resultaat kan automatisch worden berekend door de nieuwste halogeen vochtbalansen (zoals de HX/HS/HC-modellen van METTLER TOLEDO), door de eigenlijke temperatuur en RV met de hand in te voeren of door een RHT-sensor aan te sluiten die de voorwaarden automatisch registreert. Het is ook mogelijk om het genormaliseerde resultaat automatisch te berekenen met gebruik van de Excel®-tool voor managementrapporten.
 

10.   Hoe moet ik de SmartCal-testresultaten interpreteren?

Als de vochtbalans juist functioneert, moet het testresultaat dat bij een specifieke droogtemperatuur werd vastgesteld, rondom een gemiddelde waarde en binnen de controlelimieten vallen (zie onderstaande afbeelding), maar niet noodzakelijkerwijs in het midden van het gespecificeerde bereik.

 SmartCal Testing
SmartCal-testresultaten vallen na verloop van tijd binnen de controlelimieten. Elk testresultaat
wordt aangegeven door een blauw vierkantje. De controlelimieten (toleranties) worden aangegeven door roze lijnen.
 

11.   Waarom hoeven de SmartCal-resultaten niet in het midden van de controlelimieten te vallen?

De SmartCal-controlelimieten houden rekening met alle actuele vochtbalansen van METTLER TOLEDO en de verschillende modellen daarvan. Elke individuele vochtbalans kan dus overal binnen die limieten vallen. Daarom is het belangrijk dat een enkel instrument gedurende een langere tijd geen brede verspreiding, fluctuatie of trends vertoont. Een brede verspreiding van de metingen wordt doorgaans veroorzaakt door instabiele kalibratieomstandigheden, zoals luchtstromingen, beweging of het gebruik van een warm instrument. Als meerdere opeenvolgende testmetingen een trend in dezelfde richting vertonen, kan dat worden veroorzaakt door een onjuiste normalisatie, door verontreiniging op het dekglaasje of de reflector, door een defecte of verontreinigde temperatuursensor of een defect instrument.
 

12.   Wat moet u doen als u afwijkingen opmerkt?

Als een meting buiten het gespecificeerde meetbereik valt, dient de meting met een nieuw zakje testkorrels te worden herhaald. Zorg er ook voor dat mogelijke oorzaken, zoals een verontreinigd dekglaasje of verkeerde positionering gecontroleerd en gecorrigeerd zijn. Als het resultaat nog steeds buiten de limieten valt, verstelt u het instrument met een temperatuur- en weegkalibratiekit. Neem contact op met METTLER TOLEDO Service voor extra assistentie.
 

13.   Welke soorten SmartCal-producten zijn verkrijgbaar?

Alle SmartCal-producten (bemonsteringsapparaat, StartPac, kalibratie-sticks) zijn leverbaar in twee uitvoeringen – cSmartCal (gecertificeerde versie) en SmartCal.
 

14.   Wat is het verschil tussen cSmartCal en SmartCal?

Het verschil tussen de twee versies bestaat uit het soort certificatie en de tolerantiebereiken. cSmartCal (‘gecertificeerde SmartCal’) is op een absoluut vochtgehalte getest door het onafhankelijke Duitse Federale Institute voor Materiaaltests en Onderzoek (BAM) en wordt geleverd met een analysecertificaat die voor volledige traceerbaarheid zorgt en daarmee aan de vereisten van de geldende regelgeving voldoet. De standaard SmartCal daarentegen wordt geleverd met een productiecertificaat van MT dat bevestigt dat het product aan de productietoleranties voldoet.
 

15.   Waar vind ik de certificering voor SmartCal?

Alle SmartCal certificaten kunnen hier worden gedownload: SmartCal Certificate Search. Voer het SmartCal batchnummer in dat op de SmartCal-stick staat (zonder voornullen, bijvoorbeeld 144), dan kunt u de bijbehorende pdf van het certificaat downloaden.
 

16.   Hoe lang kan ik SmartCal bewaren?

De houdbaarheid is 36 maanden na de productiedatum. De uiterste houdbaarheidsdatum van elke SmartCal-batch staat op de bijbehorende verpakking en op het certificaat vermeld.
 

17.   Hoe ga ik met SmartCal aan de slag?

Elke klant moet SmartCal samen met het StarterPac gebruiken. Dat pakket bevat alle benodigde hulpmiddelen en documentatie om SmartCal goed te gebruiken.
 

18.   Hoe vaak moet ik SmartCal gebruiken?

Gewoonlijk wordt eenmaal per maand een test uitgevoerd. De kalibratiefrequentie hangt echter van het risico en dus van uw proces af.
 

19.   Elimineert SmartCal de noodzaak van temperatuur- en balanskalibraties?

Nee, zeker niet! Als u de nauwkeurigheid van een instrument wilt handhaven en het risico van afwijkende resultaten wilt reduceren, dient het instrument door een erkende service provider en de gebruiker gekalibreerd te worden. De volgende aanpak wordt aanbevolen voor een op risico gebaseerde prestatiecontrole van een vochtbalans:

 • Kalibratie (onderhoudstechnicus)
 • SmartCal-test (gebruiker en onderhoudstechnicus)
 • Temperatuurkalibratie (gebruiker en onderhoudstechnicus)
 • Metrologische kalibratie (gebruiker en onderhoudstechnicus)

Voor meer informatie over routinematige kalibraties raadpleegt u de white paper: Routinematige kalibratie van uw vochtbalans .

20.   Welke temperatuur moet er voor de test worden ingesteld?

Als u de ingebouwde SmartCal-tests wilt gebruiken, selecteert u de temperatuur die het dichtst bij uw meest gebruikte methode ligt, zoals 70°C, 100°C, 130°C of 160°C. In het huidige portfolio zijn controlelimieten voor deze vier temperaturen vastgesteld. SmartCal kan echter ook op andere temperaturen binnen het temperatuurbereik van het instrument worden gebruikt. In dit geval moet de gebruiker de eigen limieten voor de geselecteerde temperatuur specificeren.
 

21.   Functioneert mijn instrument juist als het resultaat binnen de controlelimieten valt?

Voor de eerste meting is dat inderdaad het geval. De controlelimieten omvatten echter ook een variatie per instrument van het gehele actuele portfolio. Daarom zijn ze niet toereikend om een enkel instrument te verifiëren. Bovendien moet u alle SmartCal resultaten zorgvuldig interpreteren of analyseren. De SmartCal-waarden moeten een goede reproduceerbaarheid hebben. Ze mogen niet fluctueren en geen duidelijke neer- of opwaartse trend vertonen.

Raadpleeg de SmartCal Gebruikershandleiding, (deel 4):
 

22.   Kan SmartCal worden gebruikt voor vochtbalansen die niet van MT zijn?

Ja, zeker! SmartCal kan voor elke vochtbalans worden gebruikt. De door MT geleverde controlelimieten gelden echter alleen voor het actuele portfolio (HX204, HS153, HC103, HE73, en HE53).

This video describes how to conveniently verify the overall performance of a moisture analyzer with SmartCal.

This video describes how to conveniently verify the overall performance of a moisture analyzer with SmartCal.
This video describes how to conveniently verify the overall performance of a moisture analyzer with SmartCal.
Gedocumenteerde prestaties met SmartCal meetrapporten
cSmartCal - de gecertificeerde versie
StarterPac: snel aan de slag met SmartCal
Probeer SmartCal nu uit

Producten en specs

 
Producten en specs
Filter:
Filter
Wis alle
 
Testtemperaturen
Certificatie
Artikelnummer: 30005918
Meer informatie
Testtemperaturen70 °C; 100 °C; 130 °C; 160 °C
CertificatieAnalysecertificaat
Artikelnummer: 30005793
Meer informatie
Testtemperaturen70 °C; 100 °C; 130 °C; 160 °C
CertificatieAnalysecertificaat
Artikelnummer: 30005791
Meer informatie
Testtemperaturen70 °C; 100 °C; 130 °C; 160 °C
CertificatieAnalysecertificaat
Artikelnummer: 30005917
Meer informatie
Testtemperaturen70 °C; 100 °C; 130 °C; 160 °C
CertificatieProductiecertificaat
Artikelnummer: 30005790
Meer informatie
Testtemperaturen70 °C; 100 °C; 130 °C; 160 °C
CertificatieProductiecertificaat
Artikelnummer: 30005792
Meer informatie
Testtemperaturen70 °C; 100 °C; 130 °C; 160 °C
CertificatieProductiecertificaat
Vergelijking

Documentatie

Productinformatie

SmartCal User Guide - Moisture Analyzer Test Substance
The SmartCal User Guide explains in detail on how to use the SmartCal test substance for regularly testing the performance of a moisture analyzer.

Manuals

SmartCal Moisture Analyzer Test Substance Datasheet
This datasheet contains all relevant information on the SmartCal test substance.
SmartCal Moisture Analyzer Test Substance - Material Safety Data Sheet
This Material Safety Data Sheet for SmartCal describes the hazards of the test substance from a chemical point of view.

SOP

SmartCal Moisture Analyzer Test Substance Windows 7 Measurement Report
This measurement report offers you a comprehensive and safe way to store and track your SmartCal test results.
Test Procedure for Moisture Analyzer Routine Testing with SmartCal
This SOP describes in detail the testing procedure for testing the moisture analyzer's overall functionality using the SmartCal test substance.
Test Procedure for Moisture Analyzer Sensitivity Testing
This SOP describes in detail the testing procedure for testing the sensitivity of the weighing unit of a moisture analyzer.

White paper

Moisture Analyzer Routine Testing
This white paper describes influences on your moisture analyzer routine testing to guarantee correct functioning of the instrument.
Een snelle routinematige test garandeert betrouwbare vochtbepalingsresultaten
Deze white paper beschrijft de voordelen van een snelle en handige tussentijdse prestatietest met gebruik van SmartCal™ - een ideale teststof voor voc...
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.