Load cell en loading cell ¦ Load cell sensor ¦ Dynamische load cell | 50 kg load cell
Load cell, weegmodule, load sensor

Load cell, weegmodule, load sensor

Robuuste en nauwkeurige weegmodules en elektronische load cells met alle wereldwijd vereiste goedkeuringen en normen.

Load cell en weegmodule / Definitie van een loading cell

Wat is een load cell en waar wordt die voor gebruikt? Load cell technologie is gebaseerd op het omzetten van een last, ofwel de kracht die op een m...

Wat is een load cell en waar wordt die voor gebruikt?
Load cell technologie is gebaseerd op het omzetten van een last, ofwel de kracht die op een massa wordt uitgeoefend door het zwaartekrachtsveld op aarde, in een elektrisch signaal. De meeste load cells bevatten zogenaamde krachtsensoren die een mechanische spanning in een weerstandsverandering omzetten. Lees hieronder meer over krachtsensoren. Vanwege het zwaartekrachtsveld oefent de massa een druk uit. Die druk op het load cell element veroorzaakt een vervorming, ofwel een spanning. De krachtsensor wordt omgezet in een weerstandsverandering en uiteindelijk in een voltageoutput. Die output is evenredig aan de toegepaste massa.

Een load cell weegschaal of krachtsensor wordt in allerlei verschillende industrieën gebruikt als nauwkeurige metingen worden vereist. Load cells meten op nauwkeurige wijze het gewicht van tanks, vaten, hoppers en transportbanden. De load cells zijn bestand tegen de vereisten van allerlei robuuste industriële toepassingen. De capaciteit van load cells kan sterk variëren. Sommige load cells zijn geschikt voor laboratoriumtoepassingen, terwijl andere beter zijn voor zware batches of logistieke toepassingen.

Load cells moeten voldoen aan alle wereldwijd vereiste goedkeuringen en normen. Ze omvatten elektronische load cells, analoge load cells en hydraulische load cells waarmee u een structuur in een weegschaal kunt omvormen. Load cells worden gebruikt voor vloerweegschalen, bandwegers, weegsystemen, palletweegschalen, checkweigher weegschalen, load cell weegschalen en transportbandweegschalen. De load cell technologie van METTLER TOLEDO is robuust en ook geschikt voor zware werkomstandigheden. Gewoonlijk wordt deze technologie toegepast op tank-, vat- en siloweegsystemen en op weegbruggen.

Hoe wordt een load cell ontworpen?
Allereerst onderscheiden load cells zich door hun vorm. Single point load cells worden voor kleine en medium toepassingen gebruikt. Strain gauge load cells worden voor vloerweegschalen en medium tankweegsystemen gebruikt. Canister load cells worden voor heavy-duty toepassingen gebruikt. Load cells en hun toepassingen onderscheiden zich ook onderling en door de geleverde output. Analoge load cells vereisen een externe terminal voor versterking en conversie in digitale signalen. Digitale load cells of elektronische load cells hebben daarentegen een ingebouwde ‘intelligentie’. Het voordeel is een hogere nauwkeurigheid, een veel robuustere gegevensuitwisseling en de mogelijkheid om de conditie van de load cell te bewaken als onderdeel van het onderhoud. Alle load cells hebben een verschillende load cell prijs, afhankelijk van de vereiste prestaties. Bij METTLER TOLEDO kunt u load cells kopen met elk soort ontwerp en tegen elke prijs.

Hoe nauwkeurig zijn load cells?
Vaak worden nauwkeurigheid en resolutie door elkaar gehaald wanneer het over load cells gaat. De resolutie is hoeveel cijfers er worden weergegeven, maar meer cijfers betekent niet altijd een hogere nauwkeurigheid. De nauwkeurigheid geeft aan hoe precies de weegresultaten zijn (berekening van de load cell nauwkeurigheid en de load cell capaciteit). Weegschalen voor handelsdoeleinden maken gebruik van load cell weegschalen met een beperkte resolutie. De reden daarvoor is om eventuele interpretatie van de resultaten te elimineren. Daarom wordt de nauwkeurigheid van een weegschaal het beste afgeleid van de goedkeuringen voor handelstoepassingen. Krachtsensoren hebben doorgaans een nauwkeurigheid van 1/3.000d tot 1/10.000d (wat ook vermeld staat in de load cell specificaties). Load cells die krachtherstel gebruiken, hebben een nauwkeurigheid van 1/200.000 of nog beter. In ideale omstandigheden, zoals bij een constante temperatuur en vochtigheid, kan de nauwkeurigheid 5-10 keer beter zijn.
Het is echter vrij ingewikkeld om de uiteindelijke nauwkeurigheid van een load cell weegschaal te berekenen. Er moet rekening worden gehouden met allerlei factoren, zoals temperatuur, tijd, resolutie, enz. Het wordt aanbevolen om het advies van de load cell fabrikant in te winnen. De selectietool voor weegcomponenten levert deze berekeningen op professionele wijze.

Hoe kunnen load cells defect raken?
Er zijn meerdere oorzaken voor het falen van load cells. De meest voorkomende oorzaak van storingen zijn junction boxes in analoge load cell systemen. Als een dergelijk analoog load cell systeem defect raakt, kan het oplossen van problemen veel tijd in beslag nemen, omdat elke load cell kabel, load cell en de load cell junction box gecontroleerd moet worden. Digitale load cells elimineren deze en vele andere storingsbronnen door diagnostische data te leveren. Wanneer u deze data verwerkt, weet u zeker dat uw systeem goed functioneert. Mocht een load cell defect raken, dat zal het systeem u precies vertellen welke load cell niet reageert.

Hoe wordt een load cell gemeten?
Load cells worden gebruikt om het gewicht van alle mogelijke materialen te wegen (bijv. een 50 kg load cell, een 10 ton load cell, een 50 ton load cell, een 100 ton load cell of een andere capaciteit). Het bereik varieert van microgrammen met krachtsensoren tot enkele honderden ton met load cell weegschalen met een groot weegbereik. In de farmaceutische industrie moeten zeer kleine gewichten worden gemeten, aangezien een fractie van een gram een groot verschil kan veroorzaken. Medium load cells worden doorgaans voor de verwerking en verhandeling van materialen gebruikt (bijv. 5 ton load cell). Load cells met een grote capaciteit worden voor opslagtoepassingen gebruikt.

Hoe sluit ik een load cell aan?
Load cells meten zowel de stationaire belasting als de nettobelasting van een load cell weegschaal. Hiermee moet rekening worden gehouden bij de berekening van de capaciteit van een load cell weegschaal. De manier waarop de goederen op de weegschaal worden geplaatst is ook van belang. Het gebruik van load cells die groter zijn dan nodig voor een specifieke toepassing wordt niet aanbevolen, omdat dat ten koste gaat van de nauwkeurigheid. Voor weegschalen waarbij de goederen voornamelijk in het midden worden geplaatst, wat voor de meeste tank- en siloweegsystemen en weegbruggen het geval is, geldt de volgende formule:
C >= sf*(TDL+SC)/N (bijv. Tankweegsysteem)

Voor weegschalen met vier load cells waarbij de goederen waarschijnlijk niet in het midden worden geplaatst, zoals op vloerweegschalen, kleine weegbruggen en transportbandweegsystemen, is de formule:
C >= sf*(TDL/4 + SC/2)  (bijv. vloerweegschalen, kleine weegbruggen, transportbandweegsystemen)

C = capaciteit van load cell of weegmodule
TDL = totale stationaire belasting
SC = weegschaalcapaciteit
sf = veiligheidsfactor (gewoonlijk 1,25)
N = aantal load cells of weegmodules

Voor complexere systemen wordt aangeraden professioneel advies in te winnen.
U leest hier meer over in het Engineering Handboek voor weegmodulesystemen in de hoofdstukken met technische informatie.

Hoe worden load cells geïnstalleerd?
Een veel voorkomend probleem bij het gebruik van load cells is het kiezen van de verkeerde bescherming. Load cells zijn zeer gevoelig voor vochtigheid en regelmatige reiniging met een hogedrukreiniger. Ook met een hoge IP-klasse zijn load cells niet goed beschermd tegen vochtige hitte. Bij een hoge luchtvochtigheid en plotselinge temperatuurschommelingen (koude omgeving, hete reiniging met een hogedrukreiniger) wordt aangeraden altijd voor hermetisch afgesloten roestvrijstalen load cells te kiezen. Er moeten dus diverse parameters in beschouwing worden genomen wanneer u load cells koopt.

De kalibratiekosten voor load cell systemen worden vaak onderschat. Als uw kwaliteitsprocedure een reguliere kalibratie van dergelijke weegsystemen vereist, dient u advies in te winnen over de meest efficiënte kalibratiemethodes van METTLER TOLEDO. Een methode die aan ISO9001 moet voldoen, vereist onafhankelijke kalibratieapparatuur die traceerbaar is naar internationale normen. Onder geen beding mag worden aangenomen dat de kalibratie nooit verandert of dat een load cell weegschaal nooit opnieuw gekalibreerd hoeft te worden.  Een efficiënte methode voor het kalibreren van grotere tankweegsystemen is RapidCal™.

Het nauwkeurigheidseffect van de installatie van een load cell weegschaal wordt vaak onderschat. In ieder geval worden afgeschermde kabels aanbevolen, omdat het signaal van de load cell een zeer lage spanning heeft en eenvoudig kan worden verstoord. Kies de kortst mogelijke kabels, omdat de temperatuur van het koper bij een hogere weerstand verandert. Hoe lager de kabelweerstand, hoe beter.
De integratie van weegschaal load cells is meestal omslachtig en vereist technische kennis. Weegmodules zijn beter geïntegreerd, leveren veiligheid en de ideale omstandigheden voor de load cell. Lees meer informatie over de selectie van de juiste weegmodules en zoek de juiste load cells die te koop zijn. 

Wat is het verschil tussen een load cell en een strain gauge?
Strain gauges zijn onderdelen van load cells. Load cells zijn een tegenwicht dat een belasting in een strain omzet. De kracht die wordt toegepast op de krachtsensor verandert de weerstand in een elektrisch signaal dat gemeten en gerapporteerd kan worden als een weegresultaat. Dit is hetzelfde principe voor 10 ton load cells als voor 100 ton load cells.

Wat is de doel van een een load cell?
Load cells meten een kracht, jammer genoeg niet de massa, wat ideaal zou zijn. Als gevolg hiervan heeft elke andere onbedoelde verticale kracht op een load cell weegschaal directe gevolgen voor de nauwkeurigheid. Vaak zijn de leidingkrachten in een vat in contact met de grond door opgehoopt vuil, kabels die elkaar raken in loading cells of systemen met een kleine capaciteit, verticale trillingen, enz. Neem contact op met een productdeskundige om deze problemen in uw systeem te voorkomen en de juiste load cells te vinden die te koop zijn.

Wat is de gevoeligheid van een load cell?
De gevoeligheid van de load cell weegschaal is vaak van essentieel belang. Hoe hoger de updatesnelheid, hoe nauwkeuriger het afvulproces. Hetzelfde geldt voor een doseersysteem: hoe gevoeliger de load cell weegschaal kan meten, hoe sneller de receptuur kan worden aangepast. Gevoeligheid kost weinig, maar maakt vaak een groot verschil.

Wat is de output van een load cell? Hoe wordt de output van een load cell berekend?
De meeste load cells leveren een analoge output van 2-3 mV/V. Aangezien load cells passieve apparaten zijn, hebben ze een externe voedingsbron nodig voor de excitatie. Het outputsignaal varieert, afhankelijk van de relatieve excitatiespanning en de huidige belasting. Daarom is het van essentieel belang om ervoor te zorgen dat de excitatiebron zeer stabiel is. Dit elimineert invloeden die door de stroombron worden veroorzaakt. Een load cell van 2 mV/V levert een output van niet meer dan 20 mV bij volledige capaciteit, indien aangedreven door een output van 10 V. Moderne terminals (load cell displays) worden niet alleen gekenmerkt door een stabiele stroombron, maar ook door een nauwkeurige versterking van het outputsignaal om de resultaten in digitale informatie om te zetten. Het is belangrijk dat de bedrading van de load cell juist is voor een goed signaal.

Wat is de excitatiespanning van een load cell?
Load cells zijn passieve apparaten die een externe voedingsbron nodig hebben voor de excitatie. De spanning van die excitatie kan veranderen op basis van de huidige belasting en dat kan fouten veroorzaken. Daarom is het van essentieel belang om een zeer stabiele excitatiebron te gebruiken die de invloeden elimineert die door de stroombron worden veroorzaakt. Moderne terminals worden niet alleen gekenmerkt door een stabiele stroombron, maar ook door een nauwkeurige versterking van het kleine outputsignaal om de resultaten tot digitale informatie om te vormen.

Wat is een hydraulische load cell?
Hydraulische load cells functioneren op basis van de drukverandering wanneer een ingekapselde vloeistof onder druk komt te staan. De drukverandering wordt door een drukomvormer gemeten. Hydraulische load cells zijn niet erg nauwkeurig en worden tegenwoordig niet meer veel gebruikt. Het voordeel van deze load cells was de robuustheid, toen de elektronica lang niet zo nauwkeurig was als nu.

Zijn load cells lineair?
Gewoonlijk zijn load cells zeer lineair tot 0,03% of nog beter. Moderne weegschalen worden voornamelijk alleen op nul en een maximum bereikpunt gekalibreerd, wat aangeeft dat het bereik ertussen in lineair is.

Hoeveel load cells heb ik nodig? Zijn 1 of 2 load cells voldoende voor een tankweegsysteem met 3 of 4 poten?
Het gebruik van minder load cells dan het aantal tankpoten is mogelijk wanneer vloeistofniveaus worden gecontroleerd. Het belangrijkste is te garanderen dat het zwaartepunt van het systeem niet samen met de belasting horizontaal verschuift. De nauwkeurigheid van een dergelijk systeem is mogelijk niet ideaal. Gebruik een dergelijk systeem niet voor bulkmateriaal.

Functioneert een elektronische PT1000 of PT100 samen met analoge load cells?
Analoge load cells hebben een mV/V-interface die verschilt van passieve temperatuursensoren, zoals een PT1000 of PT100. Daarom moet speciale elektronica worden gebruikt.

Hoe wordt een load cell gekalibreerd?
Krachtsensoren moeten worden gekalibreerd  op de locatie waar ze worden gebruikt. De voornaamste reden voor een lokale kalibratie is dat de zwaartekracht per locatie verschilt. Een load cell die op locatie A is geproduceerd en op locatie B wordt gebruikt, zal zonder een lokale kalibratie een fout veroorzaken. Nog een reden om de kalibratie op locatie uit te voeren, is de voortgaande, onvermijdelijke slijtage van dit technische instrument. Afhankelijk van het belang van de nauwkeurigheid voor het proces waarin de weegschaal wordt gebruikt, wordt aangeraden om het instrument om de 1-2 jaar te kalibreren.

Wat is een digitale load cell? Hoe werkt een digitale load cell?
De digitale POWERCELL® load cells in de PowerMount™ weegmodules zijn voorzien van een ingebouwde processor die de conditiecontrole levert en zich onmiddellijk aan veranderingen in de omgeving aanpast. POWERCELL® digitale load cells garanderen nauwkeurige wegingen, ongeacht trillingen of temperatuursinvloeden, en helpen machine- en apparatuurbouwers bij het maximaliseren van de outputwaarde voor hun klanten.

Wat is een load cell voor een weegsysteem?
Een load cell weegschaal voor weegsystemen wordt gebruikt in industrieën waarin nauwkeurige metingen worden vereist. Load cells voor weegsystemen meten op nauwkeurige wijze het gewicht van tanks, vaten, hoppers en transportbanden. De load cell technologie is bestand tegen de vereisten van allerlei robuuste industriële toepassingen. De capaciteit van load cells voor weegsystemen kan sterk verschillen. Sommige load cells zijn geschikt voor laboratoriumtoepassingen, terwijl andere beter zijn voor zware batches of logistieke toepassingen.

Load cells voor weegsystemen moeten voldoen aan alle wereldwijd vereiste goedkeuringen en normen. Ze omvatten single-ended beam load cells waarmee structuren tot een weegsysteem worden omgebouwd. Meerdere beam load cells worden gebruikt voor vloerweegschalen, bandwegers, weegsystemen, palletweegschalen, checkweighers en transportbandweegschalen. Canister of ring load cell technologie biedt ook de benodigde robuustheid voor zware omstandigheden. Gewoonlijk wordt deze technologie toegepast op weegbruggen en op tank-, vat- en siloweegsystemen.


Compressie load cells en weegmodules
Strain gauge load cell / S-type load cell
Canister load cell / Ring load cell
Load cell junction box

Compressie load cells en weegmodules

Strain gauge load cell / S-type load cell

Canister load cell / Ring load cell

Load cell junction box

Weegmodules maken het mogelijk om tanks, hoppers en transportbanden snel in een weegsysteem om te vormen. De ingebouwde functies garanderen handhaving van de veiligheid, prestaties en nauwkeurigheid.
Strain gauge load cells (doorgaans 3 of 4) worden voor weegschalen, tank- en conveyorweegsystemen gebruikt.
Canister en ring load cells worden voor tank-, container-, hopper- en siloweegsystemen en voor weegbruggen gebruikt.
De nauwkeurige, analoge junction boxes van METTLER TOLEDO zijn geschikt voor een snelle en eenvoudige aansluiting van meerdere analoge load cells op een terminal.
Voor tanks, hoppers en silo’s die op de vloer zijn gemonteerd
Tanks op een betonnen of stalen basis
Groot capaciteitsbereik
Van 5 kg tot 300 ton per weegmodule
Geschikt voor de meeste industrieën
Verschillende materialen, IP69K-modellen, groot aantal accessoires
Betrouwbare prestaties
Wereldwijde goedkeuringen, Ex-modellen, ingebouwde beveiliging
PowerMount-modellen
Load cell diagnostiek, superieure nauwkeurigheid, RunFlat
Groot capaciteitsbereik
5 kg t/m 4,4 ton
Voor middelgrote weegsystemen
Verwerkingstanks, vloerweegschalen, enz.
Roestvrijstalen model
Geschikt voor voedingsmiddelen en farmaceutische producten
PowerCell modellen
Voor extreem hoge nauwkeurigheidsvereisten
Betrouwbare prestaties
Wereldwijde goedkeuringen, Ex-modellen, IP69K
Groot capaciteitsbereik
0,25 t/m 300 ton
Voor heavy-duty weegsystemen
Tank-, silo-, hopperweegschalen en weegbruggen
Bestand tegen zware werkomgevingen
Modellen van roestvrijstaal, IP69K
Voor de beste betrouwbaarheid
PowerCell modellen
Wereldwijde prestaties
Wereldwijde goedkeuringen, Ex-modellen
Buitengewone stabiliteit
Individuele weerstanden - geen potmeters
Stabiel en eenvoudig te justeren
Dankzij de dip-draaischakelaars
Geschikt voor zware omstandigheden
Er zijn modellen van 316 roestvrijstaal en IP69K-uitvoeringen verkrijgbaar
Wereldwijde normen
Bijvoorbeeld ATEX, GMP, NSF-modellen
Tension load cell / load cell spanning
Single point load cell / load cell met display
Trekloadcellen

Tension load cell

Single point load cell / load cell met display

Trekloadcellen

Tension load cells worden gebruikt voor hangweegsystemen, zoals hangende hoppers, vaten en tanks.
Individuele single point load cells worden gebruikt voor tankweegsystemen, tafelweegschalen en afvul- en verpakkingsmachines.
Trekloadcellen waarmee hangende tanks en hoppers op veilige wijze in een weegsysteem kunnen worden omgevormd. De ingebouwde functies garanderen handhaving van de veiligheid, prestaties en nauwkeurighe...
Groot capaciteitsbereik
25 kg t/m 10 ton
Voor hangende weegsystemen
Hoppers, vaten, bulkwegers, enz.
Roestvrijstalen model met een beschermingsklasse tot IP67
Geschikt voor voedingsmiddelen en farmaceutische producten
Standaard wereldwijde goedkeuringen
bijv. FM, ATEX, OIML, NTEP
Groot capaciteitsbereik
3 kg t/m 2000 kg
Voor kleine weegsystemen
Tafelweegschalen, afvullen, doseren, verpakken, enz.
Roestvrijstalen modellen tot IP69K-klasse
Geschikt voor voedingsmiddelen en farmaceutische producten
Standaard wereldwijde goedkeuringen
Bijv. OIML, NTEP, FM, ATEX
Groot capaciteitsbereik
5 kg t/m 10 ton
Voor hangende hoppers en containers
Hangende hoppers
Groot capaciteitsbereik
Gebaseerd op de S-type loadcellen van 5 kg tot 10 ton
Ideaal voor medium containers
Zeer eenvoudig integreerbare wegingen
Betrouwbare prestaties
Wereldwijde goedkeuringen, Ex-modellen
Compressie load cells en weegmodules

Weegmodules maken het mogelijk om tanks, hoppers en transportbanden snel in een weegsysteem om te vormen. De ingebouwde functies garanderen handhaving van de veiligheid, prestaties en nauwkeurigheid.

Strain gauge load cell / S-type load cell

Strain gauge load cells (doorgaans 3 of 4) worden voor weegschalen, tank- en conveyorweegsystemen gebruikt.

Canister load cell / Ring load cell

Canister en ring load cells worden voor tank-, container-, hopper- en siloweegsystemen en voor weegbruggen gebruikt.

Load cell junction box

De nauwkeurige, analoge junction boxes van METTLER TOLEDO zijn geschikt voor een snelle en eenvoudige aansluiting van meerdere analoge load cells op een terminal.

Tension load cell / load cell spanning

Tension load cells worden gebruikt voor hangweegsystemen, zoals hangende hoppers, vaten en tanks.

Single point load cell / load cell met display

Individuele single point load cells worden gebruikt voor tankweegsystemen, tafelweegschalen en afvul- en verpakkingsmachines.

Trekloadcellen

Trekloadcellen waarmee hangende tanks en hoppers op veilige wijze in een weegsysteem kunnen worden omgevormd. De ingebouwde functies garanderen handhaving van de veiligheid, prestaties en nauwkeurighe...

Services

+31 344 63 83 63
Bel Service
Uptime
Ondersteuning & Reparatie
Performance
Onderhoud & Optimalisatie
Compliance
Kalibratie & Kwaliteit
Expertise
Training & Consulting

Publicaties

Uitgebreide informatie over weegmodules, load cells en load sensoren

Engineering Handboek voor het ontwerpen van weegsystemen
Beoordeling van meetmethodes voor afvulling
Procesvaten en reactors wegen
Weegmodules bieden meer dan alleen nauwkeurigheid
De beste voorraadcontrole voor tanks en silo’s
Dos and Don'ts for Custom Scale Design and Weigh Module Installation

Video

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.