Procesveiligheid - METTLER TOLEDO

Procesveiligheid

Detecteer thermische risico's op tijd en ontwerp veilige chemische processen

Bel ons voor een offerte

Een veilig procesontwerp maakt het voor scheikundigen en ingenieurs mogelijk om de reactie te controleren en de processen te evalueren, wat belangrijk is voor de procesontwikkeling. In de chemische en farmaceutische industrie zijn de meeste processen in batch of semi-batch vorm. De risico's van chemische processen zijn gerelateerd aan de reactiviteit en toxiciteit van de chemicaliën en het proces zelf.

Ondanks dat de toxiciteit van reagens niet beïnvloed kan worden, kan een geschikt procesontwerp essentieel zijn om de reactie te allen tijde onder controle te kunnen houden. Omdat er geen stabiele fase is, in batch en semi-batch processen, zijn de procesdynamieken een belangrijke factor die nauwkeurig geëvalueerd moeten worden. Het streven naar een absoluut veilig proces, is het doel van procesontwikkeling.

Procesveiligheid
Procesveiligheid

Wat bij de ontwikkeling van een veilig productieproces onontbeerlijk is, is informatie die het proces, de toxiciteit en stabiliteit van de afzonderlijke ruwe materialen, de tussenproducten en de eindproducten beschrijft.

METTLER TOLEDO biedt een complete set tools aan voor het ondersteunen van onderzoeken naar de procesveiligheid en het karakteriseren van het thermisch reactiegedrag van batches en semi-batches:

  • Thermische analyse voor karakterisering van ontledingsprofielen - explosiemogelijkheid en 'runaway'-reacties identificeren
  • RC1 werkstation voor procesveiligheid voor het controleren van de reactiewarmte onder normale bedrijfsomstandigheden bij een nauwkeurig geregelde temperatuur, druk en dosering. RTCal voorziet in het in real-time meten van de reactiewarmte bij zowel isotherme als niet-isotherme processen zonder dat er hoeft te worden gekalibreerd
  • Reactiemonitoring (in situ FTIR met ReactIR) voor een volledig beeld van reactiemechanismen en –kinetica, met inbegrip van de detectie van tussenproducten en nevenreacties
  • iC Safety Software voor de automatische berekening van standaard thermische veiligheidswaarden - reactiewarmte, thermische conversie, thermische accumulatie, adiabatische temperatuurstijging, Maximum Temperatuur van Synthetische Reactie (MTSR).

Publicaties

Gerelateerde producten