METTLER TOLEDO | vaga s ex zaštitom | rješenja za vaganje u (potencijalno) eksplozivnim područjima

Vage s ex zaštitom i rješenja za vaganje u (potencijalno) eksplozivnim područjima

Točno vaganje uz maksimalnu sigurnost u eksplozivnim okružjima

Vage za (potencijalno) eksplozivna područja mogu vam pomoći ispuniti zahtjeve normi za sigurnost pri radu i zaštitu okoliša te istodobno povećati produktivnost i kvalitetu proizvoda uz globalno odobrenu opremu za (potencijalno) eksplozivna područja. Bez obzira na to važete li u zoni 1 ili 21, diviziji 1, zoni 2 i 22 ili diviziji 2, tvrtka METTLER TOLEDO nudi pouzdane vage i rješenja za vaganje otporna na eksplozije za mjerenje materijala svih veličina, oblika ili kapaciteta.

Zahtjev za ponudu
+385 1 29 58 131
Nazovi servis

Doznajte više o našim servisnim uslugama koje su prilagođene vašoj opremi

Pružamo podršku i servisiramo vašu mjernu opremu tijekom cijelog njezina uporabnog vijeka: od instalacije, preventivnog održavanja i umjeravanja do popravka opreme. 

Vrijeme u radu
Podrška i popravak
Performanse
Održavanje i optimizacija
Usklađenost
Umjeravanje i kvaliteta
Stručnost
Obuka i savjetovanje

FAQs

Samosigurno vaganje za vrhunsku kvalitetu proizvoda u (potencijalno) eksplozivnim industrijskim okružjima

Rješenja za (potencijalno) eksplozivna područja tvrtke METTLER TOLEDO mogu vam pomoći ispuniti zahtjeve normi za sigurnost pri radu i zaštitu okoliša te istodobno povećati produktivnost i kvalitetu proizvoda uz globalno odobrenu opremu za (potencijalno) eksplozivna okružja. Bez obzira na to važete li u zoni 1 ili 21, diviziji 1, zoni 2 i 22 ili diviziji 2, tvrtka METTLER TOLEDO jamči točno vaganje zahvaljujući vagama, indikatorima i priboru, mjernim modulima i mjernim platformama svih veličina, oblika i kapaciteta.

Što znači zaštita od eksplozije? Zbog čega je vaga s ex zaštitom sigurna? Koje su prednosti vage s ex zaštitom?

Vage s ex zaštitom ili vage za (potencijalno) eksplozivna područja projektirane su tako da svode opasnost od eksplozije na najmanju moguću mjeru kada proizvodni materijali i procesi stvaraju potencijalno eksplozivna okružja. Na primjer, u područjima klasificiranim kao zona 1 u kojoj će se tijekom uobičajenog rada vjerojatno pojaviti eksplozivna plinovita atmosfera važno je da imate opremu s potpuno integriranom elektronikom tako da ne postoji opasnost od iskrenja ili akumulacije topline zbog kojih bi moglo doći do eksplozije. Električna oprema sa zaštitom od eksplozije može zadržati eksploziju i ugasiti plamen. Kada tražite vage za (potencijalno) eksplozivna područja, pobrinite se da pronađete pouzdanog dobavljača koji može dokazati samosigurnost svoje opreme.

Tvrtka METTLER TOLEDO nudi širok izbor rješenja u obliku samosigurnih vaga za uporabu u (potencijalno) eksplozivnim područjima. Među njima su stolne vage za (potencijalno) eksplozivna područja, podne vage za (potencijalno) eksplozivna područja, mjerne ćelije za (potencijalno) eksplozivna područja i drugo. Pronađite svoju savršenu vagu za (potencijalno) eksplozivna područja već danas i zajamčite sigurno, točno i učinkovito vaganje.

Što znači samosigurnost? Koja je razlika između otpornosti na plamen i samosigurnosti? Koje su prednosti samosigurne zaštite?

Samosigurna tehnologija sprječava eksplozije tako što pazi da je energija koja se prenosi na (potencijalno) eksplozivno područje dosta niža od energije potrebne za izazivanje eksplozije. Kao takva, ograničena je na električne aparate i sklopove u kojima su izlazna energija ili potrošnja energije ograničene. Samosigurni sustavi omogućuju uporabu opreme bez opasnosti od zapaljenja bilo kakvog zapaljivog plina, prašine ili vlakana koja mogu biti prisutna u (potencijalno) eksplozivnim područjima. Naše su vage za (potencijalno) eksplozivna područja samosigurne.

Metoda zaštite od plamena temelji se na konceptu ograničavanja eksplozije, što znači da se eksplozija dopušta, ali mora ostati ograničena na kućište koje je dizajnirano da bude otporno na prekomjerni tlak koji izaziva unutarnja eksplozija. Sustav otporan na plamen općenito se smatra nešto jednostavnijim za dizajniranje od samosigurnog sustava jer ne zahtijeva potpuno nov dizajn opreme. Međutim, općenito je skuplji za postavljanje zbog visokog troška terenskog provođenja ožičenja unutar voda koji mora biti zabrtvljen između sigurnih i (potencijalno) eksplozivnih područja. Često je i fizički veće i mnogo teže od samosigurnih rješenja. Opremu otpornu na plamen teže je održavati te je za održavanje potrebno više vremena jer mora biti poznato da područje nije (potencijalno) eksplozivno ili iz opreme treba ispustiti energiju prije uklanjanja poklopaca. Za radove održavanja na ovim sustavima potrebno je imati dozvolu za rad s opremom koja proizvodi visoke temperature. Nadalje, kada se poklopci ponovno postave, potrebno je posebnu pozornost obratiti na to da se pričvršćivači precizno zategnu na specificirane vrijednosti.

Za više informacija preuzmite dokument Vodič za sigurnost u (potencijalno) eksplozivnim područjima.

Što znači da je nešto „otporno na eksploziju”? Koja je razlika između otpornosti na eksploziju i samosigurnosti?

Oprema otporna na eksploziju dizajnirana je tako da će u slučaju eksplozije ona biti zadržana unutar odgovarajućeg kućišta.  Samosigurna oprema dizajnirana je tako da se ograniči energija iskri i površinska temperatura kako bi se spriječila pojava eksplozije. Naše su vage za (potencijalno) eksplozivna područja samosigurne.

Što je (potencijalno) eksplozivno područje klase 1, divizije 1?

(Potencijalno) eksplozivna područja klase I, divizije 1 lokacije su koje su definirane prema priručniku Nacionalnog električnog zakonika (NEC) člancima 500., 501., 502., 503., 505. i 506.  Lokacije klase I one su u kojima su u zraku prisutni zapaljivi plinovi ili pare u količinama dovoljnima za stvaranje eksplozivnih ili zapaljivih smjesa (NEC 501).  Divizija 1 podskupina je klase I i definira se kao područje u kojem prethodno spomenuti eksplozivni ili zapaljivi plinovi, pare ili tekućine mogu postojati pod normalnim, svakodnevnim radnim uvjetima.

Što je (potencijalno) eksplozivno područje zone 2?

Zone su klasificirane prema Nacionalnom električnom zakoniku (NEC) i opisane u članku 505. Jedna od značajki područja zone 2 jest da zapaljive koncentracije zapaljivih plinova ili para obično nisu prisutne, ali mogu biti prisutne u određenim slučajevima koji su navedeni u standardima NEC-a.  Zone se također klasificiraju prema Direktivi ATEX 1999/92/EZ na temelju učestalosti i trajanja pojave eksplozivne atmosfere.  Zona 2, prema Direktivi ATEX 1992/92/EZ, definirana je kao rijetka pojava kratkotrajne eksplozivne atmosfere.

Što je ožičenje sa zaštitom od eksplozije?

Za ožičenje sa zaštitom od eksplozije, što je potrebno u diviziji 1, potrebni su vodovi i brtve.  Upotrebljavaju se za izolaciju strujnog kruga od opasnih plinova.  Brtva se u sljedovima pričvršćuje na vod kao konstrukcija u koju možete ulijevati brtvilo. Na taj se način sprječava ulazak plinova u kabelski vod i u nekontrolirana područja.