Washdown Weighing Platforms

Platforme za vaganje koje se mogu ispirati

Platforme koje se lako čiste za smanjenje međusobne kontaminacije

Ove platforme za vaganje koje se mogu ispirati osmišljene za jednostavno i brzo čišćenje sa stupnjem zaštite od prodora do IP69k prikladne su za intenzivno ispiranje radi sprječavanja međusobne kontaminacije. Zahvaljujući vrlo kvalitetnoj izradi površina možete jednostavno integrirati platforme za vaganje u procese za koje je potreban visok stupanj higijene. Obilježja proizvoda odobrena su i certificirana u skladu sa smjernicama GMP, EHEDG ili NSF ovisno o modelu proizvoda.

Zahtjev za ponudu
View Results ()
Filter ()

Dodajte 1 ili 2 druga proizvoda za usporedbu
+385 1 29 58 131
Nazovi servis

Doznajte više o našim servisnim uslugama koje su prilagođene vašoj opremi

Pružamo podršku i servisiramo vašu mjernu opremu tijekom cijelog njezina uporabnog vijeka: od instalacije, preventivnog održavanja i umjeravanja do popravka opreme. 

Vrijeme u radu
Podrška i popravak
Performanse
Održavanje i optimizacija
Usklađenost
Umjeravanje i kvaliteta
Stručnost
Obuka i savjetovanje