Indikatori vaganja za (potencijalno) eksplozivna područja

Siguran i pouzdan radni učinak u potencijalno eksplozivnim okružjima

Indikatori vaganja za (potencijalno) eksplozivna područja posebno su osmišljeni i certificirani kao intrinzično sigurni uređaji, što znači da su izrađeni na način kojim se osigurava da ne mogu proizvesti dovoljno topline ili električne energije da uzrokuju zapaljenje bilo koje zapaljive tvari u svojoj okolini. Ti indikatori obično imaju posebne značajke kao što su kućišta sa zaštitom od eksplozije, posebno ožičenje i konektori i materijali otporni na plamen.

Zahtjev za ponudu
View Results ()
Filter ()

Dodajte 1 ili 2 druga proizvoda za usporedbu
+385 1 29 58 131
Nazovi servis

Doznajte više o našim servisnim uslugama koje su prilagođene vašoj opremi

Pružamo podršku i servisiramo vašu mjernu opremu tijekom cijelog njezina uporabnog vijeka: od instalacije, preventivnog održavanja i umjeravanja do popravka opreme. 

Vrijeme u radu
Podrška i popravak
Performanse
Održavanje i optimizacija
Usklađenost
Umjeravanje i kvaliteta
Stručnost
Obuka i savjetovanje

Česta pitanja

Česta pitanja – indikatori za (potencijalno) eksplozivna područja

Vaganje u (potencijalno) eksplozivnim okružjima zahtijeva sigurnost. Indikatori vaganja za (potencijalno) eksplozivna područja tvrtke METTLER TOLEDO (poznati i kao terminali za vaganje u (potencijalno) eksplozivnim područjima) rade s različitim vrstama vaga i pružaju cjelovito rješenje za vaganje. Jednostavno prenesite podatke s indikatora na kontrolere za automatizaciju i računalne sustave. METTLER TOLEDO pruža indikatore za (potencijalno) eksplozivna područja odobrene za eksplozivna okružja klasificirana kao zona 1/21, divizija 1, zona 2/22 i divizija 2.  

Što je terminal za vaganje u (potencijalno) eksplozivnim područjima? Što je indikator vaganja za (potencijalno) eksplozivna područja?

Indikator vage za (potencijalno) eksplozivna područja vrsta je instrumenta za vaganje osmišljena za uporabu u okružjima u kojima postoji opasnost od eksplozije ili požara zbog prisutnosti zapaljivih plinova, para ili prašine. Ta su okružja poznata kao (potencijalno) eksplozivna područja ili potencijalno eksplozivne atmosfere.

U kojim se industrijama upotrebljavaju indikatori vage za (potencijalno) eksplozivna područja?

Indikatori vage za (potencijalno) eksplozivna područja upotrebljavaju se u raznim industrijama (uključujući kemijsku, farmaceutsku, naftnu, plinsku i prehrambenu industriju) u kojima je potrebno točno izvagati materijale u potencijalno eksplozivnim okružjima. Obično se upotrebljavaju u kombinaciji s platformama za vaganje, mjernim ćelijama i drugim mjernim komponentama koje su također certificirane za uporabu u (potencijalno) eksplozivnim područjima.

Kako znati je li indikator vaganja siguran za uporabu u određenom (potencijalno) eksplozivnom području?

Intrinzično siguran indikator vaganja ispunjava odgovarajuće sigurnosne standarde ako ga je za uporabu u određenom (potencijalno) eksplozivnom okružju certificiralo priznato tijelo za ispitivanje (kao što je Underwriters Laboratories (UL) ili Međunarodno elektrotehničko povjerenstvo (IEC)). Postupak certifikacije uključuje stroga ispitivanja kako bi se osiguralo da je instrument siguran za uporabu i da neće uzrokovati eksplozije ili požare u (potencijalno) eksplozivnom području. Pogledajte letak za određeni proizvod kako biste vidjeli ispunjava li taj proizvod zahtjeve vašeg proizvodnog područja u pogledu sigurnosti u (potencijalno) eksplozivnim područjima.

Tko certificira intrinzično sigurne indikatore vaganja?

U nastavku navodimo nekoliko priznatih organizacija za ispitivanje i certificiranje koje mogu certificirati terminale za vaganje opreme u (potencijalno) eksplozivnim područjima kao intrinzično sigurne.

  1. Međunarodno elektrotehničko povjerenstvo (IEC): IEC je međunarodna organizacija za normizaciju koja izrađuje i objavljuje norme za razne industrije, uključujući one povezane s električnom opremom koja se upotrebljava na (potencijalno) eksplozivnim lokacijama.

  1. Underwriters Laboratories (UL): UL je globalno društvo koje izdaje certifikate o sigurnosti. Uprava za sigurnost i zdravlje na radu (OSHA) Sjedinjenih Američkih Država ovlastila je UL za provođenje sigurnosnih ispitivanja. Nacionalno priznati laboratoriji za ispitivanje (NRTL): ocjenjuju proizvode u odnosu na norme koje je definirala OSHA kako bi osigurali usklađenost sa zahtjevima i pružili usluge certificiranja za proizvode i opremu (uključujući intrinzično sigurnu opremu) koji se upotrebljavaju na (potencijalno) eksplozivnim lokacijama.

  1. Prijavljena tijela usklađena s direktivama ATEX: direktive ATEX (za eksplozivne atmosfere) u Europi reguliraju uporabu opreme u (potencijalno) eksplozivnim područjima. Prijavljena tijela usklađena s direktivama ATEX organizacije su koje su države članice Europske unije ovlastile za provedbu ocjenjivanja sukladnosti proizvoda i opreme namijenjene uporabi u potencijalno eksplozivnim atmosferama.  

  1. Kanadsko udruženje za norme (CSA): CSA je organizacija za izradu normi koja također nudi usluge ispitivanja i certificiranja za širok raspon proizvoda i opreme (uključujući onih za uporabu u (potencijalno) eksplozivnim područjima) u skladu s Kanadskim električnim zakonikom (CEC).

Kako bi se osiguralo da je oprema osmišljena i ispitana u skladu s odgovarajućim sigurnosnim standardima za uporabu u (potencijalno) eksplozivnim područjima, jedna od navedenih organizacija mora certificirati tu opremu.