Validacija, verifikacija i nadzor opreme za kontrolu proizvoda - besplatno preuzimanje - METTLER TOLEDO
Sudije

Validacija, verifikacija i nadzor opreme za kontrolu proizvoda - besplatno preuzimanje

Sudije

Pregled terminologije i zahtjeva u vezi s procesima

Validacija, verifikacija i nadzor opreme za kontrolu proizvoda
Validacija, verifikacija i nadzor opreme za kontrolu proizvoda

Ova studija nudi smjernice u vezi s ključnim procesima validacije, verifikacije i rutinskog nadzora radne učinkovitosti opreme za linijsku kontrolu proizvoda. Primarno je namijenjena voditeljima kvalitete i voditeljima proizvodnje u prehrambenim tvrtkama, iako može koristiti i proizvođačima iz drugih industrija.

Pojmovi validacija, verifikacija i rutinski nadzor radne učinkovitosti često se koriste kao sinonimi, što dovodi do nesporazuma unutar tvrtka i u različitim industrijama jer ih ljudi tumače i rabe na različite načine. Zapravo, svaki se od navedenih pojmova odnosi na specifičan proces s jasnom svrhom i ulogom u različitim točkama životnog ciklusa opreme. Važno je razumjeti svrhu svakog procesa kako bi se osiguralo da se validacija, verifikacija i ispitivanja vezana uz rutinski nadzor radne učinkovitosti izvode u skladu s regulatornim zahtjevima, osobito ako je oprema označena kao ključna kontrolna točka (eng. Critical Control Point, CCP).

Studija se detaljno fokusira na sljedeća područja:

  • Definicije ključnih pojmova
  • Što su zahtjevi u vezi s usklađenošću?
  • Što su postupci validacije?
  • Što su postupci verifikacije?
  • Što su postupci rutinskog nadzora radne učinkovitosti?
  • Podrška za dobavljače

Zadnje poglavlje o preporučenoj literaturi namijenjeno je čitateljima koji žele saznati više o temama koje su istaknute u ovoj studiji.

Preuzmite ovu informativnu studiju kako biste saznali više

Nedavnim izmjenama standarda, propisa i zakona odgovornost za sigurnost hrane prebačena je na trgovce na malo i proizvođače. Međutim, proizvođači opreme mogu uvelike pomoći pri ispunjavanju obveza u vezi s usklađenošću.

Ispravnim postupanjem od najranijih faza formiraju se snažni temelji za ostvarivanje maksimalne usklađenosti sa standardima i propisima te s time povezane radne učinkovitosti. Početnom validacijom na mjestu instalacije osigurava se da vaša oprema za linijsku kontrolu proizvoda radi kako treba. Povremenom verifikacijom radne učinkovitosti osigurava se da vaša oprema za linijsku kontrolu proizvoda radi kako treba i da je usklađena s relevantnim standardima i propisima tijekom cijelog njezinog životnog ciklusa. Ispitivanja vezana uz rutinski nadzor radne učinkovitosti moraju se provoditi redovito kako bi se potvrdilo da je oprema pod kontrolom s ciljem održavanja kvalitete proizvoda i sprečavanja narušavanja vašeg ugleda.

Važno je razumjeti razlike između pojmova i međusoban odnos procesa. Svaki je od njih ključan za usklađenost s industrijskim standardima i propisima.

Povezane studije

Koliko je sigurna rendgenska kontrola prehrambenih proizvoda?
Ova je studija namijenjena proizvođačima prehrambenih proizvoda koji razmatraju uvođenje rendgenske kontrole kako bi udovoljili propisima i zakonskim...
Na koji način rendgenski sustavi pronalaze strana tijela – preuzimanje besplatnog PDF-a
U ovoj studiji objašnjava se što su rendgenske zrake te navode glavni dijelovi i principi rada sustava za rendgensku kontrolu. Opisuje se kako se defi...
Poznavanje zahtjevnih načina upotrebe
Svaki proizvod koji pregledavaju detektori metala utječe na mogućnost detektora da otkrije metalna strana tijela. Uklanjanje „učinka proizvoda“ znači...
Sigurnost farmaceutskih proizvoda – usporedba standarda u SAD-u i EU-u
U ovoj studiji opisuju se pravni okviri koje su usvojile Europska unija i Sjedinjene Američke Države iz kojih proizlaze zahtjevi za farmaceutske tvrtk...
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.