Laboratórne, priemyselné, obchodné váhy - METTLER TOLEDO

          Produkty a riešenia

          • METTLER TOLEDO

          • Slovenská republika

          Načítať

          Ako vám môžeme pomôcť?
           

          Spoločnosť METTLER TOLEDO je popredným medzinárodným výrobcom presných meracích prístrojov a dodávateľom servisných služieb pre laboratória a výrobné závody.

          Naša ponuka obsahuje riešenia pre váženie, analytické a kontrolné systémy pozdĺž celého hodnotového reťazca našich zákazníkov, ktoré im pomáhajú zefektívniť procesy, zvýšiť produktivitu, dosiahnuť zhody s regulačnými požiadavami či optimalizovať náklady. Zoznámte sa s našimi špičkovými produktami, ako sú priemyselné váhy, pipety Rainin alebo procesné analytické prístroje.